Pressmeddelanden

2012-05-11 17:47 CEST Ja till Livet Den stora norska abortdebatten visar att barn lever efter sena aborter i både Norge, Sverige och Danmark. Ska vi börja injicera kaliumklorid i de oföddas hjärtan för att skydda personalen, som i Sverige fortfarande saknar samvetsfrihet? Nu kritiserar norska regeringen landets abortnämnd för att ha beviljat för sena aborter. Hur följs abortlagen i Sverige? Är läpp och gom-spalt ett synnerligt skäl?

2011-06-22 21:20 CEST Ja till Livet Ja till Livet välkomnar Finlands regeringsförklaring Minskning av antalet aborter, utredning om samvetsklausul och övre veckogräns för abort samt säkerställande av tillgång till rådgivning och stöd för oplanerat gravida i hela vårdkedjan, fastställdes som mål av regeringen som består av Samlingspartiet, Socialdemokraterna, Vänsterförbundet, Svenska folkpartiet, de Gröna samt Kristdemokraterna.

2010-12-09 11:22 CET Ja till Livet Aldrig förr har så få fått födas. Aldrig förr har många valts bort. Endast 26 av 160 barn med downs syndrom föddes förra året i Danmark. Den utökade användningen av abortinriktad fosterdiagnostik gör Danmark till världens farligaste land för ofödda med downs syndrom.

2010-09-15 15:14 CEST Ja till Livet 46 av 320 svarande riksdagskandidater vill se en sänkt abortgräns. Gunilla Gomér, ordförande för Ja till Livet som själv kandiderar i valet, är inte förvånad över att personer från så många olika partier vill se en sänkt övre gräns: - Hoppet om ett förstärkt människovärde har ingen politisk färg.

2010-05-19 15:02 CEST Ja till Livet - Det är naturligtvis glädjande att se att aborterna minskat, efter de stora ökningar som skett under hela 2000-talet. Trots minskningen 2009 är det långt ned till våra grannländers abortsiffror. Förra året gjordes 37 524 aborter. 1999 var det 30 980; det kan vi inte vara nöjda med, säger Gunilla Gomér, ordförande i Ja till Livet

2010-02-09 10:09 CET Ja till Livet Idag startar dödshjälpsförespråkare i Nederländerna en kampanj för att ytterligare liberalisera lagstiftningen om dödshjälp. Genom en namninsamling hoppas man kunna samla in 40 000 underskrifter för att lyfta frågan i parlamentet. Deras krav är att helt och hållet ta bort reglerna att man måste vara sjuk eller ens ha smärta för att kunna få dödshjälp.

2009-12-22 19:54 CET Ja till Livet Kristdemokrat startar upprop för samvetsrättigheter i nytt nummer av Enim: "Om mindre än ett år är det val, bland annat till riksdagen. Alla borde ha rätt till samvetsfrihet genom införande av en samvetsklausul. Läs mer på internetsajten www.samvetsklausul.se och visa gärna ditt stöd för ett skydd för vårdpersonal som inte vill delta i urholkningen av människans unika värde."

2009-12-16 17:15 CET Ja till Livet "Oavsett hur lagstiftning och mediadebatt ser ut är vårdverkligheten ibland inte så enkel. Det gäller även inom bl.a. neonatalvård och vid vård av svårt sjuka och döende. Det finns för vårdpersonal många situationer, där en knivskarp gräns mellan vad som är rätt och fel inte är uppenbar, oavsett lagar, kliniska riktlinjer och yrkeskompetens."

2009-12-15 09:57 CET Ja till Livet Ja till Livet har startat ett vårdnätverk, som nu ifrågasätts av RFSU och Folkpartiets Barbro Westerholm, bland annat i tidningen Ottar samt i P1 Morgon, idag tisdag.

2009-12-04 09:10 CET Ja till Livet -Det är mycket viktigt att det noteras att tillämpningen av fosterdiagnostik kan hota människans unika värde. När landsting till exempel ökar satsningarna att finna ofödda med Downs syndrom, vilket otvivelaktigt leder till att färre barn med en kromosom mer får födas, behövs ett etiskt förhållningssätt till nya metoder som görs tillgängliga för vården, säger Ja till Livets ordförande Gunilla Gomér