Pressmeddelanden

Quadriga skänker tio Givomater till ideella organisationer

2015-04-02 09:39 CEST Quadriga Quadriga som utvecklat Givomat (och Kollektomat till kyrkan) vill stödja de svenska ideella frivilligorgansationerna och skänker tio stycken Givomater

2015-03-26 20:32 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Insamlingsbehållarna i Skölvene utanför Herrljunga tas bort den 31 mars på grund av för få använder dem för sin återvinning. Det material som läggs i behållarna hinner bli förstört innan FTI har fått ihop så mycket så det är miljömässigt vettigt för tömmare att åka dit och tömma dem. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar till återvinningsstationer i Annelund och Ljung.

2015-03-26 06:06 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 8 april öppnar en ny återvinningsstation på Vretavägen i Skänninge. Den ersätter den återvinningsstation som tidigare stod ungefär på samma plast, men på andra sidan gatan vid Preem-macken. I samband med detta tas återvinningsstationen vid Trojenborgsskolan bort. En ny funktion på Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida visar uppgifter om när återvinningsstationer de töms och städas.

2015-03-25 06:49 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 27 mars öppnar en ny återvinningsstation vid Trekanten i Kroksta i Örnsköldsvik. Nu blir det närmare för återvinnarna att lämna sina förpackningar och tidningar.

2015-03-20 06:14 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 18 mars ställdes en ny återvinningsstation ut i området Änggården vid Margretebergsmotet, på den motsatta sidan från Botaniska trädgården i Göteborg. Återvinningsstationen är efterlängtad av hushållen i området. Nu kan återvinnare se i mobiltelefonen när den töms och städas.

2015-03-13 10:14 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen i Valsta centrum dras in med omedelbar verkan. Denna gång med anledning av att kommunen bedömt riskerna för säkerheten som överhängande i samband med att man nu bygger om hela Valsta centrum. Närmsta återvinningsstation finns vid rondellen vid Statoil.

​Möt Angelica som bejakar livet som transvestit

2015-03-12 14:34 CET Arbetets museum Utställningen är en del av vår nya insamling av livsberättelser från äldre hbtq-personer födda före 1950. Insamlingen kommer att ingå i vårt arkiv som innehåller över 2 600 intervjuer, berättelser och fotodokumentationer. På pressvisningen måndag 16 mars klockan 13.00 deltar Angelica Löwdin.

​Återvinningsstationen vid Ica Skånsta tas bort

2015-03-09 06:10 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen på Kantarellvägen i Österåker, tas bort den 16 mars eftersom marken är såld och ett bygge påbörjats på platsen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har i dagsläget ingen ersättningsplats att tillgå. Förslag på alternativa platser diskuteras med kommunen. När och var en alternativ återvinningsstation är på plats är i dagsläget inte klart.

Kyrkan viktig aktör i kampen mot könsstympning

2015-03-05 08:00 CET PMU I massajbyar i Kenya får flickor lära sig att säga nej till könsstympning. Kyrkan har en viktig roll och funktion i att få ett slut på denna djupt rotade tradition. För att omvärlden ska få upp ögonen och för att fler flickor ska slippa utsättas och istället utbildas, drar PMU nu igång en kampanj för att motverka könsstympning.

2015-03-03 15:57 CET IVL Svenska Miljöinstitutet Varje år slängs runt 700 000 ton plast i hushållsavfallet i de nordiska länderna – plast som skulle kunna återvinnas. I ett tvåårigt projekt har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med experter från de övriga nordiska länderna undersökt hur återvinningen av plastavfallet skulle kunna öka. Resultaten och vägledningar till de nordiska länderna presenteras nu i tre nya rapporter.