Bilder

trappen Screenshot

trappen Screenshot

2016-04-01 12:28 CEST

Märit Johansson, VD KI Science Park

Märit Johansson, VD KI Science Park

2016-02-22 09:35 CET

Märit Johansson är VD för KI Science Park. Hon är disputerad apotekare och sitter i styrelsen för IASP, International Association of Science Parks and Areas of Innovation. Tidigare har Märit Johansson varit vetenskaplig sekreterare och vice VD i Apotekarsocieteten samt styrelseledamot i Läkemedelsverket.

Mark Farmery – ny affärsutvecklare på KI Innovations

Mark Farmery – ny affärsutvecklare på KI Innovations

2015-09-22 08:24 CEST

KI Innovations rekryterar Mark Farmery, forskare och affärsutvecklare med en bakgrund på AstraZeneca och KaroBio. Uppdraget är att kommersialisera projekt utifrån ett nytt avtal med Johnson & Johnson Innovation.

Lars Lund, docent KI

Lars Lund, docent KI

2015-06-15 16:05 CEST

Lars Lund är mottagare av Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag 2015. Lars Lund, docent på Institutionen för medicin, Karolinska Institutet och överläkare på Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Stefan Jonsson, Staffan Holmin och Johan Lundberg, forskarna bakom projektet "Extroducer"

Stefan Jonsson, Staffan Holmin och Johan Lundberg, forskarna bakom projektet "Extroducer"

2015-04-08 08:47 CEST

– Stödet från KI Innovations har varit ovärderligt både under utvecklingen och kommersialiseringen av mikrokatetern, säger Staffan Holmin.

Kungen besöker Hagastaden

Kungen besöker Hagastaden

2015-03-25 12:56 CET

Kungen får en presentation om Hagastaden av Svante Torell, samordningsansvarig för Hagastaden, tillsammans med Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad, Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad och Anders Hamsten, rektor vid Karolinska Institutet. På bilden inne i Aula Medica, vid Solnavägen.