Pressmeddelanden

Välkommet beslut i Oskarshamn

Välkommet beslut i Oskarshamn

2018-06-12 09:02 CEST
Kommunfullmäktige i Oskarshamn fattade i går beslut om att den ställer sig bakom Svensk...

SKB ges möjlighet att komplettera slutförvarsansökan

2018-06-01 15:19 CEST
Tillståndsprocessen för slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark går vidare. SKB ...

Stor majoritet för ett kärnbränsleförvar i Forsmark

Stor majoritet för ett kärnbränsleförvar i Forsmark

2018-05-30 10:40 CEST
Tre av fyra i Östhammars kommun är för det planerade slutförvaret för använt kärnbränsl...

SKB:s program för forskning- utveckling och demonstration får grönt ljus

2018-03-29 07:49 CEST
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning och utveckling, Fud 2016, so...

Domstolens yttrande i miljöprövningen

2018-01-23 13:44 CET
Mark-och miljödomstolen har i dag lämnat sitt yttrande till regeringen i målet om ett s...

SSM tillstyrker Kärnbränsleförvaret

SSM tillstyrker Kärnbränsleförvaret

2018-01-23 09:31 CET
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, rekommenderar regeringen att ge tillstånd för ett slutf...

Nu startar huvudförhandlingen om Kärnbränsleförvaret i Forsmark

2017-08-31 12:26 CEST
Huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen är en central del i miljöprövningen av SK...

Tre av fyra för ett slutförvar i Forsmark

2017-05-08 10:28 CEST
Förtroendet för SKB:s verksamhet är fortsatt högt bland invånarna i Östhammars kommun. ...

Fortsatt högt förtroende för SKB i Oskarshamn

2017-05-08 10:24 CEST
Förtroendet för SKB:s verksamhet är fortsatt högt bland invånarna i Oskarshamns kommun....

Huvudförhandling om Kärnbränsleförvaret inleds i september

2017-03-17 14:27 CET
Mark- och miljödomstolen har i dag lämnat besked om att huvudförhandling om SKB:s ansök...