Pressmeddelanden

2012-11-13 13:29 CET Plan Sverige Den 8-9 november drabbades Haiti av kraftiga regn och översvämningar som ledde till stora skador i norra delen av landet. 10 personer har dött och över 1500 har tvingats fly sina hem och bor i tillfälliga tältläger. Översvämningarna kom bara två veckor efter att stormen Sandy skapade stor förödelse på Haiti.

2012-11-10 10:00 CET Röda Korset Efter den massiva ödeläggelsen i Kuba och i Haiti efter orkanen Sandy vädjar bägge länder nu om internationell hjälp. Svenska Röda Korset skickar sex miljoner kronor för att hjälpa drabbade att få tak över huvudet, mat, rent vatten och sanitet, men också stöd för att bygga upp katastrofberedskap och förvarningssystem.

2012-11-06 12:05 CET FAO FAO och Haitis regering efterlyser 74 miljoner dollar för den närmaste 12 månadersperioden för att kunna återuppbygga landets jordbrukssektor efter tropiska stormen Sandy. Den så kallade ”Superstormen” orsakade i slutet av oktober enorma skador på Haitis grödor, mark, boskap, fiske och infrastruktur. Livsmedelsförsörjningen för fler än 600 000 haitier är nu hotad.

2012-11-05 10:59 CET Svenska kyrkan - Internationellt arbete Svenska kyrkan ordnar en studieresa till Bangladesh i början av februari 2013. Datumen fastställs i mitten av december. Vi vill genom denna studieresa ge dig som journalist en möjlighet att se hur långsiktigt utvecklingsarbete bedrivs, hur man förebygger katastrofer samt arbete för att organisera människor lokalt och ge dem utbildning i sina rättigheter.

2012-10-23 11:33 CEST Röda Korset En ny rapport från Röda Korset visar att över 72 miljoner människor är ofrivilligt på flykt. Av dessa är många kvinnor och de behandlas oftast sämre och lever i en större utsatthet än män. Kvinnor i migrations- och asylprocessen får inte heller alltid det skydd som de behöver och har rätt till.

2012-10-16 13:01 CEST Röda Korset Över 72 miljoner människor tvingas idag på flykt undan våld och konflikt, katastrofer, politiska omstörtningar och storskaliga utvecklingsprojekt. Av dessa befinner sig omkring 20 miljoner i ett långvarigt tillstånd av ofrivillig förflyttning. Det konstaterar Röda Korset i World Disasters Report 2012, som i årets upplaga ger en djupare analys av migrationens orsaker och konsekvenser.

2012-10-09 14:08 CEST UNICEF Sverige UNICEF har nått ett avtal med regeringen i Syrien om att utvidga hjälpinsatserna i landet. Ett avtal som enligt UNICEFs högsta chef Anthony Lake kan rädda tiotusentals liv.

2012-10-08 00:55 CEST Miljövänner för kärnkraft Greenpeace har i dagarna publicerat artiklar som beskyller de svenska kärnkraftverk för att vara farliga och borde stängas omedelbart. Detta stämmer dåligt med budskapet från SSM att EU-kommissionen i sin slutrapport om stresstesterna anser att det inte finns tekniska skäl att stänga något kärnkraftverk i Europa. Greenpeace viglar upp folks rädsla för kärnkraft men blundar för kolkraft.

2012-09-28 16:50 CEST Röda Korset I september försämrades den humanitära situationen i Syrien snabbt på grund av det fortsatta våldet. Värst drabbade är städerna Aleppo, Damaskus, Homs, Deir Ez-Zor och landsbygdsområdena runt huvudstaden Damaskus.

2012-07-24 20:29 CEST Fältbiologerna I sin miljöpolicy lovar Mellanskog att inte avverka skog innehållande nyckelbiotoper. Nu har de skapat Nordkalks första kalhygge vid det tilltänkta kalkbrottet i ett känsligt naturområde på Gotland. Aktivister i Ojnareskogen gestaltade idag detta svek där lag Nordkalk mötte lag miljön i en orättvis fotbollsmatch på kalhygget. De ville lyfta frågan om vilken planhalva Mellanskog egentligen står på.