Nyheter

Kampanj slår alla förväntningar!

2014-10-22 10:14 CEST Bredband2 Det går bra för vår senaste varumärkeskampanj. Kampanjen har redan under sin första månad presterat exceptionellt bra.

Bjäre Krafts nya film visar på nyttan med fiber – nu och i framtiden!

2014-10-08 15:44 CEST Bjäre Kraft För några år sedan hade våra säljare fullt upp med att förklara vad fiber var och vad man kunde ha för nytta av den. Numera vet de flesta att det är fiber som är framtidens teknik och vill ansluta till vårt stadsnät. Vår nya film berättar vad fibern kan användas till idag, men ger också inblick i vad den kan nyttjas till i framtiden!

2014-09-19 09:16 CEST ABE Partners Som Registry till en ny toppdomän har du möjlighet att plocka bort russinen ur kakan och sälja vissa speciellt attraktiva domäner till ett högre pris. Detta är något som även nyligen lanserade .london gjort men skillnaden är att vi i denna lista hittar domäner som snarast är intressanta ur ett komiskt perspektiv än ur ett marknadsmässigt.

2014-09-09 10:16 CEST ABE Partners Nu är det inte många dagar kvar. Tidningarna fylls med valdebatter, valkompasser och valskandaler, vilket förmodligen gör osäkra väljare ännu osäkrare. Så långt inget nytt under solen, men det väckte en tanke om att man inte ska lita så mycket på vad politiker säger utan på vad de faktiskt gör.

2014-09-05 10:16 CEST ABE Partners Ntldstats.com som presenterar siffror kring utvecklingen hos de nya toppdomänerna har nu utökat funktionaliteten genom att lägga in statistik över parkerade domäner, och delat upp dessa på registrarnivå. Vill man säga samma sak utan att krångla till det, kan man säga att de visar hur slarviga ombuden är.

2014-09-02 10:32 CEST ABE Partners Ett kortare sommaruppehåll har lett till att dagens uppdatering summerar två månader i stället för en. Om man bortser från skogsbränder, solsting, Robin Williams, översvämningar, valdebatter och ebola, återstår bara domänvärlden och det är som vanligt den vi fokuserar på även denna gång.

Bjäre Kraft kör egen valkampanj!

2014-08-22 16:05 CEST Bjäre Kraft I dessa tider när alla andra är ute och berättar sina budskap hakar vi på tåget. I vår nya marknadskampanj betonar vi att Bjäre Kraft gillar mångfald!

Adlibris läsbar – foodtrucken för bokslukare intar Hornstulls marknad

2014-08-22 09:36 CEST Adlibris.com Internetbokhandeln Adlibris har byggt om en klassisk folkvagnsbuss till en foodtruck för bokslukare som intar Hornstull på söndag.

2014-08-22 09:26 CEST ABE Partners I dagläget är det en utmaning att hitta domännyheter som inte anknyter till de nya toppdomänerna. Man får lätt uppfattningen om att alla dessa nya ändelser är det enda som händer i branschen och att allt annat står stilla. Därför kommer vi idag titta på branschen som helhet och presentera de intressantaste siffrorna från Verisigns senaste Domain Name Industry Brief.

Bjäre Kraft söker säljare av fiber

2014-08-22 09:02 CEST Bjäre Kraft