Dokument

SUP46 turns 1 - The member's stories

2014-11-20 09:50 CET SUP46 (Start-Up People of Sweden) SUP46 turns 1! Some of our members share their stories from the first successful year.

SUP46 1 år - Medlemmarnas stories

2014-11-20 09:46 CET SUP46 (Start-Up People of Sweden) SUP46 fyller 1 år! Några av våra medlemmar om det första framgångsrika året och vad som är på gång just nu.

Kaspersky Security Bulletin - Q3 2014

2014-11-18 18:49 CET Kaspersky Lab

Män och självmord - vad betyder mansnormen?

2014-09-09 04:00 CEST Mind Män står för 70 % av alla självmord. Trots männens överrepresentation saknas det ett genusperspektiv på självmordsfrågan. Forskningen använder genus som en beskrivande faktor snarare än som orsak till suicidalt beteende. I denna rapport granskas maskulinitet och självmord av flera ledande psykiatriker, mansforskare och suicidforskare, bland annat Lars Jalmert, Wolfgang Rutz och Lars Jacobsson.

Ny handbok om motiverande samtal för att förebygga självmord

2014-02-06 07:30 CET Mind I en ny handbok beskrivs hur Motiverande Samtal kan användas för att förebygga självmord via nätet. "Att motivera till att vilja leva" är ett samarbete mellan psykologen Liria Ortiz och den ideella föreningen Mind och dess webbtjänst Självmordsupplysningen. Handboken beskriver de grundläggande processerna och verktygen inom MI, med tillämpningar i chattsamtal från Självmordsupplysningen.

Digital Collaboration - delivering innovation, productivity and happiness

2014-01-30 10:28 CET Deloitte Svenska företag är jämförelsevis teknikvänliga men enligt de anställda ändå konservativa inför nya internetbaserade tjänster. Det leder till sämre effektivitet men också digitala risker när anställda söker egna lösningar. Det visar den internationella undersökningen Digital Collaboration från Deloitte och Google.

Wiki Loves Public Art - en fototävling som pågår under hela maj

2013-05-22 22:56 CEST Wikimedia Sverige

Kongressuttalande om censur, pornografi och internet

2013-05-19 16:30 CEST RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning RFSU-kongressens andra uttalandet lyfter frågorna censur, pornografi och internet. Det finns tre friheter som RFSU tycker är viktiga när det handlar om sexualitet och kärlek: Frihet att välja, frihet att vara och frihet att njuta. Men en persons frihet får aldrig inkräkta på någon annans. RFSU vill med detta uttalande varna för krav på censur och begräsningar i vad man får visa sexuellt.

Wiki Loves Public Art – a photo contest bringing art online

2013-04-26 12:57 CEST Wikimedia Sverige Dear Sir/Madam, I would like to share with you some information about our upcoming photo contest Wiki Loves Public Art (see the attached pdf). Please get in touch with me if you have any further questions. Kind regards, John Andersson Project leader Wikimedia Sverige Phone: +46(0)73-3965189 Email: john.andersson@wikimedia.se Be sure to follow us on Twitter at @wikieuropeana