Pressmeddelanden

PMI – tjänster sjönk till 54,9 i juni. Aktiviteten i svensk tjänstesektor dämpas.

2015-07-03 08:53 CEST Silf Competence AB Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll från 58,2 i maj till 54,9 i juni, vilket främst berodde på en mer dämpad utveckling av affärsvolymen. De övriga tre delindexen höll också tillbaka tjänste-PMI. De negativa bidragen från sysselsättningen och leverantörernas leveranstider var dock måttliga (-0,2 indexenheter respektive -0,8 indexenheter).

PMI föll till 52,8 i juni – produktionen växlar ned

2015-07-01 08:50 CEST Silf Competence AB PMI-total minskade med 2 indexenheter i juni till 52,8 från 54,8 i maj. Noteringen är den lägsta sedan november ifjol då indextalet var 52,7. Detta bör dock ses i ljuset av att inköpschefsindex legat i tillväxtzonen i drygt två år och att den kortsiktiga trenden är fortsatt stabil. I juni noterades fyra av fem delindex ovanför 50-strecket.

Silfs Inköpsutbildningar - nu även i Skellefteå och Jönköping hösten 2015

2015-06-30 14:48 CEST Silf Competence AB Tack vare stor efterfrågan på inköpsutbildningar så har Silf satt upp nya kurstillfällen i både Skellefteå och Jönköping under hösten 2015. Generellt så har vi våra kursorter i Stockholm, Göteborg och Malmö, men tack vare den stora efterfrågan så utökar vi nu våra orter där vi håller kurs. Kurstarter den 7 september och den 12 oktober.

Nyhet - Mentorprogram hos Silf - start hösten 2015

2015-06-29 15:23 CEST Silf Competence AB En av de mest värdefulla tillgångar din karriär kan ha, är en bra mentor Vi på Silf har nu möjlighet att erbjuda våra medlemmar att ingå i ett mentorprogram fokuserat på våra egna kunskapsområden. Vi söker nu därför både adepter och mentorer till vårt mentorprogram som startar under hösten 2015.

Silf i samarbete med Sveriges Åkeriföretag - seminarium i Almedalen

2015-06-26 13:57 CEST Silf Competence AB Vägtransporter ska bli hållbara, men vad tillåter LOU? Offentlig sektor behöver vara med och gå före. Idag ser vi exempel på motsatsen. Med en rad enkla exempel på åtgärder och med nytänkande utan större budget kan kommuner & andra göra mycket. Det handlar om att stärka kompetensen inom inköp/upphandling och öka förståelsen för hur mycket man faktiskt kan påverka genom att göra rätt i sina inköp.

Mer välfärd för pengarna – hur är det möjligt?

2015-06-22 08:23 CEST Visma Debatten om vinster i välfärden måste skifta fokus från fördelning av ekonomiska resurser till kvalitet. Då kan landet som helhet få ut mer välfärd med befintliga resurser, menar Visma och håller seminarium i ämnet under Almedalsveckan den 1 och 2 juli.

Grundutbildning inköp med Category Management - Nyhet

2015-06-04 11:52 CEST Silf Competence AB Silf erbjuder nu en anpassad grundutbildning i inköp med inriktning Category Management. Detta är kursen för dig som redan behärskar ekonomidelen, eller känner att vår e-learning modul i ekonomi räcker. Kursen ger dig 10 dagars värde på 8 dagar.

PMI – tjänster steg till 58,2 i maj. Orderingången lägger i en högre växel

2015-06-03 08:50 CEST Silf Competence AB Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 54,0 till 58,2 i maj. Samtliga delindex noterades i tillväxtzonen och endast sysselsättningen med ett indextal på 54,3 var under 55-nivån. Störst positivt bidrag gav delindex för orderingång (1,7 indexenheter) medan leverantörernas leveranstider bidrog minst (0,4 indexenheter) till månadens uppgång.