Pressmeddelanden

2012-10-16 13:01 CEST Röda Korset Över 72 miljoner människor tvingas idag på flykt undan våld och konflikt, katastrofer, politiska omstörtningar och storskaliga utvecklingsprojekt. Av dessa befinner sig omkring 20 miljoner i ett långvarigt tillstånd av ofrivillig förflyttning. Det konstaterar Röda Korset i World Disasters Report 2012, som i årets upplaga ger en djupare analys av migrationens orsaker och konsekvenser.

2012-10-09 14:08 CEST UNICEF Sverige UNICEF har nått ett avtal med regeringen i Syrien om att utvidga hjälpinsatserna i landet. Ett avtal som enligt UNICEFs högsta chef Anthony Lake kan rädda tiotusentals liv.

2012-10-08 00:55 CEST Miljövänner för kärnkraft Greenpeace har i dagarna publicerat artiklar som beskyller de svenska kärnkraftverk för att vara farliga och borde stängas omedelbart. Detta stämmer dåligt med budskapet från SSM att EU-kommissionen i sin slutrapport om stresstesterna anser att det inte finns tekniska skäl att stänga något kärnkraftverk i Europa. Greenpeace viglar upp folks rädsla för kärnkraft men blundar för kolkraft.

2012-09-28 16:50 CEST Röda Korset I september försämrades den humanitära situationen i Syrien snabbt på grund av det fortsatta våldet. Värst drabbade är städerna Aleppo, Damaskus, Homs, Deir Ez-Zor och landsbygdsområdena runt huvudstaden Damaskus.

2012-07-24 20:29 CEST Fältbiologerna I sin miljöpolicy lovar Mellanskog att inte avverka skog innehållande nyckelbiotoper. Nu har de skapat Nordkalks första kalhygge vid det tilltänkta kalkbrottet i ett känsligt naturområde på Gotland. Aktivister i Ojnareskogen gestaltade idag detta svek där lag Nordkalk mötte lag miljön i en orättvis fotbollsmatch på kalhygget. De ville lyfta frågan om vilken planhalva Mellanskog egentligen står på.

2012-07-19 15:35 CEST UNICEF Sverige Det har gått ett år sedan FN först klassade södra Somalia som svältområde. Andelen akut undernärda var då uppe i 30 procent av befolkningen i området. På hela Afrikas horn var över 13 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd. Tack vare omvärldens engagemang och generösa bidrag har UNICEF kunnat öka sina akuta insatser och det långsiktiga utvecklingsarbetet i området.

Svältkatastrofen i Västafrika är nu ett faktum

2012-06-12 06:55 CEST Rädda Barnen Rädda Barnen går idag ut med en global appell för hjälpinsatserna i Västafrika. Pengarna behövs för nödhjälp till 1,5 miljoner människor, varav en miljon barn - de mest behövande. Organisationen har redan utökat katastrofinsatserna i Sahel-området, men saknar 295 miljoner kronor, som man nu söker internationellt stöd för.

Hungersnöden i Västafrika eskalerar

2012-05-30 11:21 CEST Rädda Barnen Dåliga skördar, höjda matpriser och politiska oroligheter skakar Västafrika. Just nu riskerar en miljon barn svält, och 18 miljoner människor i regionen är drabbad av hungersnöden. En hel generation kan gå förlorad. - Hjälpen måste sättas in nu innan det är för sent, säger Ylva Sperling från Rädda Barnen, just hemkommen från Niger.

2012-05-29 16:14 CEST Röda Korset I en ny kampanj för familjeåterförening använder reklambyrån Naked bilden som historieberättare. – Vi slogs av hur stor betydelse ett fotografi kan få för en förälder som skiljts från sitt barn, säger Fredrik Preisler, Creative Director på Naked.

Rädda Barnens mammaindex: Svårast livsvillkor i svältens Niger

2012-05-08 06:00 CEST Rädda Barnen Medellivslängden för kvinnor i afrikanska Niger är 56 år, och en av sju nyfödda får aldrig uppleva sin femårsdag. Denna verklighet placerar Niger i botten på Rädda Barnens årliga sammanställning över mammors livsvillkor i världen. Norge befäster sin position som det bästa landet för mammorna, medan Sverige hamnar på tredje plats.