Pressmeddelanden

Silf Supply Chain Outlook nr 4 - ute nu

2014-09-22 15:01 CEST Silf Competence AB Shipping med världshandel och globala sjötransporter - är temat på Silf Supply Chain Outlook denna gång.

Måste du skatta för din smartphone?

2014-09-19 10:29 CEST Telemanagement Sverige AB Mitt i den varma sommaren kom det ett nytt ställningstagande från Skatteverket om förmånsbeskattning av ”elektronisk utrustning eller abonnemang med fast avgift”.

Flexiblare avtal ger både möjligheter & ställer högre krav

2014-09-18 08:20 CEST Telemanagement Sverige AB När väl det nya KST-avtalet blev klart för användning och avrop, har ett flertal offentliga verksamheter använt sig av detta. Hos oss på Telemanagement tog det fart direkt efter nyår och vi har nu arbetat med ett dussin olika offentliga verksamheter under det första halvåret, så visst det fanns ett uppdämt behov, berättar Mikael Roth på Telemanagement.

18 miljoner anledningar att använda e-handel

2014-09-03 11:05 CEST InExchange AB Att sköta inköp via e-order kan spara en organisation väldigt mycket pengar. Hur kommer det sig att det inte används fullt ut?

Nu börjar 2018

2014-09-02 12:25 CEST Telemanagement Sverige AB Analys- och planeringsarbete genomförs ofta under hösten för att ta fram potentialer och möjligheter till utveckling med en handlingsplan för telefoni- och kommunikationsområdet kommande år.

2014-09-01 19:06 CEST EBG e-BusinessGuide As one of few networks, EBG aims at creating opportunities to learn from your peers across functions and across industry borders. We talk about the networked economy and what impact current and future private and public sector development bring to the table for any CFO, CPO, CIO, SSC manager or any other person with the mandate to bring change to their organisation.

PMI sjönk till 51,0 i augusti – produktionen dämpar aktiviteten inom industrisektorn

2014-09-01 08:47 CEST Silf Competence AB PMI-total sjönk med 4,1 indexenheter till 51,0 i augusti från 55,1 i juli. Nedgången i delindex var bred och produktionen med ett indextal på 50,5 stod för det största negativa bidraget. Delindex för industriföretagens produktionsplaner signalerar dock en fortsatt optimism framgent.

Want to know what it takes to bring your idea into a market-ready product?

2014-08-18 20:08 CEST ChaseXL Want to know what it takes to bring your idea into a market-ready product? Christian Carlsson, Chase XL and Mikael Hegardt, Svep Design Center share their experiences on production capacity, supply chain issues and product development on Tuesday 23 September 2014.

PMI – tjänster steg till 60,1 i juli: samtliga ingående delindex bidrar till en stärkt tjänstekonjunktur

2014-08-05 09:29 CEST Silf Competence AB Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 60,1 i juli från 54,6 månaden innan. Uppgången bland de ingående delindexen var bred och samtliga noteras i tillväxtzonen. Orderingången gav störst positivt bidrag till totalindex, 3,3 indexenheter, men även stigande affärsvolym förklarar en stor del av uppgången.

PMI steg till 55,2 i juli – industrikonjunkturen stärks med stöd av stigande produktion

2014-08-01 08:44 CEST Silf Competence AB PMI-total steg till 55,2 i juli från 54,8 i juni och därmed fortsätter expansionen inom tillverkningsindustrin. Delindex för produktion steg till 59,6 och svarade för det största positivta bidraget medan sysselsättningen, som föll till 51,0, verkade i motsatt riktning.