Pressmeddelanden

Chefsåklagare Torsten Angervåg måste portas från framtida mc-relaterade mål! - Allmänt om åklagarjäv

2010-10-19 16:13 CEST
Ur JK:s beslut 5240-09-30 framgår "Om en åklagare gör uttalanden i media som ger intryc...