Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – september 2019

2019-10-24 09:03 CEST
GOD FÖRSÄLJNING OCH HÖG PRODUKTIONSVOLYM

JM avyttrar entreprenadverksamheten i Norge

2019-09-03 08:38 CEST
JM har tecknat avtal om försäljning av den externa entreprenadverksamheten i Norge, JM ...

JM Entreprenad säljer fastighet på Värmdö, Stockholm

2019-05-20 13:09 CEST
JM Entreprenad har avtalat om försäljning av fastigheten Gustavsberg 1:434. Affären upp...

JM har tecknat villkorat avtal om förvärv av fastighet för bostadsutveckling i Röa, Oslo

2019-05-16 08:42 CEST
JM har tecknat ett villkorat avtal om förvärv av en centralt belägen fastighet för utve...

JM Entreprenad säljer fastighet i Värmdö, Stockholm

2019-04-26 09:02 CEST
​JM Entreprenad har avtalat om försäljning av fastigheten Gustavsberg 1:523. Affären up...

JM förvärvar fastighet i Drammen, Norge

2019-03-20 09:51 CET
JM förvärvar en centralt belägen fastighet i Gulskogen, Drammen utanför Oslo. Fastighet...

Bokslutskommuniké 2018

2019-02-01 15:05 CET
POSITIV FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING – GOD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTADE BOSTÄDER

JM har ingått förlikningsavtal angående utestående kundfordran

2018-12-21 12:17 CET
JM har, genom sitt dotterbolag JM Entreprenad AB, ingått ett förlikningsavtal med exter...

Förändring i JMs koncernledning

2018-11-26 15:18 CET
JM Entreprenads affärsenhetschef Peter Neuberg har meddelat att han önskar sluta som af...

JM Entreprenad samarbetar med Riksbyggen

2018-03-13 10:01 CET
​JM Entreprenad och Riksbyggen har tecknat ett samarbetsavtal med intentionen att JM En...