Pressmeddelanden

Alltid smycken på Konsthantverkarna

2015-01-29 16:30 CET Konsthantverkarna Mycket talar för att det här blir smyckenas vår på Konsthantverkarna!

​Samlad köpkraft sparar miljoner

2015-01-27 08:30 CET Visma Småföretagare kan spara stora pengar på att utnyttja tjänster för samordnade inköp. En sammanställning från Visma visar på vinster i mångmiljonklassen.

PMI – tjänster föll till 55,4 i december: Stabil utveckling med signaler om stigande pristryck

2015-01-07 09:00 CET Silf Competence AB Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 55,4 i december från 56,8 föregående månad. Nedgången förklaras av en dämpad ökningstakt i orderingång medan övriga delindex steg under månaden

PMI steg till 55,4 i december – solid uppgång inom industrisektorn

2015-01-02 08:53 CET Silf Competence AB PMI-total steg till 55,4 i december från 52,7 i november och samtliga ingående delindex bidrog till månadens uppgång samtidigt som alla delindex befinner sig i tillväxtzonen. Uppgången under december gör att inköpschefsindex steg svagt under fjärde kvartalet, till 53,4, jämfört med 53,1 kvartalet innan.

2014-12-16 16:00 CET EBG | Network EBG | Network - A cross functional, end-to-end business network focusing on improved sales and forecasting, increased spend under management and financial supply chain control

2014-12-15 11:53 CET EBG | Network EBG | Network - A cross functional, end-to-end business network focusing on improved sales and forecasting, increased spend under management and financial supply chain control

2014-12-15 11:30 CET EBG | Network EBG | Network - A cross functional, end-to-end business network focusing on improved sales and forecasting, increased spend under management and financial supply chain control.

PMI – tjänster föll till 56,9 i november: Underliggande god efterfrågan

2014-12-03 09:12 CET Silf Competence AB ​Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk från 57,6 till 56,9 i november. Delindex för affärsvolym och delindex för sysselsättning förklarar nedgången med negativa bidrag på 0,8 respektive 0,3 indexenheter. De övriga två, delindex för leverantörernas leveranstider och delindex för orderingång, bidrog positivt till tjänste-PMI.

2014-12-02 14:56 CET Inventory Investment Sweden AB Cervera satsar på en kristallklar framtid med knivskarp cloudbaserad teknologi. Sveriges ledande retailkedja inom servering och matlagning, Cervera, blir första företaget i Sverige som implementerar Blue Ridges retaillösning för planering, styrning och optimering av hela sin försörjningskedja. Syftet är att bli en effektivare kedja med ökad lönsamhet och fler nöjda kunder.

PMI steg till 52,7 i november – stabil utveckling framöver

2014-12-01 08:45 CET Silf Competence AB PMI-total steg till 52,7 i november från 52,1 i oktober. Uppgången beror främst på delindex för produktion som bidrog med 0,8 indexenheter men även orderingång och sysselsättning bidrog positivt. Inköpschefsindex indikerar att industrikonjunkturen har varit relativt stabil och produktionsplanerna i kombination med stigande orderläge antyder en fortsatt intakt utveckling.