Dokument

Ett lyft för Vedum

2015-06-30 13:58 CEST Vedum Kök och Bad AB Nu är den på plats, transportbron som binder samman Vedums befintliga lokaler med utbyggnaden som invigs i början av september 2015. – De nya lokalerna kommer att bli ett riktigt lyft för oss, säger Vedums vd Magnus Efraimsson.

2013-08-16 08:42 CEST BoråsBorås TME AB Historik om Borås-Herrljunga järnväg.

Program - Borås-Herrljunga järnväg 150 år

2013-08-16 08:40 CEST BoråsBorås TME AB Program för firandet av Borås-Herrljunga järnväg 150 år lördagen den 31 augusti 2013.

Tillväxt stavas Norrbotniabanan - Kortfakta

2013-01-04 15:08 CET Norrbotniabanan 90 procent av Europas malm bryts i Norrbotten till ett värde av 20 miljarder kronor. Denna malm vidareförädlas i Sverige till ett värde av 500 miljarder kronor. Vidareförädlingen fortsätter sedan ute i Europa till ett värde av ytterligare 500 miljarder kronor. Varje dag fraktas stål motsvarande ett Eiffeltorn från norra Sverige Vi vill frakta två. byggnorrbotniabanan.nu

Tillväxt stavas Norrbotniabanan - Informationsfolder

2013-01-04 14:58 CET Norrbotniabanan Ungefär 60% av godstransportarbetet på järnväg sker i norra Sverige. Stambanan genom övre Norrland byggdes på 1800-talet och har stora lutningar, tvära kurvor, låga hastigheter och är sårbar för störningar eftersom det bara finns ett spår. Norrbotniabanan är lösningen.

Jernhusen Delårsrapport januari - september 2012

2012-10-26 11:06 CEST Jernhusen AB Fastighetsintäkterna för årets första nio månader uppgick till 845 (804) miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade till 343 (364) miljoner kronor. Nettouthyrningen uppgick till -22 (9) miljoner kronor.

Årets Resenärsvän 2012

2012-03-30 11:16 CEST Jernhusen AB Jernhusen delar varje år ut priset för Årets Resenärsvän. Alla kan nu nominera någon eller några som gjort en särskild insats för resenärerna under 2011. Det kan vara vid ett enskilt tillfälle eller en långvarig lösning, det kan var stort och smått. Förslag och motivering lämnas senast den 5 april 2012 till cecilia.granath@jernhusen.se. Skriv Årets Resenärsvän i ärenderaden.

Intelligent lösning för underhåll ger säkrare järnvägstrafik

2012-02-22 15:08 CET Luleå tekniska universitet Yuan Fuqing, Luleå tekniska universitet, doktorsavhandling "Failure Diagnostics Using Support Vector Machine"

Tyréns tjänstepresentation inom Idrifttagning

2011-09-06 17:41 CEST Tyréns Tyréns tjänstepresentation inom Idrifttagning