Pressmeddelanden

Astma och träning ­- en bra kombo

Astma och träning ­- en bra kombo

2017-04-26 06:21 CEST
Astma sågs länge som ett hinder för ett aktivt liv. I dag vet vi att det är precis tvär...

Ny undersökning visar att astma fortsätter att ha en negativ påverkan på miljontals liv i Europa

2013-05-07 10:02 CEST
På Internationella Astmadagen idag presenteras resultaten från en ny stor paneuropeisk ...

Pressmeddelande, Internationella astmadagen

Pressmeddelande, Internationella astmadagen

2013-05-07 06:05 CEST
Idag är det den Internationella astmadagen – över hela världen uppmärksammar man astma ...

Luftrenare kan lindra symtom hos barn med svår allergisk astma

2012-05-02 10:31 CEST
Hosta, pipiga luftrör och andningsproblem är vanliga besvär hos barn med svår allergisk...