Nyheter

Det kommande amorteringskravet drabbar inte JAKs låntagare

2014-07-11 13:58 CEST JAK Medlemsbank

Förlängd amorteringstid på lån

2014-03-14 14:19 CET JAK Medlemsbank

Inloggning med Mobilt BankID

2014-02-03 13:27 CET JAK Medlemsbank Nu kan du använda Mobilt BankID för att logga in på JAKs internetbank.

2013-12-20 13:22 CET JAK Medlemsbank Stipendiet kan sökas av studenter på högskolenivå, som inom ramen för en självständig uppsats behandlar ämnen inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi. I november 2013 har stipendie-kommittén beslutat att tilldela JAKs stipendium till Giulia Vichi, University of Florence, samt till Alexandra Dembczyk och Jaromir Zaoral, Umeå School of Business, Umeå Universitet.

Många vill höra om JAK

2013-11-14 15:20 CET JAK Medlemsbank

2013-11-01 10:31 CET JAK Medlemsbank Det skrivs om JAK på Harvard Business Review.The End of Banks as We Know Them? - Harvard Business Review.

Jorden i ditt kylskåp

2013-10-09 16:52 CEST JAK Medlemsbank JAKs lokalavdelning i Gävle höll en föreläsning den 7 oktober i samarbete med Naturskyddsföreningen. Inbjuden talare var Gunnar Rundgren, författare till bl a Trädgården Jorden och Jorden vi äter.

Stödspar utvecklar näringen i din kommun

2013-10-03 16:00 CEST JAK Medlemsbank Stödspar är ett koncept som är unikt för JAK Medlemsbank. I korthet innebär det att en kommuns sparande ger organisationer möjlighet till räntefritt lånekapital. Om JAK bifaller låneansökan, behöver inte organisationen spara parallellt. På så sätt kan kommunen stötta lokal utveckling och olika framtidsprojekt, utan att behöva riskera sina pengar.

Stipendium hos JAK Medlemsbank

2013-09-20 14:59 CEST JAK Medlemsbank JAK Medlemsbank delar ut ett stipendium två gånger per år på 10 000 kronor. Stipendiet riktar sig till studenter vid universitet och högskolor, inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi. Ansökningar som behandlar lokala och/eller globala rättviseperspektiv är särskilt intressanta. Ansökan ska vara JAK tillhanda senast 1 november (för vårterminen) och senast 1 maj för höstterminen.

Nu prövar JAK eftersparfria lån

2013-08-20 16:03 CEST JAK Medlemsbank