Pressmeddelanden

Kyrkornas världsråd vädjar för kristna i Irak

2014-08-08 18:00 CEST Svenska kyrkan Hundra tusen kristna och andra religiösa minoriteter har tvingats fly i norra Irak. Kyrkornas världsråd ber i ett brev till sina medlemmar och partners om stöd och påverkansarbete för att säkerställa skydd för utsatta grupper i området. De flyende går ifrån sina hem och egendom och behöver humanitär hjälp. Svenska kyrkan bidrar med humanitära insatser.

Samhällsfokus i året kyrkomötesmotioner

2014-07-24 11:51 CEST Svenska kyrkan 109 motioner – så många hade inkommit till årets kyrkomöte när motionstiden gick ut igår. Klimat och kulturarv är några ämnen som engagerar de nyvalda ledamöterna. Kyrkomötet samlas i Uppsala i september.

Kyrkor kräver stopp för våldet i och omkring Gaza

2014-07-17 16:52 CEST Svenska kyrkan Biskop Eva Brunne har under dagen tagit del av ryktena om vapenvila mellan Israel och Gaza – ett hopp som snabbt grusades. – Vi delar våra systerkyrkors förtvivlan. Vi fortsätter att be för alla drabbade, och om vishet för dem som har makt att besluta. En uthållig vapenvila måste vara högsta prioritet just nu, så att man kan skapa förutsättningar för ett fredsbyggande.

Svenska kyrkan på food truck-turné

2014-03-06 13:22 CET Svenska kyrkan

2013-12-20 16:10 CET Svenska kyrkan Svenska kyrkan följer med oro händelseutvecklingen i världens yngsta nation Sydsudan, där situationen försämrats kraftigt de senaste dagarna. De våldsamheter som bröt ut i huvudstaden Juba den gångna helgen har eskalerat och spridit sig till andra delar av landet.

Barnen i fokus under julkampanj

2013-11-29 09:00 CET Svenska kyrkan På söndag, den första advent, startar Svenska kyrkans årliga julkampanj. I år med temat "Ge alla barn en framtid utan våld”. I år lyfts insatser som stöttar barn i krig och konflikt. Målet för årets julkampanj är att samla in 34 miljoner kronor.

Personal till Filippinerna

2013-11-19 13:07 CET Svenska kyrkan Idag sänder Svenska kyrkan personal till Filippinerna för att bistå i arbetet för de tyfondrabbade. Anna Arnborg och Djoen Besselink från Svenska kyrkans personalpool för katastrofinsatser ska arbeta för att människor får stöd att bygga upp sin tillvaro igen.

Svenska kyrkan utökar insatserna i Filippinerna

2013-11-14 10:48 CET Svenska kyrkan Tillsammans med ACT-alliansen har nu Svenska kyrkan inlett insatser till 235 000 människor som drabbats av tyfonen Haiyan. Insatserna ska täcka deras akuta behov, ge möjlighet till snabb återhämtning samt ge möjlighet att bygga upp samhället igen.

Stöd till krigsdrabbade från Kongo i Uganda

2013-11-08 15:49 CET Svenska kyrkan Tusentals människor flyr för livet över gränsen in i Uganda undan krigets terror i den Demokratiska republiken Kongo. Bland flyktingarna finns många kvinnor som överlevt sexuellt våld och barn som tappat bort sin familj. Svenska kyrkan stöder dem i att bygga upp ett nytt liv i Uganda.

Sverige bör driva en trygghetsreform

2013-10-01 09:31 CEST Svenska kyrkan För hundra år sedan infördes allmän pensionen i Sverige. Genom att upprätta sociala trygghetssystem i utvecklingsländer skapar vi hållbar tillväxt och utrotar fattigdomen i världen. 20 procent av världens arbetsföra befolkning har tillgång till omfattande sociala trygghetssystem. Därför bör Sverige gå i främst för en fattigdomsreform, skriver bland andra biskop Eva Brunne på SVT-debatt idag.