Evenemang

2015-05-19 15:06 CEST ISS Facility Services AB Hur kan man med hjälp av vårdnära service öka patienttiden samt minska merkostnader för vårdskador och hög kvarliggandegrad samtidigt som arbetsmiljön för vårdpersonalen förbättras? Nicklas Nyman ISS, Lena Källum huvudförfattare till Vårdnära service – en viktig del i framtidens sjukvård och Lena Sahlqvist f d patientsäkerhetssamordnare - om ökad professionalisering, utbildning och nyckeltal.

Tid: 2015-06-30, 14:40 - 15:20
Plats: Offentliga Affärers tält, precis bredvid Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4

2015-05-20 13:00 CEST ISS Facility Services AB Offentlig sektor möter ökade krav på återhållsamhet och effektivitet. Samtidigt blir slutanvändaren mer krävande och förväntar sig personlig och skräddarsydd service. Copenhagen Institute for Future Studies har tillsammans med ISS tagit fram en studie kring framtiden för offentlig sektor. Peter Ljungbro ISS tar er igenom huvuddragen och öppnar för diskussion tillsammans med Stefan Holm Almega.

Tid: 2015-07-01, 14:00 - 14:40
Plats: Offentliga Affärers tält precis bredvid Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4