Pressmeddelanden

Nu startar huvudförhandlingen om Kärnbränsleförvaret i Forsmark

2017-08-31 12:26 CEST
Huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen är en central del i miljöprövningen av SK...

Tre av fyra för ett slutförvar i Forsmark

Tre av fyra för ett slutförvar i Forsmark

2017-05-08 10:28 CEST
Förtroendet för SKB:s verksamhet är fortsatt högt bland invånarna i Östhammars kommun. ...

Fortsatt högt förtroende för SKB i Oskarshamn

Fortsatt högt förtroende för SKB i Oskarshamn

2017-05-08 10:24 CEST
Förtroendet för SKB:s verksamhet är fortsatt högt bland invånarna i Oskarshamns kommun....

Huvudförhandling om Kärnbränsleförvaret inleds i september

2017-03-17 14:27 CET
Mark- och miljödomstolen har i dag lämnat besked om att huvudförhandling om SKB:s ansök...

Ny kostnadsberäkning för hanteringen av det svenska kärnavfallet

2017-01-09 13:56 CET
SKB har i dag lämnat sin återkommande beräkning av kostnaderna för att ta hand om det r...

SSM tillstyrker SKB:s ansökan

2016-06-29 10:28 CEST
SKB kan uppfylla strålsäkerhetskraven för slutförvaret för använt kärnbränsle. Det säge...

​SKB kommenterar preliminära granskningsresultat

​SKB kommenterar preliminära granskningsresultat

2015-06-24 14:05 CEST
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i dag publicerat de första preliminära resultaten f...

SKB:s vd: ”Väntat och välkommet beslut av åklagaren”

SKB:s vd: ”Väntat och välkommet beslut av åklagaren”

2015-06-22 13:06 CEST
Misstankarna om mutbrott kring mervärdesavtalet avskrivs helt. I sitt beslut skriver åk...

Ny undersökning: Stort lokalt förtroende för SKB

2015-04-23 09:26 CEST
Det lokala förtroendet för Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, är fortsatt stort bland...

SKB lämnar in samlad redovisning av studierna om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten

SKB lämnar in samlad redovisning av studierna om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten

2015-03-17 09:45 CET
Svensk Kärnbränslehantering (SKB) har på begäran av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) läm...