Pressmeddelanden

2013-01-25 12:50 CET UNICEF Sverige Det saknas pengar till arbetet för barn i humanitära kriser. UNICEF vädjar nu om nio miljarder kronor till livräddande insatser för barn i 45 länder som är drabbade av konflikter, naturkatastrofer och andra svåra förhållanden.

2013-01-16 11:43 CET Röda Korset Krisen i Mali riskerar att försvaga den redan hårt drabbade Sahelregionen. Kronisk matbrist och stora flyktingströmmar är en del av grannlandets Nigers komplexa situation som drabbar en redan hårt prövad befolkning. Röda Korsets ordförande har just kommit hem från en resa i Niger tillsammans med en svensk delegation.

Läget för barnen på Haiti bättre än innan jordbävningen

2013-01-12 09:00 CET UNICEF Sverige Barnen på Haiti har fått det bättre när det gäller utbildning, näring, hälsa och sanitet. Det visar en ny undersökning som jämför läget idag - tre år efter den stora jordbävningskatastrofen - med det som rådde 2006.

Framsteg på Haiti tre år efter jordbävningen

2013-01-10 15:18 CET Plan Sverige Tre år efter jordbävningen kan de akuta hjälpinsatserna ersättas av återuppbyggnad och utvecklingsarbete, meddelar den internationella barnrättsorganisationen Plan. Barns utbildning är en av de viktigaste frågorna.

2012-12-18 10:30 CET UNICEF Sverige Som en reaktion på den akuta situationen för alla de barn som drabbats av konflikten i Syrien donerar H&M 100 000 USdollar för att stödja UNICEFs arbete.

2012-12-16 11:05 CET Psykologisk Orientering Det är djupt tragiskt och mycket obehagligt att läsa om dödsskjutningarna i USA. Medkänslan och maktlösheten känns ända in i märgen. Att några människor spårar ur fullständigt kan kännas overkligt men är inte så konstigt med all psykisk sjukdom och annat destruktivt som skapas av olika mönster i familjer och i samhället.

2012-12-08 06:30 CET Röda Korset Nära 300 000 människor drabbades när den kraftiga tyfonen Bopha drog in över Mindanao i Filippinerna i början av veckan. Nu vädjar Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen om 32 miljoner kronor i stöd till 50 000 människor som är i stort behov av mat och nödhjälpsutrustning – filtar, kokkärl, vattendunkar och hygienpaket.

Syriska flyktingbarn möter vintern utan skydd, värme och ordentliga kläder

2012-12-04 08:45 CET Rädda Barnen Den annalkande vintern kan få allvarliga följder för de fler än 200 000 syriska barn som flytt över gränsen till grannländerna. Familjerna står dåligt rustade inför minusgrader och underkylt regn. Många flyktingbarn har bara de t-shirts och sandaler de flydde i och sover i tält eller på kalla betonggolv i enkla, tillfälliga boenden.

2012-12-03 22:14 CET Röda Korset Närmare 150 katastrofutbildade rödakorsare står beredda att delta i en eventuell hjälpinsats på ön Mindanao i Filippinerna, där den annalkande tyfonen Bopha befaras svepa in med kraft imorgon tisdag.

Barn riskerar att rekryteras till barnsoldater i Kongo

2012-11-22 15:15 CET Rädda Barnen Tusentals barn som nu är på flykt undan striderna i Kongo riskerar att bli rekryterade till väpnade grupper där de kan utnyttjas som soldater, arbetskraft eller för sexuella tjänster. Barn är särskilt utsatta i katastrofer eftersom de lätt kommer bort från sina föräldrar och då riskerar att exploateras.