Pressmeddelanden

Marknadsvärdet för inkassoverksamhet  på den offentliga marknaden uppgår till 254 miljoner kronor

2014-09-18 08:10 CEST DoubleCheck AB DoubleCheck har för andra året gjort en unik rikstäckande kartläggning över den offentliga marknadens affärer. Den offentliga marknadens totala inköp av varor och tjänster uppgick 2013 till 770 miljarder kronor. Det finns 74 leverantörer på inkassomarknaden som tillsammans har fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 2,5 miljoner kronor under 2013.

2013-11-06 17:31 CET Nextport Business Relocation Partner Torsdag 14 november korar Tengbom och Nextport vinnaren i miljö- och hållbarhetstävlingen Green Tenant Award 2013. Utmärkelsen tilldelas företag eller organisationer som visar stort engagemang för den hållbara arbetsplatsen. Årets finalister är WSP Group, Intrum Justitia, Google Sverige, Vasakronan, Vattenfall och Linköpings Universitet.

2013-07-19 09:07 CEST Intrum Justitia AB · Koncernens nettoomsättning andra kvartalet 2013 uppgick till 1 152 MSEK (1 037). · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 301 MSEK (218). Rörelseresultatet inkluderar positiva omvärderingar av portföljer med köpta fordringar om 6 MSEK (3). · Rörelsemarginalen var 26 procent (21), både inklusive och exklusive omvärderingar av portföljer med köpta fordringar.

2013-07-19 08:56 CEST Intrum Justitia AB Styrelsen i Intrum Justitia AB (publ) har den 18 juli 2013 beslutat att initiera ett återköpsprogram. Genom programmet kommer Intrum Justitia att återföra ytterligare medel till aktieägarna och det är styrelsens bedömning att detta kommer att ge bolaget en mer optimal kapitalstruktur. Syftet med programmet är att nedsätta Intrum Justitias aktiekapital genom indragning av de aktier som återköps.

2013-03-20 15:27 CET Intrum Justitia AB Aktieägarna i Intrum Justitia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 klockan 15.00 på Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm. Kaffe serveras från klockan 14.00.

2012-12-14 08:40 CET Intrum Justitia AB Intrum Justitia gör nödvändiga anpassningar i Tyskland efter en svag utveckling under 2012. Anpassningarna kommer att leda till engångskostnader om ca 8 miljoner euro som belastar det fjärde kvartalet 2012. Av detta belopp kommer 6 miljoner euro att bokföras som en nedvärdering av en portfölj med köpta fordringar och 2 miljoner euro att bokföras som en nedskrivning av den tyska IT-plattformen.

2012-05-29 16:40 CEST Intrum Justitia AB I april meddelade Intrum Justitia att bolaget vunnit en auktionsprocess för en större polsk skuldportfölj. Köpeavtalet undertecknades den 29 maj 2012, och Intrum Justitia har därmed förvärvat en portfölj med förfallna konsumentlån med ett totalt utestående värde om cirka 700 miljoner PLN för en köpeskilling om ca 20 % av portföljens utestående värde.

2012-04-25 17:08 CEST Intrum Justitia AB Vid årsstämma den 25 april 2012 omvaldes samtliga ledamöter i Intrum Justitias styrelse. Lars Lundquist omvaldes till styrelsens ordförande. Övriga styrelseledmöter 2012 är Matts Ekman, Helen Fasth-Gillstedt, Joakim Rubin, Charlotte Strömberg, Fredrik Trägårdh och Joakim Westh.

2012-04-18 11:19 CEST Intrum Justitia AB För att ytterligare stärka Intrum Justitias koncernledning görs ett antal förändringar med verkan från 23 april 2012.

2012-04-13 15:45 CEST Intrum Justitia AB Intrum Justitia AB publicerar delårsrapport för januari-mars 2012 den 25 april 2012, kl 07.00 CET. Delårsrapporten presenteras på Operaterassen i Stockholm kl 09.00 samma dag.