Pressmeddelanden

2011-05-05 10:17 CEST Jusek Invandrarakademiker som tar okvalificerade jobb har svårt att senare få ett arbete som motsvarar deras utbildningar. Det visar den undersökning som Jusek låtit SCB göra.

2011-05-02 13:14 CEST Jusek Regeringen genomförde i december 2010 en av de största reformerna på integrationsområdet. Reformens huvudsakliga mål är att korta tiden till arbete. Jusek har under våren låtet SCB genomföra en omfattande enkätundersökning som för första gången kartlägger invandrarakademikers väg till akademikeryrken.