Pressmeddelanden

Svenska Röda Korset bidrar med 1,5 miljoner till humanitär hjälp i Centralafrikanska republiken

2014-03-14 16:17 CET Röda Korset Två rödakorsmedarbetare dödades i förra veckan i Centralafrikanska republiken och konflikten eskalerar. Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen, IFRC, har bett om internationellt stöd och Svenska Röda Korset har beslutat att bidra med 1,5 miljoner.

Tre års krig - sjukvården i Syrien har kollapsat

2014-03-10 01:01 CET Rädda Barnen Mer än 60 procent av sjukhusen är stängda och hälften av läkarna har flytt landet. När kriget i Syrien nu pågått i tre år har sjukvårdssystemet kollapsat, visar en ny rapport från Rädda Barnen. Antalet personer som dött till följd av sjukdomar som normalt går att behandla, är fler än de som dött av våldshandlingar.

Röda Korset och Caritas uppmanar Europas ledare att ge syriska flyktingar skydd

2014-03-06 15:24 CET Röda Korset Mellan 6 mars och 20 juni, internationella flyktingdagen, i år stödjer Röda Korset och Caritas Sverige kampanjen Europe Act Now (Europa agera nu) som går ut på att uppmana Europas ledare att ge skydd åt syriska flyktingar. Bakom kampanjen ligget Europeiska rådet för flyktingar och förvisade (ECRE) och 100 organisationer i 34 länder. Mer info finns på www.helpsyriasrefugees.eu

Syrien: Maten är slut

2014-03-03 08:00 CET Röda Korset I Syrien är 6,5 miljoner just nu i akut behov av mat. Röda Korset har mat så det räcker till slutet av april. Röda Korset vädjar därför till svenska folket att hjälpa till att samla in pengar till 15 000 matpaket under mars månad. "Behoven är enorma och utan alla som skänkt pengar skulle det inte hända någonting", säger Röda Korsets ordförande Eva von Oelreich.

Plan, Solvatten och Qatar Airways förser tyfondrabbade förlossningskliniker i Filippinerna med rent vatten.

2014-02-24 10:00 CET Plan International Sverige Tänk att föda barn utan tillgång till rent vatten och elektricitet. Det är verkligheten för tusentals mödrar och nyfödda i de tyfondrabbade områdena i Filippinerna. Tyfonen slog ut både vatteninfrastruktur och elförsörjning i flera områden, vilket kommer att ta lång tid att återställa. Nu kan Plan förse 61 förlossningskliniker med rent vatten tack vare stöd från Solvatten och Qatar Airways.

Tre månader efteråt:  Tyfonkatastrofen i Filippinerna hade kunnat begränsas

2014-02-08 07:00 CET Rädda Barnen Konsekvenserna av tyfonen Haiyan hade kunnat begränsas om de varningar som myndigheterna utfärdade för stormen hade gjorts mer lättbegripliga. Det framgår av en rapport som Rädda Barnen presenterar idag, tre månader efter katastrofen. Många barn vittnar om att de blev förvirrade av varningarna som gick ut och förstod inte att det fanns risk för att jättevågor skulle drabba kustområdena.

Stor oro över barns situation i Sydsudan

2014-01-23 08:00 CET Plan International Sverige Den internationella barnrättsorganisationen Plan slår larm om barns hälsa och säkerhet i den pågående konflikten.

UNDP: Stora behov för rehabiliteringsarbetet i Filippinerna

2013-12-19 09:41 CET UNDP Tyfonen Haiyan orsakade enorma skador i Filippinerna. UNDP har inlett ett omfattande program för att stödja återuppbyggnaden i landet och tanken är att programmet ska nå upp till en miljon människor.UNDP har lagt fram en treårsbudget på 415 miljoner som ska användas för att skapa jobb och ge stöd till lokala myndigheter samt till utökade satsningar på katastrofberedskap.

Barnen i Filippinerna får inte bli en förlorad generation

2013-12-10 14:13 CET Plan International Sverige En månad har passerat sedan Filippinerna drabbades av tyfonen Haiyan. Det är av yttersta vikt att de barn som drabbats inte blir en förlorad generation, varnar barnrättsorganisationen Plan International.

Köp loss en bit katastrof – i julklapp

2013-12-05 06:55 CET We Effect Minska effekten av kommande tyfoner, översvämningar eller torka i fattiga länder genom att agera långsiktigt. Det är temat i We Effects kampanj där svenskar kan köpa loss en bit katastrof.