Bilder

Carmen Gerlach

Carmen Gerlach

2017-10-18 10:10 CEST

Björn Reinius

Björn Reinius

2017-10-18 10:10 CEST

Magdalena Paolino

Magdalena Paolino

2017-10-18 10:10 CEST

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan tar plats på KI campus Solna

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan tar plats på KI campus Solna

2017-06-19 11:05 CEST

Skandinaviska Kiropraktorhögskolans nya adress är Fogdevreten 2 A, mitt i den kreativa och dynamiska campusmiljön.

Anders Flodin

Anders Flodin

2017-06-01 16:26 CEST

Anders Flodin, VD KI Holding AB

trappen Screenshot

trappen Screenshot

2016-04-01 12:28 CEST

Mark Farmery – ny affärsutvecklare på KI Innovations

Mark Farmery – ny affärsutvecklare på KI Innovations

2015-09-22 08:24 CEST

KI Innovations rekryterar Mark Farmery, forskare och affärsutvecklare med en bakgrund på AstraZeneca och KaroBio. Uppdraget är att kommersialisera projekt utifrån ett nytt avtal med Johnson & Johnson Innovation.

Lars Lund, docent KI

Lars Lund, docent KI

2015-06-15 16:05 CEST

Lars Lund är mottagare av Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag 2015. Lars Lund, docent på Institutionen för medicin, Karolinska Institutet och överläkare på Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.