Pressmeddelanden

2011-12-01 08:00 CET Frontwalker AB Frontwalker har tecknat avtal med TradeDoubler. För Frontwalker är avtalet det största som konsultföretaget hittills tecknat. Affären för Frontwalkers del avser utveckling och förvaltning samt konsultleveranser. Avtalet gäller i 5 år med option på förlängning om 3 år.

2011-09-30 11:30 CEST Frontwalker AB Konsultföretaget IT-Arkitekterna* byter namn till Frontwalker AB. Frontwalker är ett namn som täcker in hela vår verksamhet från affärsutveckling till IT-utveckling.

2011-06-29 16:12 CEST Xenit AB På Alektum Inkasso säger IT-avdelningen ja till läsplattor som arbetsverktyg, efter samarbete med Xenit AB. Medarbetare i 15 olika länder kan idag vara rörliga och samtidigt nå företagets system på ett säkert sätt från sina iPads. Detta utan att Alektum Inkasso har behövt lägga pengar på dyra anpassningar av befintliga verksamhetssystem.

2011-03-22 12:27 CET Lexicon IT-Konsult Lexicon IT-konsult skriver samarbetsavtal med VisionZero IT AB. Genom avtalet får VisionZero tillgång till Lexicon IT-konsults konsulter i Malmö, Göteborg och Stockholm. Avtalets syfte är också att VisionZero och Lexicon IT-konsult skall kunna samverka mot både VisionZeros och Lexicon IT-konsults kunder.

Region Skåne väljer Swedish Consulting Group i samverkan med Lexicon IT-konsult som IT-leverantör.

2011-03-15 17:43 CET Lexicon IT-Konsult Swedish Consulting Group i samverkan med Lexicon IT-konsult är Region Skånes val vid köp av IT-konsulttjänster. Region Skåne har ett samlat ansvar för hälsa, vård, utveckling och tillväxt. Avtalet med Region Skåne omfattar bl. a. tjänster inom IT-arkitektur, systemutveckling, teknisk koordinering och systemintegration. Värdet av avtalet beräknas till total ca 48 miljoner kronor.

2011-03-15 17:38 CET Lexicon IT-Konsult Lexicon IT-konsult skriver samarbetsavtal med Capgemini Sverige AB. Genom avtalet får Capgemini tillgång till Lexicon IT-konsults konsulter i Malmö, Göteborg och Stockholm. Avtalets syfte är också att Capgemini och Lexicon IT-konsult skall kunna samverka i kommande större funktionsaffärer i Sverige och tillsammans verka mot både Capgeminis och Lexicon IT-konsults kunder.

2011-02-23 07:43 CET Lexicon IT-Konsult Lexicon IT-konsult och Effekt Personal i Sverige AB tecknar samarbetsavtal. Syftet med avtalet är att Effekt Personal skall kunna erbjuda sina kunder konsulter från Lexicon IT-konsult. Effekt Personal är verksamma i södra Sverige med 15 kontor och erbjuder marknaden tjänster inom bemanning, rekrytering, omställning, coachning och rehabilitering.

2010-12-15 09:16 CET Elan IT Resource AB Elan får en ny regionchef för Stockholm och Linköping. Per Gauffin har många år i Capgeminis svenska ledning bakom sig, senast som säljchef och dessförinnan som affärsområdeschef för Capgeminis telekomenhet. Hans främsta uppgift på Elan är att öka tillväxten, främst genom att dubblera verksamheten runt systemutveckling. Minst 150 applikationskonsulter behöver anställas.

2010-10-27 10:17 CEST Elan IT Resource AB Hittills i år har Elan anställt drygt 400 personer. Men behovet från kunderna ökar och innan årets slut vill Elan rekrytera ytterligare 150 personer. Målet är att växa med 20 procent om året.

2010-09-21 13:58 CEST United Computer Systems AB UCS växer och det är nu dags för oss ett öppna ett kontor i Stockholmsområdet. Det är till stor del tack vare våra redan befintliga kunder i Stockholmsområdet vi har den här möjligheten att expandera och det känns både viktigt och roligt att nu kunna ge dessa kunder ännu bättre service och vara mer närvarande.