Pressmeddelanden

Anders Tormod ny VD på PocketMobile

2011-02-24 14:25 CET
Anders Tormod utses till ny VD för koncernen PocketMobile, han tillträder den 1 Mars 20...