Pressmeddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting väljer Experis för IT-tjänster

2013-11-21 12:07 CET ManpowerGroup Sveriges Kommuner och Landsting har omfattande behov av IT-relaterade konsulttjänster och ManpowerGroups dotterbolag Experis är en av få som får möjlighet att samarbeta med landets samtliga 21 län. Ramavtalet löper under två år och omfattar bland annat styrning, systemutveckling och informationssäkerhet.

IT-Total startar nytt bolag specialiserat på att hyra ut IT-kompetens

2013-04-17 21:00 CEST IT-Total

2012-04-19 06:33 CEST Digital Intelligence Scandinavia AB I ett initiativ för att lyfta de digitala frågeställningarna i styrelsen bjuder Digital Intelligence in styrelseledamöter från olika branscher för att lyfta de digitala frågeställningarna. Denna gång delar fyra styrelseledamöter med sig av deras reflektioner, perspektiv och erfarenheter på frågan, Hur ser din styrelse på begreppet digital kompetens och vad handlar det om för er?

2011-09-14 10:51 CEST Elan IT Resource AB Kampen om marknadens guldägg i form av kompetens har ytterligare instensifierats. På TelecomCitys årliga event Catwalk11 kommer Elans Nordenchef Sven Kallstenius ge en guidad tur genom det tuffa rekryteringsläget i en ny tidsålder där tillgången på kompetens blir en differentiator på marknaden.

2011-05-30 09:37 CEST Elan IT Resource AB Caperio ska växa med 20 konsulter i Mälardalen det närmsta året och har valt Elan som ny rekryteringspartner. ”Vi har tidigare inte klarat den rekryteringstakt som motsvarar det våra kunder efterfrågar, vilket vi är övertygade om att vi kommer göra med den nya anpassade lösningen från Elan”, säger Johan Söderström, operativ chef på Caperio.

2011-05-05 07:00 CEST Elan IT Resource AB Elans Nordenchef Sven Kallstenius vill väcka debatt och dialog kring den svenska IT-branschens förmåga, eller oförmåga, att leverera. Han har fått stort gehör när han diskuterat frågorna med företrädare för industrin. Nu tar han dialogen ut på nätet, i den nya bloggen Successful Sourcing.

2011-02-14 08:00 CET Elan IT Resource AB Elan satsar ytterligare inom Executive-området genom att anställa rekryteringsprofilen Peter Westberg, en av delägarna i Andersson och Korn. Elans målsättning är att bli störst inom chefsrekrytering på den svenska IT-marknaden.

2010-12-15 09:16 CET Elan IT Resource AB Elan får en ny regionchef för Stockholm och Linköping. Per Gauffin har många år i Capgeminis svenska ledning bakom sig, senast som säljchef och dessförinnan som affärsområdeschef för Capgeminis telekomenhet. Hans främsta uppgift på Elan är att öka tillväxten, främst genom att dubblera verksamheten runt systemutveckling. Minst 150 applikationskonsulter behöver anställas.

2010-10-27 10:17 CEST Elan IT Resource AB Hittills i år har Elan anställt drygt 400 personer. Men behovet från kunderna ökar och innan årets slut vill Elan rekrytera ytterligare 150 personer. Målet är att växa med 20 procent om året.

2009-09-30 12:00 CEST Dataföreningen i Sverige Dataföreningens Västra krets i samverkan med Business Region Göteborg, GREAT, Lindholmen Science Park och ledande aktörer i IT-branschen i regionen arrangerar sex halvdagsseminarier under två dagar med syfte att visa nya möjligheter och inspirera till nya IT-investeringar.