Pressmeddelanden

CGI tilldelas ramavtal för eArkiv och IT-konsulttjänster för kommuner och landsting

CGI tilldelas ramavtal för eArkiv och IT-konsulttjänster för kommuner och landsting

2014-03-06 09:00 CET
CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat två nya ramavtal gällande eArkiv o...

Lexicon IT-konsult förvärvar och expanderar i södra Sverige

Lexicon IT-konsult förvärvar och expanderar i södra Sverige

2014-02-14 07:46 CET
Lexicon IT-konsult har under de senaste åren växt kraftigt och förvärvar nu Dmon AB i M...

IT-Radar 2014, IT-marknadens utsikter och förutsättningar under 2014

2014-01-23 17:52 CET
IT-Radar 2014, Sveriges största och bredaste undersökning kring förhållanden och utveck...

Radar utökar servicen till IT-kunderna med Best practice dokument.

2013-09-03 17:10 CEST
Radar Ecosystem Specialists, Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad kunskap f...

Verksamhetens representanter allt viktigare som IT-kund

2013-06-18 23:04 CEST
Verksamhetsfinansierad IT växer kraftigt under kommande perioden. Radars presentation M...

Konsultmarknaden i Norge 2013

2013-06-04 22:08 CEST
Var fjärde budgeterad IT-krona spenderas i konsultsegmentet. Radars rapport, Konsul...

Lexicon IT-konsult Stockholm har anställt Jan Lekholm som konsultchef Infrastrukturtjänster

Lexicon IT-konsult Stockholm har anställt Jan Lekholm som konsultchef Infrastrukturtjänster

2013-06-03 07:21 CEST
Lexicon IT-konsult har anställt Jan Lekholm som Konsultchef för Infrastrukturtjänster i...

SwCG vinner ramavtal med Jönköping läns landsting

SwCG vinner ramavtal med Jönköping läns landsting

2013-05-28 12:35 CEST
Nu stärker SwCG ytterligare sin ställning som tjänsteleverantör inom landstingsvärlden....

IT Radar Norge 2013 - Norsk IT-tillväxt starkast i Norden

2013-03-06 22:22 CET
Enligt Radar Ecosystem Specialists rapport IT Radar Norge 2013, ökar den samlade norska...