Pressmeddelanden

Zimpler i strategiskt samarbete med Pennybridge för att underlätta insamlingar

2015-05-04 08:45 CEST Zimpler Den mobila betaltjänsten Zimpler inleder nu ett strategiskt samarbete med Pennybridge för att göra det enklare för privatpersoner att ge gåvor och bidrag till välgörenhetsorganisationer.

Konsekvenserna av jordbävningen värre än befarat

2015-04-29 11:45 CEST Röda Korset Hundratusentals människor är hemlösa och åtta miljoner människor har drabbats av jordbävningen. Behoven kommer vara fortsatt stora en lång tid framöver. För de drabbade i Nepal är det oerhört viktigt att mat, vatten och hjälpinsatser kommer fram.

2015-04-29 06:07 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen I förra veckan utökades och byggdes återvinningsstationen, som står vid Willys på Marumsgatan i Skara, om. Nu kan återvinnare även lämna plast-, metall- och glasförpackningar och tidningar, mot tidigare endast förpackningar av papper och wellpapp samt tidningar.

2015-04-28 15:54 CEST Frälsningsarmén Frälsningsarmén i Nepal deltar i katastrofarbetet med att ge tak över huvudet, vatten och mat. Personal från Frälsningsarméns Katastrofteam i London har anlänt för att bygga upp en omedelbar men även långsiktig hjälpinsats.

2015-04-28 10:49 CEST Radiohjälpen Med anledning av jordbävningskatastrofen i Nepal inleder Radiohjälpen ett samarbete med Runda Upp. Ett samarbete som syftar till att ge svenska folket ännu bättre möjlighet att stödja vid allvarliga katastrofer.

2015-04-28 10:15 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 29 april tas återvinningsstationen vid Prästerydsvägen i Alingsås bort på grund av bygglov inte ges platsen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar till en annan återvinningsstation och hoppas att återvinnare fortsätter lämna sorterade förpackningar och tidningar. Kommunen hänvisar fastighetsägare att ansluta sig till fastighetsnära insamling för sina invånare.

2015-04-28 06:07 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Under första veckan i maj kommer slutligen återvinningsstationen vid Malmtorget i Orsa tas bort. Den har länge varit omdiskuterad där olika viljor å ena sidan velat ha den kvar och andra velat det motsatta. – Vi försöker placera återvinningsstationer nära våra återvinnare, för att skapa goda förutsättningar, säger Mia Steinbach, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Hjälp till Nepal akut och lång tid framöver

2015-04-27 16:14 CEST Röda Korset Nu har det gått mer än två dygn sen jordbävningen i Nepal. Röda Korset har gått ut med en vädjan internationellt om stöd motsvarande 300 miljoner kronor till hjälparbetet. Svenska Röda Korset bidrar genom en insamling och personal. Ikväll åker en specialutbildad person från Svenska Röda Korset för att bistå det initiala arbetet.

PMU når fram med akut insats efter jordbävningen i Nepal

2015-04-27 12:04 CEST PMU PMU finns på plats och bistår invånare i Nepal, efter helgens svåra jordbävning. I ett första steg anslås 600 000 kronor för akuta insatser och en insamling är igång. Genom väletablerade lokala partner med stora nätverk, når PMU fram dit många andra aktörer inte kommer in.

2015-04-27 11:44 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Förpacknings- och Tidningsinsamlingen förstärker nu kapaciteten vid återvinningsstationen vid Bodarneparken på Skolgatan i centrala Laxå. Anledningen är att parkeringen vid ICA ska byggas om och att återvinningsstationen vid Röforsvägen 18 därför måste tas bort den 5 maj. Detta föranleds av att kommunen ändrar infartsvägen till Laxå centrum.