Nyheter

Hög tid att ansöka om JAK-stipendium

2012-09-25 13:41 CEST JAK Medlemsbank Två gånger per år kan man ansöka om JAK Medlemsbanks stipendium för studier i uthållig ekonomi. Stipendiet kan sökas av studenter på högskolenivå som inom ramen för en självständig uppsats behandlar ämnen inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi

Lone fick chansen & tog den!

2012-08-28 09:03 CEST JAK Medlemsbank Lone är ny i JAK men har hunnit med en hel del under sitt korta medlemskap. I höst ska hon göra praktik på kontoret i Malmö där hon handleds av Miguel Ganzo som är JAK Konsulent. Praktiken kommer också att ha fokus på internationella kontakter men Lone hoppas hinna med en massa annat. Vi är jätteglada att hon är med oss!

Växande internationellt intresse för räntefritt banksystem.

2012-08-24 09:00 CEST JAK Medlemsbank Under sommaren har vi nåtts av flera glädjande notiser från olika delar av vår värld, Frankrike, Nigeria, Kongo, Baskien och Italien!

2012-08-23 10:18 CEST JAK Medlemsbank I ett inledande skede kan JAK’s verksamhet nästan verka för bra för att vara sann. Finns det inga dolda sidor?

Nypublicerad bok skriven av unga kooperatörer

2012-07-19 14:37 CEST JAK Medlemsbank JAK Medlemsbank är en levande förening som utvecklas och förnyas när unga medlemar, som Erik Johansson, tar ett steg fram och gör en offentlig reflektion över vad vi gör, hur vi arbetar och varför är vi viktiga i dagens samhälle

Vind i Seglen under politikerveckan i Almedalen

2012-07-17 15:05 CEST JAK Medlemsbank JAK Medlemsbank har varit med på Almedalsveckan med en grupp av unga medlemmar som hann göra många intressanta saker på två dagar. Vår bas och vårt hem under Almedalsveckan var den fina Skonaren Vega, placerad i Visbys Inre Hamn.

JAK Medlemsbank delar ut stipendium

2012-06-21 10:33 CEST JAK Medlemsbank Årets första stipendiat, Maja Reinholdsson, behandlar ämnet mikrofinans, en aktuell fråga i den allmänna samhällsdebatten. Ämnet tas upp utifrån en räntefri modell. Uppsatsen kommer att belysa ett område som är viktigt i våra ambitioner att sprida JAKs idé om räntefri ekonomi internationellt.

2012-06-08 10:42 CEST JAK Medlemsbank JAK har en distanskurs för dig som vill lära dig mer om JAK Medlemsbank som folkrörelse och bank samt om räntefri, rättvis och hållbar ekonomi. Kursen är framförallt för dig som inte tidigare gått en grundkurs i JAK. Finns det plats i kursen är även du som tidigare gått grundkurs men som upplever att du glömt mycket och vill ha mer grundläggande kunskap.

En tonåring som närmar sig femtio - JAKs årsredovisning 2011

2012-04-05 11:47 CEST JAK Medlemsbank 2011 var ett år då diskussionerna om det ekonomiska systemet verkligen hamnade på agendan. Eurokris, finanskris, klimatkris och skuldkris och en utbredd kritik mot spekulation och bankernas bristande ansvarstagande. Vårt sätt att organisera oss i JAK Medlemsbank lyfts fram som ett positivt alternativ och vi finns med när alternativ ekonomi diskuteras. Läs JAK Medlemsbanks årsredovisning för 2011!

Snart dags för stämma - har du anmält dig?

2012-03-17 12:29 CET JAK Medlemsbank