Pressmeddelanden

2013-11-11 13:28 CET Läkarmissionen Tusentals har dött där tyfonen Hayian drog in över öriket Filippinerna, ännu fler har skadats och förödelsen är enorm. Stora delar av befolkningen saknar tak över huvudet, eftersom allt är raserat. Läkarmissionen har dragit igång en akut hjälpinsats för de drabbade.

2013-11-10 17:42 CET FRII Frivilligorganisationernas insamlingsråd Katastrofen på Filippinerna är ett faktum. Miljontals människor har drabbats av tyfonen Haiyans framfart och förödelsen är enorm. Flera av FRIIs medlemsorganisationer har startat katastrofinsamlingar till förmån för de drabbade och här nedan finns en lista över vilka det är. Listan uppdateras kontinuerligt på www.frii.se/filippinerna och organisationerna står i alfabetisk ordning.

Fulla kostnaderna för tyfonen i Filippinerna fortfarande okänt

2013-11-10 15:04 CET Plan Sverige Över 4 miljoner människor uppskattas vara drabbade av stormen. Plan är på plats för att hjälpa de mest utsatta barnen och deras familjer.

World Disasters Report 2013: Ökad tillgång till teknik räddar liv i katastrofer

2013-10-17 08:00 CEST Röda Korset Tillgång till information och teknik har en stor inverkan på människors beredskap, överlevnad och möjlighet att återhämta sig efter katastrofer. I dag släpps World Disasters Report 2013 som i år handlar om teknikens möjligheter för att förbättra humanitära insatser och öka människors motståndskraft mot katastrofer.

Hjälporganisation varnar att flickor glöms bort i katastrofer

2013-10-11 06:00 CEST Plan Sverige Idag på FN:s internationella flickdag publicerar den internationella barnrättsorganisationen Plan sin årliga rapport om flickors situation i världen: The State of The World’s Girls, som i år handlar om hur flickor drabbas hårt i konflikter och katatsrofer.

2013-09-26 15:21 CEST Röda Korset Röda Korset anser att EU bör undanta visumkravet för syriska flyktingar och öppna gränserna. Det måste finnas legala vägar in till Europa för människor som flyr för sina liv. Röda Korset anser också att Frontex arbete måsta vara transparent och att en oberoende övervakningsinstans bör inrättas som regelbundet rapporterar till Europaparlamentet.

Hotande hungersnöd bland Syriens barn

2013-09-24 01:00 CEST Rädda Barnen Svårigheter att distribuera mat, ökande priser, och en livsmedelsproduktion som kollapsat. Rädda Barnen varnar i en ny rapport för att Syriens barn står inför en hotande hungersnöd. Mer än fyra miljoner människor, varav två miljoner barn, saknar möjlighet att skaffa tillräckligt med mat.

Rädda Barnen och IKEA Foundation samarbetar om snabb katastrofhjälp

2013-09-20 16:00 CEST Rädda Barnen I ett unikt samarbete med IKEA Foundation kan Rädda Barnen nu inom 24 timmar få tillgång till extra medel att använda i en katastrofsituation där det snabbt behövs en humanitär insats. Avtalet är det första i sitt slag som Rädda Barnen tecknar med en aktör från näringslivet, och samarbetet omfattar initialt totalt 10,9 miljoner kronor.

2013-09-17 10:00 CEST Armémuseum Den 21 september anordnar Armémuseum en temadag - När katastrofen slår till! Det handlar om vad man som civilperson kan göra om Stockholm lamslås av en katastrof och hur krishanteringen fungerar i vårt samhälle. Det bjuds bland annat på föredrag och katastrofövningar där man lär sig bästa sättet att agera om katastrofen slår till.

2013-09-09 13:29 CEST Armémuseum Gästspelande kolonikockar, gratis stadsvandring och katastrofer - Armémuseum i september