Pressmeddelanden

2013-10-09 15:15 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Universitetskanslersämbetet ger masterexamen i nationalekonomi som ges vid Internationella Handelshögskolan omdömet hög kvalitet i uppföljningen av förra årets kvalitetsutvärderingar.

JIBS-forskare ska göra det krångliga enkelt

2013-10-03 14:04 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Forskning handlar om att göra världen begriplig och bättre för oss som bor i den. Men ibland är forskningsrön svåra att förstå. Och det är synd, för forskarna forskar ju inte bara för sin egen skull. Därför startar Internationella handelshögskolan i Jönköping (JIBS) projektet Vertikals, där fyra forskare ska bli bättre på att nå ut med sin forskning och göra den begriplig.

JIBS utökar exporten av kunskap till Afrika

2013-09-23 08:49 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) ska med hjälp av medel från Sida utveckla forskarutbildningarna inom ekonomi vid University of Rwanda. Redan nu i höst börjar arbetet på plats i Rwanda.11 svenska lärosäten är delaktiga i Sidaprojektet som ska stötta University of Rwanda i en satsning på forskning och forskarutbildning.

Särskilda egenskaper skapar fördelar för familjeföretag

2013-09-16 08:41 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Familjeföretag är komplexa. Inom varje företag finns egenskaper som först kan anses vara motsatser. Börje Boers har sett på familjeföretag ur ett dualitetsperspektiv. Boers försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling i företagsekonomi "Organizational identity construction in family businesses a dualities perspective", vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping den 13 september.

JIBS får påbörja EQUIS ackrediteringsprocess

2013-06-05 14:13 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Organisationen EFMD har beviljat JIBS att påbörja processen mot en EQUIS-ackreditering. JIBS kommer nu göra en egenutvärdering, som kommer att ta ungefär ett år och därefter ska granskas av representanter för EFMD. En EQUIS-ackreditering är en kvalitetsmärkning som kan locka fler och bättre internationella studenter och samarbetspartners.

2013-05-23 15:46 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Den 23 maj beslutade JIBS styrelse, efter en rekommendation från vd Johan Roos, att inte längre erbjuda Affärsjuristprogrammet på kandidatnivå från och med höstterminen 2013. Styrelsen har också beslutat att masterprogrammet i Affärsjuridik kommer att ha sitt sista intag hösten 2013. Alla nuvarande studenter på kandidat- och masterprogrammet kommer att få fullfölja sina utbildningar.

2013-05-16 07:22 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School I en ny doktorsavhandling analyserar Cristina Trenta icke-hierarkiska nätverk (P2P-nätverk) utifrån konsumtionsbeskattning och upphovsrätt.

Ömsesidiga överenskommelser kan strida mot lagstiftningen

2013-05-06 08:35 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School En ny doktorsavhandling från Jönköping International Business School visar att ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal kan strida mot svensk lagstiftning. Avhandlingen är skriven av Ann-Sophie Sallander.

Topplacering för JIBS ekonomiutbildningar

2013-04-09 14:44 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School URANK har genomfört en oberoende rankning av högskolor och universitet i Sverige. Inom ämnet ekonomi (det vill säga de utbildningar som erbjuds av JIBS) placerade sig Högskolan i Jönköping på en tredjeplats. Bland de lärosäten som har rätt att utfärda civilekonomexamen kommer Jönköping på första plats, och för kriteriet Internationalisering rankas JIBS utbildningar också som nummer ett.

2013-04-05 08:31 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Den 26 mars blev JIBS en del av initiativet PRME – The Principles of Responsible Management Education (ungefär ”Principer för ansvarsfull managementutbildning). Detta inkluderar sex riktlinjer som ska hjälpa och inspirera handelshögskolor att främja företags hållbarhet och sociala ansvar. Totalt deltar ungefär 480 handelshögskolor i världen, varav tre i Sverige.