Pressmeddelanden

Regering kritiserar abortnämnd. Barn lever efter aborter i både Norge, Danmark och Sverige.

2012-05-11 17:47 CEST
Den stora norska abortdebatten visar att barn lever efter sena aborter i både Norge, Sv...

Ja till Livet välkomnar finsk regeringsförklaring

2011-06-22 21:20 CEST
Ja till Livet välkomnar Finlands regeringsförklaring Minskning av antalet aborter, utr...

Ny statistik från Dansk Cytogenetisk Centralregister visar att utsorteringen av barn med downs ökar.

2010-12-09 11:22 CET
Aldrig förr har så få fått födas. Aldrig förr har många valts bort. Endast 26 av 160 ba...

Ja till Livet välkomnar att riksdagskandidater från sju partier vill sänka abortgränsen

2010-09-15 15:14 CEST
46 av 320 svarande riksdagskandidater vill se en sänkt abortgräns. Gunilla Gomér, ordfö...

Ja till Livets ordförande Gunilla Gomér välkomnar abortminskningen

2010-05-19 15:02 CEST
- Det är naturligtvis glädjande att se att aborterna minskat, efter de stora ö...

Ny kampanj för att friska ska kunna få dödshjälp

2010-02-09 10:09 CET
Idag startar dödshjälpsförespråkare i Nederländerna en kampanj för att ytterligare libe...

Nytt nummer av Ja till Livets tidning Enim

2009-12-22 19:54 CET
Kristdemokrat startar upprop för samvetsrättigheter i nytt nummer av Enim: "Om mindre ...

Öppet svar till Heidi Avellan, politisk chefredaktör på Sydsvenska Dagbladet

2009-12-16 17:15 CET
"Oavsett hur lagstiftning och mediadebatt ser ut är vårdverkligheten ibland inte så enk...

Ja till Livets vårdnätverk: Aktuella frågor

2009-12-15 09:57 CET
Ja till Livet har startat ett vårdnätverk, som nu ifrågasätts av RFSU och Folkpartiets ...

Ja till Livet välkomnar lagrådsremiss om etisk bedömning av nya metoder i vården

2009-12-04 09:10 CET
-Det är mycket viktigt att det noteras att tillämpningen av fosterdiagnostik kan hota m...