Pressmeddelanden

2015-10-15 11:58 CEST Svenska Brukarföreningen Nu lanserar Svenska Brukarföreningen (SBF) en solidarisk ​crowdfunding-kampanj för att hjälpa utsatta brukare i krisområdet runt Syrien-området.

2015-10-06 18:08 CEST Röda Korset Under de senaste dagarna har ambulanspersonal attackerats på Västbanken, en hälsoarbetare skjutits i Jemen och ett sjukhus bombats i Afghanistan. Dessvärre är detta bevis för en oroande utveckling: sjukvården hamnar allt oftare i skottlinjen.

​Svenska kyrkan åtar sig stärka lokala organisationer i det humanitära arbetet

2015-10-02 11:43 CEST Svenska kyrkan Svenska kyrkan har skrivit under Charter for Change som syftar till att stärka lokala organisationers finansiering och delaktighet i genomförandet av humanitära insatser vid katastrofer. Lokala organisationers arbete är livsavgörande i de flesta katastrofer. Svenska kyrkan åtar sig bland annat att kanalisera minst 20 % av de humanitära medlen till lokala organisationer.

Röda Korset efterlyser kraftsamling från hela samhället

2015-10-01 14:02 CEST Röda Korset Röda Korset tillförs 10 miljoner kronor av regeringen för att stärka det humanitära stödet för människor på flykt. Satsningen välkomnas men för att möta dagens utmaningar med flyktingsituationen krävs en kraftsamling från hela samhället.

Pengar till Röda Korset istället för julklapp 2015

2015-09-09 13:03 CEST SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ​En av vår tids största humanitära katastrofer sker mitt framför våra ögon och därför väljer SP-koncernen att hjälpa de människor i världen som behöver hjälpen mest. I år kommer inte anställda inom koncernen att få någon julklapp utan summan, ca 600 000 kr, kommer istället omgående att gå till Röda Korsets insatser för människor på flykt.

UNICEF-kortet räddar barns liv

2015-08-19 10:24 CEST UNICEF Sverige Den 2 mars i år fick UNICEFs Världsföräldrar ytterligare en möjlighet att stötta utsatta barn i världen med det unika re:member UNICEF-kortet. För varje köp som görs med det kortet skänker re:member två kronor till UNICEF. Nu tar re:member nästa steg och breddar erbjudandet så att alla kan ansöka om ett re:member UNICEF-kort.

Tusentals barn drabbade av översvämningar i Pakistan

2015-08-06 10:55 CEST Plan International Sverige De svåra regn och översvämningar som drabbat Pakistan påverkar tusentals barn, enligt barnrättsorganisationen Plan International.

Upprätta en global humanitär fond för utbildning i katastrofer

2015-07-06 16:05 CEST Plan International Sverige I dag möts världsledare för att prata om utbildning under ett toppmöte i Oslo. Barnrättsorganisationen Plan uppmanar dem att inrätta en global humanitär fond för utbildning i katastrofer. En sådan fond skulle kunna bidra till att stödja det viktiga arbete som Plan utför i Nepal, t.ex. att upprätta tillfälliga skolbyggnader för att barnen så snabbt som möjligt ska kunna återvända till skolan.

Oväder förvärrar situationen för barnen i Nepal

2015-05-14 10:01 CEST Plan International Sverige Kraftiga regn och åskväder hotar tiotusentals barn i Nepal som efter två jordbävningar saknar tak över huvudet. I många drabbade områden råder akut brist på mat, rent vatten och latriner. Ovädren ökar både risken för jordskred och spridningen av sjukdomar ytterligare, rapporterar barnrättsorganisationen Plan.

Hårt slag mot redan drabbad befolkning

2015-05-12 17:39 CEST Röda Korset Idag drabbades Nepal av ytterligare en kraftig jordbävning. Många är rädda för att återvända till sina hem och tak över huvudet är en än viktigare utmaning. - Jordbävningen idag är ett hårt slag mot en redan drabbad befolkning. Röda Korset kämpar nu för att ge första hjälpen och provisoriskt tak över huvudet, säger Ylva Jonsson Strömberg, Röda Korset.