Pressmeddelanden

Optimistisk trend i små och medelstora företag

2014-10-22 08:25 CEST Visma Vismas Affärsbarometer: Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret. Dessutom kommer de att göra något fler inköp än för ett år sedan.

PMI steg till 53,4 i september – produktionen återhämtar sig

2014-10-01 08:59 CEST Silf Competence AB PMI-total steg från 51,0 i augusti till 53,4 i september. Delindex för produktion återhämtade i stort sett hela fallet från föregående månad och förklarar den största delen, 2,2 indexenheter, av månadens uppgång i PMI. De övriga delindex gav relativt små bidrag till PMI-total.

2014-09-29 11:46 CEST TCO Development Nästan alla IT-produkter är tillverkade under tuffa arbetsvillkor i pressade produktionskedjor med övertid och undermålig arbetsmiljö som följd. Därför ska stora upphandlande organisationer, med stöd av det nya EU-direktivet om offentlig upphandling, ställa krav på socialt ansvar i produktionen av IT-produkter. Det finns varumärken som vill ta ett ökat ansvar för produktionen av sina produkter.

Silf Supply Chain Outlook nr 4 - ute nu

2014-09-22 15:01 CEST Silf Competence AB Shipping med världshandel och globala sjötransporter - är temat på Silf Supply Chain Outlook denna gång.

Måste du skatta för din smartphone?

2014-09-19 10:29 CEST Telemanagement Sverige AB Mitt i den varma sommaren kom det ett nytt ställningstagande från Skatteverket om förmånsbeskattning av ”elektronisk utrustning eller abonnemang med fast avgift”.

Flexiblare avtal ger både möjligheter & ställer högre krav

2014-09-18 08:20 CEST Telemanagement Sverige AB När väl det nya KST-avtalet blev klart för användning och avrop, har ett flertal offentliga verksamheter använt sig av detta. Hos oss på Telemanagement tog det fart direkt efter nyår och vi har nu arbetat med ett dussin olika offentliga verksamheter under det första halvåret, så visst det fanns ett uppdämt behov, berättar Mikael Roth på Telemanagement.

18 miljoner anledningar att använda e-handel

2014-09-03 11:05 CEST InExchange AB Att sköta inköp via e-order kan spara en organisation väldigt mycket pengar. Hur kommer det sig att det inte används fullt ut?

Nu börjar 2018

2014-09-02 12:25 CEST Telemanagement Sverige AB Analys- och planeringsarbete genomförs ofta under hösten för att ta fram potentialer och möjligheter till utveckling med en handlingsplan för telefoni- och kommunikationsområdet kommande år.

2014-09-01 19:06 CEST EBG e-BusinessGuide As one of few networks, EBG aims at creating opportunities to learn from your peers across functions and across industry borders. We talk about the networked economy and what impact current and future private and public sector development bring to the table for any CFO, CPO, CIO, SSC manager or any other person with the mandate to bring change to their organisation.

PMI sjönk till 51,0 i augusti – produktionen dämpar aktiviteten inom industrisektorn

2014-09-01 08:47 CEST Silf Competence AB PMI-total sjönk med 4,1 indexenheter till 51,0 i augusti från 55,1 i juli. Nedgången i delindex var bred och produktionen med ett indextal på 50,5 stod för det största negativa bidraget. Delindex för industriföretagens produktionsplaner signalerar dock en fortsatt optimism framgent.