Pressmeddelanden

2015-10-28 11:39 CET Demetech AB This prospective hip fracture study showed that DXL scans of the calcaneus and DXA scans including the FRAX tool showed “no difference in predictive accuracy”. The study has special significance as DXL Calscan results were not only compared to DXA results but also to DXA results combined with WHO’s FRAX tool results – the most widespread fracture prediction tool used worldwide.

Elite Hotels fortsätter att växa och öppnar sitt sjunde hotell i Stockholm

2015-09-25 09:10 CEST Elite Hotels Elite Hotels öppnar sitt sjunde hotell i Stockholm vid Hagaplan, en av stadens snabbast växande stadsdelar. Med en ny tunnelbanelinje och stora investeringar i infrastruktur kommer detta område att vävas tätare samman med Stockholms innerstad. Hotellet kommer att erbjuda logi, konferens och restauranger för inresta såväl som boende i området och öppnar i slutet av 2017.

2015-09-16 11:34 CEST Consultatum AB

Arcona och Veidekke bygger nytt storprojekt inom Life science vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

2015-08-17 16:35 CEST Arcona Arcona och Veidekke har fått i uppdrag att bygga ”Neo – Medicinaren 25” i vilken Karolinska Institutet i Huddinge kommer att bedriva forskningsverksamhet. Uppdraget åt TKV2 är en totalentreprenad med kontraktssumma på 504 miljoner kronor. Byggnaden omfattar 26.000m2 BTA och ska vara färdigställd i november 2017.

Sveriges största befolkningsstudie startar i Stockholm

2015-04-21 10:25 CEST Hjärt-Lungfonden Nu startar Sveriges hittills största befolkningsstudie om hjärt- och lungsjukdomar i Stockholm. 5 000 stockholmare ska hälsoundersökas i studien SCAPIS.. Målet är att kunna avgöra risken för hjärt- och lungsjukdomar långt innan man drabbas.

2015-01-30 07:00 CET Textilia Tvätt & Textilservice Textilia Tvätt & Textilservice har tecknat ett avtal med Coor Service Management som innebär att företaget kommer att leverera all textilservice till Nya Karolinska Solna. Avtalet börjar gälla omgående men leveranserna beräknas börja i mitten av 2016 för att sedan trappas upp under 2017 i takt med att sjukhuset färdigställs. Avtalet sträcker sig till och med mars 2022.

Bravida utför ytterligare installationer på Nya Karolinska Solna

2014-05-14 08:47 CEST Bravida Bravida utför sedan tidigare ventilationsentreprenaden på Nya Karolinska Solna. Nu står det klart att Bravida ska installera ventilationen i ytterligare en del av sjukhuset.

2014-05-07 09:00 CEST Philips - Karolinskas nya sjukhus i Solna kommer under 14 år att ha tillgång till toppmoderna bild- och funktionslösningar till en förutsägbar kostnad. - Avtalet innefattar också ett forsknings- och innovationssamarbete som förenar forskare från näringsliv, sjukvård och den akademiska världen.

Innovativ och effektiv logistiklösning gav kontrakt på 317 mkr

2014-04-29 13:28 CEST Arcona Arcona och Veidekke Bygg Stockholm har fått i uppdrag att bygga ”Technology for Health – Medicinaren 5” med undervisningslokaler, hörsal, labb etc. åt TKV Fastighets AB. Lokalerna som byggs i anslutning till entrén på Huddinge sjukhus kommer till största delen brukas av KTH, men även Röda Korset kommer att ha undervisningslokaler här för sin sjuksköterskeskola.

MP kräver granskning av Karolinska

2014-04-28 10:08 CEST Miljöpartiet i Stockholmsregionen Miljöpartiet vill nu granska om Karolinska Universitetssjukhuset bryter mot hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om rätten till vård efter behov. Det sedan uppgifter att sjuka patienter tagits till privata vårdgivare för operation, på grund av brist på egna specialistsjuksköterskor. De privata enheterna ville bara operera de friskaste patienter utan komplikationer.