Pressmeddelanden

Svenska Röda Korset stödjer insatser för att stoppa spridning av ebola i Guinea

2014-04-15 15:13 CEST Röda Korset Den 21 mars konstaterades ett ebolautbrott i Guinea i Västafrika. Sedan dess har fler än 100 personer dött i Guinea och 12 i grannlandet Liberia. Därutöver beräknas 90 ha smittats och ytterligare 157 personer misstänks vara smittade. IFRC vädjar nu till nationella rödakorsföreningar att bidra med nio miljoner kronor för att stödja Guineas Röda Kors att stoppa fortsatt smittspridning.

SYRIAN REFUGEES IN LEBANON SURPASS ONE MILLION

2014-04-03 15:27 CEST FN:s flyktingorgan UNHCR Lebanon faces intensifying spillover; host communities stretched to breaking point The number of refugees fleeing from Syria into neighbouring Lebanon surpassed 1 million today, a devastating milestone worsened by rapidly depleting resources and a host community stretched to breaking point.

Snabb information krävs för att minska Ebola-epidemin

2014-04-03 08:00 CEST Plan Sverige Att snabbt informera allmänheten om hur de kan skydda sig är avgörande för att minska spridningen av Ebola anser den internationella barnrättsorganisationen Plan.När viruset nu sprider sig i Västafrika måste människor snabbt göras medvetna om vad de kan göra för att skydda sig mot det dödliga viruset.

Svenska Röda Korsets ordförande talar i FN om riskhantering av humanitära katastrofer

2014-03-31 09:04 CEST Röda Korset Den 31 mars lanserar FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp (OCHA) forskningsrapporten Saving lifes today and tomorrow, om resiliens och vikten av att förebygga för att minska effekterna av katastrofer. Med anledning av lanseringen deltar Svenska Röda Korsets ordförande Eva von Oelreich i en paneldiskussion i FN, i New York. Eva har fungerat som rådgivare till rapporten.

Svenska Röda Korset stödjer Sydsudans flyktingar med 2,5 miljoner kronor

2014-03-28 08:00 CET Röda Korset Konflikten i Sydsudan har pågått sedan mitten av december. Trots löften om en vapenvila pågår striderna fortfarande. Hundratusentals människor befinner sig på flykt inom landets gränser. 220 000 har flytt till grannländerna, varav 80 000 till Uganda. Svenska Röda Korset går nu in med 2,5 miljoner kronor för att stödja flyktingarna med mat, tak över huvudet, vatten och annan nödhjälp.

Svenska Röda Korset bidrar med 1,5 miljoner till humanitär hjälp i Centralafrikanska republiken

2014-03-14 16:17 CET Röda Korset Två rödakorsmedarbetare dödades i förra veckan i Centralafrikanska republiken och konflikten eskalerar. Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen, IFRC, har bett om internationellt stöd och Svenska Röda Korset har beslutat att bidra med 1,5 miljoner.

Tre års krig - sjukvården i Syrien har kollapsat

2014-03-10 01:01 CET Rädda Barnen Mer än 60 procent av sjukhusen är stängda och hälften av läkarna har flytt landet. När kriget i Syrien nu pågått i tre år har sjukvårdssystemet kollapsat, visar en ny rapport från Rädda Barnen. Antalet personer som dött till följd av sjukdomar som normalt går att behandla, är fler än de som dött av våldshandlingar.

Röda Korset och Caritas uppmanar Europas ledare att ge syriska flyktingar skydd

2014-03-06 15:24 CET Röda Korset Mellan 6 mars och 20 juni, internationella flyktingdagen, i år stödjer Röda Korset och Caritas Sverige kampanjen Europe Act Now (Europa agera nu) som går ut på att uppmana Europas ledare att ge skydd åt syriska flyktingar. Bakom kampanjen ligget Europeiska rådet för flyktingar och förvisade (ECRE) och 100 organisationer i 34 länder. Mer info finns på www.helpsyriasrefugees.eu

Syrien: Maten är slut

2014-03-03 08:00 CET Röda Korset I Syrien är 6,5 miljoner just nu i akut behov av mat. Röda Korset har mat så det räcker till slutet av april. Röda Korset vädjar därför till svenska folket att hjälpa till att samla in pengar till 15 000 matpaket under mars månad. "Behoven är enorma och utan alla som skänkt pengar skulle det inte hända någonting", säger Röda Korsets ordförande Eva von Oelreich.

Plan, Solvatten och Qatar Airways förser tyfondrabbade förlossningskliniker i Filippinerna med rent vatten.

2014-02-24 10:00 CET Plan Sverige Tänk att föda barn utan tillgång till rent vatten och elektricitet. Det är verkligheten för tusentals mödrar och nyfödda i de tyfondrabbade områdena i Filippinerna. Tyfonen slog ut både vatteninfrastruktur och elförsörjning i flera områden, vilket kommer att ta lång tid att återställa. Nu kan Plan förse 61 förlossningskliniker med rent vatten tack vare stöd från Solvatten och Qatar Airways.