Pressmeddelanden

2014-09-01 19:06 CEST EBG e-BusinessGuide As one of few networks, EBG aims at creating opportunities to learn from your peers across functions and across industry borders. We talk about the networked economy and what impact current and future private and public sector development bring to the table for any CFO, CPO, CIO, SSC manager or any other person with the mandate to bring change to their organisation.

PMI sjönk till 51,0 i augusti – produktionen dämpar aktiviteten inom industrisektorn

2014-09-01 08:47 CEST Silf Competence AB PMI-total sjönk med 4,1 indexenheter till 51,0 i augusti från 55,1 i juli. Nedgången i delindex var bred och produktionen med ett indextal på 50,5 stod för det största negativa bidraget. Delindex för industriföretagens produktionsplaner signalerar dock en fortsatt optimism framgent.

Want to know what it takes to bring your idea into a market-ready product?

2014-08-18 20:08 CEST ChaseXL Want to know what it takes to bring your idea into a market-ready product? Christian Carlsson, Chase XL and Mikael Hegardt, Svep Design Center share their experiences on production capacity, supply chain issues and product development on Tuesday 23 September 2014.

PMI – tjänster steg till 60,1 i juli: samtliga ingående delindex bidrar till en stärkt tjänstekonjunktur

2014-08-05 09:29 CEST Silf Competence AB Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 60,1 i juli från 54,6 månaden innan. Uppgången bland de ingående delindexen var bred och samtliga noteras i tillväxtzonen. Orderingången gav störst positivt bidrag till totalindex, 3,3 indexenheter, men även stigande affärsvolym förklarar en stor del av uppgången.

PMI steg till 55,2 i juli – industrikonjunkturen stärks med stöd av stigande produktion

2014-08-01 08:44 CEST Silf Competence AB PMI-total steg till 55,2 i juli från 54,8 i juni och därmed fortsätter expansionen inom tillverkningsindustrin. Delindex för produktion steg till 59,6 och svarade för det största positivta bidraget medan sysselsättningen, som föll till 51,0, verkade i motsatt riktning.

Norska företag bättre än svenska på miljöhänsyn

2014-07-21 08:30 CEST Visma Små och medelstora företag i Norge tar större miljöhänsyn vid inköp än företag av samma storlek i Sverige. Det visar den nordiska Affärsbarometern från Visma.

PMI steg till 54,8 i juni – marginell uppgång drivet av förbättrad orderingång

2014-07-01 08:48 CEST Silf Competence AB PMI-total steg till 54,8 i juni från 54,1 i maj. Delindex för orderingång steg med 2,3 indexenheter och förklarar därmed den största delen av månadens uppgång. Enbart delindex för produktion gav ett negativt bidrag under månaden samtidigt som delindex för lager av inköpt material gav ett neutralt bidrag.

Ny kurs på Silf - Pris- och kostnadsanalys - PPCA

2014-06-30 11:20 CEST Silf Competence AB Stärk din förmåga att arbeta strategiskt inom inköp/upphandling En inköpares kunskaper sätts ständigt på prov. För att kunna ta rätt strategiska och taktiska inköpsbeslut krävs det goda kunskaper om en produkts eller tjänsts kostnadsstruktur och kostnadsdrivare. Genom att göra en pris- och kostnadsanalys kan inköparen skapa sig ett fördelaktigt läge i en förhandling med leverantör.

2014-06-27 10:00 CEST SAS Institute Ännu en svensk kommun har valt en molnbaserad IT-lösning för analys av kommunens samtliga inköp. Under våren blev det klart att även Eskilstuna kommun ansluter sig till den samling av kommuner som med hjälp av SAS Institutes analyslösning tar ett fastare grepp om vad som verkligen köps in.

Genombrott för erbjudanden om kvalitetsgarantier på mobiltjänster och abonnemang

2014-06-23 09:21 CEST Telemanagement Sverige AB Som alla vet så är SLA:er och funktionsstödjande servicetjänster inom ICT-området oumbärliga för de flesta företag och organisationer. Här erbjuder också leverantörerna ett brett utbud av servicetjänster och SLA-nivåer. Det är oftast bara en fråga om vad man är beredd att betala.