Pressmeddelanden

Ramavtal klart för trygga trygghetslarm

2016-10-17 16:54 CEST
Nytt ramavtal för trygghetslarm för personer med funktionsnedsättningar är nu klart. Må...

SKL Kommentus och Värmek utvecklar samarbetet

SKL Kommentus och Värmek utvecklar samarbetet

2016-06-29 23:11 CEST
Hållbarhet, teknikutveckling och upphandlingssystem – är några av de områden som SKL Ko...

Fem vinnare i första omgången på kommunala beläggningsarbeten

Fem vinnare i första omgången på kommunala beläggningsarbeten

2016-06-21 16:04 CEST
SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) tillhandahåller nu det första i en serie av fem ramav...

SKL Kommentus tar sats in i framtiden!

2016-06-03 11:49 CEST
SKL Kommentus gör nu en satsning på en stor kundundersökning. Undersökningen genomförs ...

Resultat av enkät till offentliga upphandlare: Resursbrist gör miljö- och sociala krav till papperstigrar

2016-04-26 11:08 CEST
Miljö- och sociala krav ställs i nio av tio offentliga upphandlingar. Men i var tredje...

SKL Kommentus vinner mål om inköpscentralens arbetssätt

2016-02-15 11:16 CET
Kammarrätten i Stockholm konstaterade i fredagens dom (mål 6450-15) att SKL Kommentus f...

SKL Kommentus på Upphandlingsdagarna: Hållbarhetstänk skapar affärsnytta

2016-01-20 10:24 CET
Länge har miljö- och andra hållbarhetsfrågor setts som en utgiftspost för företag, ett ...

Inte fel att avstå förlängning av ramavtal med bristfällig leverantör

2015-12-22 10:40 CET
I kammarrättens dom, som kom den 18 december, framgår det att vi på SKL Kommentus Inköp...

Välkommen hjälp i uppföljningen av HVB-hem

2015-11-30 12:48 CET
Kommunerna ansvarar för uppföljning av HVB-hemmen drivna av externa aktörer som man tec...

Missförhållanden i thailändsk kycklingproduktion

2015-11-25 15:57 CET
Swedwatch rapport "Trapped in the Kitchen of the world” beskriver allvarliga missförhål...