Pressmeddelanden

JO kritiserar Allmänna reklamationsnämndens, ARN, e-postrutiner efter anmälan från MRF-anslutet företag

2013-06-11 10:11 CEST
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar ARN:s kommunikation med anmälda näringsidkare kraf...

Sveriges Regering Vart är den rättssäkra rättstillämpningen inom myndigheten Försäkringskassan och Högsta förvaltningsdomstolen m.fl.?

2012-02-09 18:14 CET
Det handlar om EU-rättigheten till fri rörlighet s.k. gränsöverskridande vård inom EU/E...

Sveriges Regering & Sveriges Riksdag m.fl.

2012-01-02 23:15 CET
Börjar året bra om man får sig delgivit om vad som försiggår inom Högsta Förvaltningsdo...

Sveriges Regering Försäkringskassan JK-anmäls på goda grunder

2011-12-20 14:37 CET
Övertid har EU-olaglig handläggning varit mer eller mindre norm utifrån handläggning av...

Sveriges Regering anmälan till JK

2011-12-09 16:27 CET
JK har denna dag fått via e-post anmälan utifrån vad som försiggår inom förvaltningsdom...

JK: "Meddelarskyddet kan behöva ses över"

2011-06-21 10:52 CEST
Justitiekanslern Anna Skarhed utesluter inte att en inskränkning av meddelarskyddet kan...

JK: "Nålsöga till allmänt åtal för förtal"

2011-06-07 15:23 CEST
De senaste tio åren har endast ett ärende lett till allmänt åtal för förtal. Hellre än ...

Inte ok kalla Sverigedemokrat för nazist.

2010-11-30 09:41 CET
Beslutet från Justitiekanslern (JK), angående tidningen Dagens återgivande av socialdem...

Chefsåklagare Torsten Angervåg måste portas från framtida mc-relaterade mål! - Allmänt om åklagarjäv

2010-10-19 16:13 CEST
Ur JK:s beslut 5240-09-30 framgår "Om en åklagare gör uttalanden i media som ger intryc...

SD anmäler sin egen valfilm till Justitiekanslern

2010-08-28 08:32 CEST
För att få belägg för att TV4 far med osanning när de anklagar SD:s valfilm för att bry...