Pressmeddelanden

SKL Kommentus på Upphandlingsdagarna: Hållbarhetstänk skapar affärsnytta

2016-01-20 10:24 CET
Länge har miljö- och andra hållbarhetsfrågor setts som en utgiftspost för företag, ett ...

Inte fel att avstå förlängning av ramavtal med bristfällig leverantör

2015-12-22 10:40 CET
I kammarrättens dom, som kom den 18 december, framgår det att vi på SKL Kommentus Inköp...

Välkommen hjälp i uppföljningen av HVB-hem

2015-11-30 12:48 CET
Kommunerna ansvarar för uppföljning av HVB-hemmen drivna av externa aktörer som man tec...

Missförhållanden i thailändsk kycklingproduktion

2015-11-25 15:57 CET
Swedwatch rapport "Trapped in the Kitchen of the world” beskriver allvarliga missförhål...

Solna stad ansluter sig till Stockholms Inköpscentral

2015-04-10 12:19 CEST
Från den 1 april är även Solna stad medlem i Stockholms Inköpscentral (STIC). Det inneb...

Eva-Lotta Löwstedt Lundell ny VD för SKL Kommentus

Eva-Lotta Löwstedt Lundell ny VD för SKL Kommentus

2015-03-27 14:32 CET
Eva-Lotta Löwstedt Lundell har utsetts till ny VD och koncernchef för SKL Kommentus. Ev...

Enklare posthantering och större utbud med nytt postavtal

2015-03-10 09:00 CET
Nu blir det enklare och betydligt mer ekonomiskt för myndigheterna att hantera dagliga ...

Avsiktsförklaring angående samarbete om socialt ansvarstagande i offentlig upphandling

2015-03-09 11:27 CET
Den nyligen undertecknade avsiktsförklaringen mellan SKL Kommentus och Sveriges landsti...

Peter Nohrstedt ny hållbarhetsansvarig på SKL Kommentus

Peter Nohrstedt ny hållbarhetsansvarig på SKL Kommentus

2015-01-26 12:53 CET
Peter Nohrstedt har anställts på SKL Kommentus som hållbarhetsansvarig. Som tidigare vi...

Unik möjlighet till effektiv rekryteringsprocess

2014-12-18 11:19 CET
Rekryteringsprocesser är omfattande och tidskrävande samtidigt som de ska vara effektiv...