Pressmeddelanden

JIBS-forskare ska göra det krångliga enkelt

2013-10-03 14:04 CEST Högskolan i Jönköping Forskning handlar om att göra världen begriplig och bättre för oss som bor i den. Men ibland är forskningsrön svåra att förstå. Och det är synd, för forskarna forskar ju inte bara för sin egen skull. Därför startar Internationella handelshögskolan i Jönköping (JIBS) projektet Vertikals, där fyra forskare ska bli bättre på att nå ut med sin forskning och göra den begriplig.

JIBS utökar exporten av kunskap till Afrika

2013-09-23 08:49 CEST Högskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) ska med hjälp av medel från Sida utveckla forskarutbildningarna inom ekonomi vid University of Rwanda. Redan nu i höst börjar arbetet på plats i Rwanda.11 svenska lärosäten är delaktiga i Sidaprojektet som ska stötta University of Rwanda i en satsning på forskning och forskarutbildning.

Särskilda egenskaper skapar fördelar för familjeföretag

2013-09-16 08:41 CEST Högskolan i Jönköping Familjeföretag är komplexa. Inom varje företag finns egenskaper som först kan anses vara motsatser. Börje Boers har sett på familjeföretag ur ett dualitetsperspektiv. Boers försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling i företagsekonomi "Organizational identity construction in family businesses a dualities perspective", vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping den 13 september.

2013-05-23 15:46 CEST Högskolan i Jönköping Den 23 maj beslutade JIBS styrelse, efter en rekommendation från vd Johan Roos, att inte längre erbjuda Affärsjuristprogrammet på kandidatnivå från och med höstterminen 2013. Styrelsen har också beslutat att masterprogrammet i Affärsjuridik kommer att ha sitt sista intag hösten 2013. Alla nuvarande studenter på kandidat- och masterprogrammet kommer att få fullfölja sina utbildningar.

2013-05-16 07:22 CEST Högskolan i Jönköping I en ny doktorsavhandling analyserar Cristina Trenta icke-hierarkiska nätverk (P2P-nätverk) utifrån konsumtionsbeskattning och upphovsrätt.

Topplacering för JIBS ekonomiutbildningar

2013-04-09 14:44 CEST Högskolan i Jönköping URANK har genomfört en oberoende rankning av högskolor och universitet i Sverige. Inom ämnet ekonomi (det vill säga de utbildningar som erbjuds av JIBS) placerade sig Högskolan i Jönköping på en tredjeplats. Bland de lärosäten som har rätt att utfärda civilekonomexamen kommer Jönköping på första plats, och för kriteriet Internationalisering rankas JIBS utbildningar också som nummer ett.

2013-04-05 08:31 CEST Högskolan i Jönköping Den 26 mars blev JIBS en del av initiativet PRME – The Principles of Responsible Management Education (ungefär ”Principer för ansvarsfull managementutbildning). Detta inkluderar sex riktlinjer som ska hjälpa och inspirera handelshögskolor att främja företags hållbarhet och sociala ansvar. Totalt deltar ungefär 480 handelshögskolor i världen, varav tre i Sverige.

2013-03-18 08:40 CET Högskolan i Jönköping Inés Casanovas har skrivit en doktorsavhandling som handlar om nätbaserad utbildning vid högskolor och universitet. Hon har jämfört processerna vid ett universitet i Sverige och ett i Argentina.

Expanding Markets Award: Vinnarna utsedda

2013-03-14 10:31 CET Högskolan i Jönköping Fyra masterstudenter på JIBS har tilldelats Expanding Markets Award för att ha tagit fram den bästa export- och marknadsföringsplanen för ett svenskt företag. Prisutdelningen, som avslutade masterkursen "Advanced International Marketing, Trade and Export Management", ägde rum på JIBS onsdagen den 13 mars.

Hög utbildning viktig på alla samhällsnivåer

2013-03-11 07:01 CET Högskolan i Jönköping Mikaela Backman har skrivit en doktorsavhandling som heter ”Regions, Human Capital and New Firm Formation”. I den undersöker hon bland annat vilken effekt högre utbildning (humankapital) får för individer, företag och regioner.