Pressmeddelanden

​Landstinget i Uppsala län och Landstinget i Värmland först med elektroniska remisser

2016-10-17 13:00 CEST
För första gången har två landsting i Sverige börjat skicka elektroniska remisser mella...

Bifall till Centerpartiets motion om journaler på surfplattor

Bifall till Centerpartiets motion om journaler på surfplattor

2016-09-27 12:49 CEST
Regionfullmäktige i Region Skåne har idag bifallit Centerpartiets motion om att snarast...

Human Centered Business Index uppmärksammas i europeisk akademisk journal

Human Centered Business Index uppmärksammas i europeisk akademisk journal

2016-09-02 08:45 CEST
Lumen Behavior har utvecklat Human Centered Business Index, en tjänst som mäter företag...

​Viktig reform för patienter inom vuxenpsykiatrin i Skåne

2015-09-24 10:11 CEST
Nu får även patienter inom Psykiatri Skånes vuxenpsykiatri tillgång till sin journal på...

Kortare ledtider vid journalföring med dikteringstjänst

2014-11-10 14:28 CET
Med en dikteringstjänst från Voxit AB finns nu ett hjälpmedel för effektivare journalfö...

Anmälningar och disciplinära påföljder minskade under 2013

2014-01-20 16:19 CET
Mäklarens agerande är den vanligaste orsaken till att en mäklare blir anmäld, följt av ...

Mormor leder digital låsrevolution

Mormor leder digital låsrevolution

2013-05-13 14:53 CEST
Kommer fysiska nycklar av metall att försvinna och ersättas av elektroniska lösningar? ...

MaxiMilia med online-möten!

MaxiMilia med online-möten!

2013-04-15 11:03 CEST
MaxiMilia som bygger verksamhetssystem, dokumentationssystem och IT-stöd för vård och o...

Enklare biverkningsrapportering via sjukvårdens egna system

2012-06-20 09:58 CEST
I en förstudie om elektronisk biverkningsrapportering rekommenderar Läkemedelsverket et...

Rätt patientinformation till rätt person i rätt tid – viktigt krav från Landstinget i Östergötland

2012-02-17 11:19 CET
Syftet med ett sammanhållet journalsystem är att öka patientsäkerheten, underlätta för ...