Pressmeddelanden

Samverkansgruppen mot fakturabedrägerier välkomnar förslaget om skärpta straff mot systematiska fakturabedrägerier

Samverkansgruppen mot fakturabedrägerier välkomnar förslaget om skärpta straff mot systematiska fakturabedrägerier

2014-05-15 16:00 CEST
Samverkansgruppen mot fakturabedrägerier välkomnar regeringens förslag om skärpta straf...

Justitieminister Beatrice Ask påminns om verkligheten

2014-04-16 08:10 CEST
Det är nu allmänt känt att Datalagringsdirektivet underkänts av EU-domstolen bl.a. pga....

Sveriges Regering justitieminister Beatrice Ask

2014-02-25 10:54 CET
Justitieminister Beatrice Ask har att taga det yttersta ansvaret för att säkerställa at...

Justitieminister Beatrice Ask uppmärksammas om rättssäkerhets problem

2014-02-22 23:15 CET
Justitieminister Beatrice Ask uppmärksammas om/på rättssäkerhets problem, även så EU-ko...

Eskilstuna kraftsamlar mot grov organiserad brottslighet

2013-05-03 09:15 CEST
I ett öppet brev till justitieministern och rikspolischefen ber flera aktörer i Eskilst...

JO anmälan av Kammarrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Karlstad och Förvaltningsrätten i Härnösand

2013-03-03 16:43 CET
I en demokratisk och rättssäker stat har myndighetsutövare och myndigheter att tillgodo...

RFSU: Vi välkomnar förslaget från regeringen att klassa fler övergrepp som våldtäkt

RFSU: Vi välkomnar förslaget från regeringen att klassa fler övergrepp som våldtäkt

2013-02-04 11:11 CET
RFSU välkomnar förslagen i lagrådsremissen om ändringar i sexualbrottslagstiftningen. A...

Myndigheterna ljuger och förvanskar sanningen! Del 3/3. Om justitieministerns förvanskande av verkligheten!

2013-01-29 23:09 CET
Det har blivit dags att sy ihop artikelserien om att Myndigheterna ljuger och förvanska...

Sveriges Regering -- justitieminister Beatrice Ask angående rättssäkerhetsfråga av allmänhetens intresse

2012-10-15 14:00 CEST
Rättssäkerhet är av vikt i en demokrati och förhoppningsvis tager justitieministern sit...

Senfärdiga politiker

2012-06-26 10:48 CEST
Bluffakturorna fortsätter att svämma över hela landet men politikerna är trots det ändå...