Bilder

Den 17:e Internationella konferensen hölls i Stockholm 1948

2011-11-20 10:48 CET Röda Korset Öppnandet på Kungliga Operan med Folke Bernadotte till vänster. Bland de viktigaste frågorna på den internationella rödakorskonferensen i Stockholm 1948 var att ta ställning till de omarbetade och nya konventioner för skydd av krigens offer. Efter det sista kriget hade man insett att ett starkare skydd behövdes för civila. Konventionerna undertecknades slutligen 12 augusti 1949.