Nyheter

JAKs årsstämma 2015

2015-04-22 16:52 CEST JAK Medlemsbank

Förändring i JAKs verksamhet

2014-12-17 14:57 CET JAK Medlemsbank

JAK deltar i World Congress of Accountants i Rom

2014-11-06 12:11 CET JAK Medlemsbank

JAKs delårsrapport 2014

2014-11-04 16:06 CET JAK Medlemsbank

Det kommande amorteringskravet drabbar inte JAKs låntagare

2014-07-11 13:58 CEST JAK Medlemsbank

Förlängd amorteringstid på lån

2014-03-14 14:19 CET JAK Medlemsbank

Inloggning med Mobilt BankID

2014-02-03 13:27 CET JAK Medlemsbank Nu kan du använda Mobilt BankID för att logga in på JAKs internetbank.

2013-12-20 13:22 CET JAK Medlemsbank Stipendiet kan sökas av studenter på högskolenivå, som inom ramen för en självständig uppsats behandlar ämnen inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi. I november 2013 har stipendie-kommittén beslutat att tilldela JAKs stipendium till Giulia Vichi, University of Florence, samt till Alexandra Dembczyk och Jaromir Zaoral, Umeå School of Business, Umeå Universitet.

Många vill höra om JAK

2013-11-14 15:20 CET JAK Medlemsbank

2013-11-01 10:31 CET JAK Medlemsbank Det skrivs om JAK på Harvard Business Review.The End of Banks as We Know Them? - Harvard Business Review.