Bilder

15:56 Lön hela dagen

2015-03-24 16:08 CET Fredrika Bremer Förbundet

Stina Oscarson och Daniel Sohonen

2015-03-24 16:04 CET Fredrika Bremer Förbundet Fotografer: Mattias Ahlm & Sarah Appelgren

Louise Lindfors FN

2015-03-24 16:01 CET Fredrika Bremer Förbundet

Lön hela dagen 2015

2015-03-24 15:41 CET Fredrika Bremer Förbundet

Clara Berglund, ordförande Sveriges Kvinnolobby

2015-03-16 17:27 CET Fredrika Bremer Förbundet

Sara Öhrvall, styrelseordförande Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv
Anders Jonsson i fabriken

2014-12-04 07:36 CET Rototilt Group AB Anders Jonsson, ägare och VD vid Indexator Rototilt Systems vid en rotorkropp som har bearbetats i Rototilt-fabriken.

Anders Jonsson, porträtt

2014-12-04 07:35 CET Rototilt Group AB Anders Jonsson, ägare och VD vid Indexator Rototilt Systems.

Bild på Matthis Kempe-Bergman

2014-10-06 15:05 CEST GIH Matthis Kempe-Bergman är doktorand på GIH och försvarar sin avhandling "Man talar om jämställd idrott" fredagen den 10 oktober i GIH:s aula klockan 13:00 - 15:00.

Karl-Johan Persson, vd och koncernchef