Pressmeddelanden

2014-12-16 15:09 CET Stockholms Stift

2014-11-05 22:06 CET AFS Interkulturell Utbildning. On November 8, 2014, AFS, under the patronage of UNESCO, will host an international high–level symposium in Paris for more than 1,000 attendees of all ages and the 100 Years Young! AFS Youth Symposium for 300 young people. Speakers at both symposiums will define the complex challenges and identify the most viable solutions to advance the global citizenship education movement.

Kyrkornas världsråd vädjar för kristna i Irak

2014-08-08 18:00 CEST Svenska kyrkan Hundra tusen kristna och andra religiösa minoriteter har tvingats fly i norra Irak. Kyrkornas världsråd ber i ett brev till sina medlemmar och partners om stöd och påverkansarbete för att säkerställa skydd för utsatta grupper i området. De flyende går ifrån sina hem och egendom och behöver humanitär hjälp. Svenska kyrkan bidrar med humanitära insatser.

Samhällsfokus i året kyrkomötesmotioner

2014-07-24 11:51 CEST Svenska kyrkan 109 motioner – så många hade inkommit till årets kyrkomöte när motionstiden gick ut igår. Klimat och kulturarv är några ämnen som engagerar de nyvalda ledamöterna. Kyrkomötet samlas i Uppsala i september.

Kyrkor kräver stopp för våldet i och omkring Gaza

2014-07-17 16:52 CEST Svenska kyrkan Biskop Eva Brunne har under dagen tagit del av ryktena om vapenvila mellan Israel och Gaza – ett hopp som snabbt grusades. – Vi delar våra systerkyrkors förtvivlan. Vi fortsätter att be för alla drabbade, och om vishet för dem som har makt att besluta. En uthållig vapenvila måste vara högsta prioritet just nu, så att man kan skapa förutsättningar för ett fredsbyggande.

Svenska kyrkan på food truck-turné

2014-03-06 13:22 CET Svenska kyrkan

Angela Beausang, Roks: ”Jag fylls av vrede över våldet mot Europas kvinnor, men är inte förvånad över siffrorna EU presenterar idag"

2014-03-05 13:00 CET Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige En av tre kvinnor i EU har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. Tvåtredjedelar har inte anmält det för polis eller annan myndighet. Det visar en undersökning av EU: s byrå för mänskliga rättigheter, The European Union Agency for Fundamental Rights, som presenterades i förmiddags. 42 000 kvinnor i 28 länder har intervjuats. Roks ordförande Angela Beausang är inte förvånad över siffrorna.

2013-12-20 16:10 CET Svenska kyrkan Svenska kyrkan följer med oro händelseutvecklingen i världens yngsta nation Sydsudan, där situationen försämrats kraftigt de senaste dagarna. De våldsamheter som bröt ut i huvudstaden Juba den gångna helgen har eskalerat och spridit sig till andra delar av landet.

Barnen i fokus under julkampanj

2013-11-29 09:00 CET Svenska kyrkan På söndag, den första advent, startar Svenska kyrkans årliga julkampanj. I år med temat "Ge alla barn en framtid utan våld”. I år lyfts insatser som stöttar barn i krig och konflikt. Målet för årets julkampanj är att samla in 34 miljoner kronor.

Roks högtidlighåller 25 november med manifestationer och ny skrift

2013-11-21 06:00 CET Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Måndagen 25 november, FN:s dag för avskaffande av våld mot kvinnor, håller Roks medlemsjourer ljusmanifestationer från Malmö söder till Pajala i norr. – Roks ger även ut skriften ”Myter om våldtäkt”. Den blir ett steg på vägen mot kvinnors rätt att åtnjuta sina mänskliga rättigheter, säger Angela Beausang, ordförande Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.