Pressmeddelanden

2014-07-04 12:34 CEST Flemingsberg - From Brains to Business Flemingsberg Science har medverkat till starten av cirka 20 nya verksamheter inom Life Science i Flemingsberg. Den 24 september 2014 hålls konferensen Innovation for Health: en dag med fokus på ökad hälsa och bättre vård genom medicintekniska innovationer. Tid: 24 september, 13.30–18.00 Plats: Novum, Blickagången 6, Flemingsberg Anmälan för media: lena.stromberg@flemingsberg.se

2014-07-03 15:30 CEST Tic Sverige AB A Swedish innovation is being adopted by five-star Hotels in Scandinavia and Europe. The properties are introducing it to their in-room amenity and departure gift offers. The product is called tic® and is a global award-winning item.

SMC lanserar sin nya energieffektiva ZK2-serie

2014-07-01 13:21 CEST SMC Pneumatics Som svar på en ökad efterfråga på förbättrad energieffektivitet har SMC, världens ledande leverantör av pneumatik, lanserat sin nya ZK2-serie. Den nya serien består av ett kompakt ejektorsystem som kan minska driftkostnader med upp till 90 %.

Västerbotten i Almedalen: Innovationer för framtidens sjukvård

2014-07-01 09:00 CEST Region Västerbotten Dagens och framtidens sjukvård står inför stora utmaningar, såsom en ökande och åldrande befolkning med större krav och vårdbehov. Hur löser vi detta gemensamma problem? Jo, genom att samarbeta inom offentlig sektor-industri-akademi. Tillsammans kan vi skapa nya synsätt, innovationer och sätt att jobba som kommer att vara helt avgörande för den framtida sjukvården.

2014-07-01 06:55 CEST Swedish Incubators & Science Parks Om Sverige ska klara av den ökande globala konkurrensen och säkra bra förutsättningarna för välfärd så måste det svenska näringslivet förnyas allt snabbare och allt fler nya innovativa tillväxtbolag växa sig starka och skapa jobb. Vi måste också attrahera internationell kompetens och investeringar, samt forskning och företag till Sverige.

2014-06-29 11:58 CEST MSD Utan nya innovationer och ett ständigt förnyelsearbete överlever inte företagen och den svenska välfärden. Under de kommande årtiondena kommer antalet lönsamma innovationer att vara helt avgörande för om ett land blomstrar eller stagnerar. Tid: Tisdagen den 1 juli, kl 15:00-17:00 Plats: Clarion Hotel Wisby, Spegelsalen, Strandgatan 6

2014-06-28 19:25 CEST IPR Forum 2 minuters sammanfattning av den svenska innovationspolitiken från Sveriges Radio P1 Vetandets värld. Inslaget med Marcus Wallenberg, Annie Lööf och Andreas Vass summerar läget som sedan lång tid råder inom svensk innovation.

2014-06-28 19:01 CEST IPR Forum Interpellationsdebatten den 28 juni 2014 "Skydd för uppfinnare mot patentintrång" mellan Hillevi Larsson (S) och Justitieminister Beatrice Ask (M). EU-kommissionen har gjort en kartläggning där 600 av världens främsta uppfinnare fått svara på frågor om patentintrång. Samtliga uppfinnare var drabbade, och 70 procent var mycket utsatta i form av hot och tvister. Situationen är inte bättre i Sverige.

2014-06-27 14:34 CEST AbbVie Den 1 juli ordnar AbbVie ett seminarium om vad som krävs för en patientfokuserad vård av inflammatoriska tarmsjukdomar. Senare samma dag är temat hur sjukvården, trots nya innovationer, fortarande brottas med väntetider och onödiga sjukskrivningar för reumatiker. AbbVie medverkar även i Psoriasisförbundets seminarium den 3 juli om hur WHO:s erkännande av psoriasis ställer helt nya krav på vården.

2014-06-27 13:45 CEST Studentbostadsföretagen Ett mer varierat utbud och nya, innovativa boendeformer kan bidra till en bättre fungerande studentbostadsmarknad. Studentbostadsföretagen har tillsammans med Stiftelsen Stockholms Studentbostäder och White arkitekter beviljats stöd av Boverket för ett projekt med sikte på att hitta nya studentbostadskoncept med studenternas behov och Boverkets nya regelförändringar som utgångspunkt.