Dokument

Internet of things - innovationsrapport för Sverige

Internet of things - innovationsrapport för Sverige

2014-12-09 08:30 CET

Denna rapport från Cisco är en sammanställning av hur innovationsläget ser ut i Sverige...

Rapport "Internet of Things i Sverige - en nulägesanalys"

Rapport "Internet of Things i Sverige - en nulägesanalys"

2014-08-28 15:55 CEST

För att ge en nulägesbild av Sveriges roll i den uppkopplade ekonomin har Telenor Conne...

Program på SICS Open House 2011

Program på SICS Open House 2011

2011-05-03 10:48 CEST

Här får du en fullständig beskrivning av vad som händer på SICS den 5 maj 2011, med kor...