Pressmeddelanden

Tillsynen av apotek intensifieras - fler inspektioner 2017

2017-03-14 11:12 CET
Läkemedelsverket kommer under 2017 att öka antalet inspektioner av apotek samtidigt som...

FR2000 – ett starkare, enklare och tydligare ledningssystem

FR2000 – ett starkare, enklare och tydligare ledningssystem

2017-03-01 10:05 CET
1 mars publiceras en ny utgåva av ledningssystemet FR2000. Den nya utgåvan är både star...

Arbetsmiljön för omvårdnadspersonal inspekteras

Arbetsmiljön för omvårdnadspersonal inspekteras

2015-04-16 08:00 CEST
Belastningsskador och arbetssjukdomar på grund av psykosociala orsaker fortsätter att ö...

Inspektioner av företag på väg

Inspektioner av företag på väg

2015-03-18 08:15 CET
Nu tar Arbetsmiljöverket ett samlat grepp om branscher där fordon och trafik är en del ...

SFK Certifiering breddar tjänsteutbudet och byter namn till Qvalify

2014-09-26 15:00 CEST
I dag byter SFK Certifiering AB namn till Qvalify AB. Namnbytet sker i samband med att ...

Planer för Läkemedelsverkets tillsyn 2013

2013-05-23 10:16 CEST
Läkemedelsverket publicerar idag planer för ett antal tillsynsområden under 2013. Plane...

Utlämningsärenden sekretessprövas alltid

2012-09-05 10:08 CEST
Frågan om sekretessprövning av offentliga handlingar har varit aktuell i samband med et...

Anmälda arbetsolyckor bland unga ökar – nu inspekteras ungas arbetsmiljö

2012-04-20 09:10 CEST
Efter att de anmälda arbetsolyckorna bland ungdomar 16-24 år minskat sedan början av 20...

Stopp för tillverkare i USA kan ge brist på läkemedel

2011-11-24 16:20 CET
Tillverkningen vid ett läkemedelslaboratorium i USA har avbrutits på grund av kvalitets...