Videor

Molekylrörelser som gör att vi tänker

2012-04-24 14:25 CEST Linköpings universitet (LiU) Forskarna byggde fem molekylära modeller av jonkanalens spänningssensor, som tillsammans kan förklara samtliga experimentella data. Modellerna har sedan länkats samman till en film som visar hur en central del av spänningssensorn rör sig mellan ytterväggarna.
Längd  0:03