Pressmeddelanden

2012-10-08 00:55 CEST Miljövänner för kärnkraft Greenpeace har i dagarna publicerat artiklar som beskyller de svenska kärnkraftverk för att vara farliga och borde stängas omedelbart. Detta stämmer dåligt med budskapet från SSM att EU-kommissionen i sin slutrapport om stresstesterna anser att det inte finns tekniska skäl att stänga något kärnkraftverk i Europa. Greenpeace viglar upp folks rädsla för kärnkraft men blundar för kolkraft.

2012-09-28 16:50 CEST Röda Korset I september försämrades den humanitära situationen i Syrien snabbt på grund av det fortsatta våldet. Värst drabbade är städerna Aleppo, Damaskus, Homs, Deir Ez-Zor och landsbygdsområdena runt huvudstaden Damaskus.

2012-07-24 20:29 CEST Fältbiologerna I sin miljöpolicy lovar Mellanskog att inte avverka skog innehållande nyckelbiotoper. Nu har de skapat Nordkalks första kalhygge vid det tilltänkta kalkbrottet i ett känsligt naturområde på Gotland. Aktivister i Ojnareskogen gestaltade idag detta svek där lag Nordkalk mötte lag miljön i en orättvis fotbollsmatch på kalhygget. De ville lyfta frågan om vilken planhalva Mellanskog egentligen står på.

2012-07-19 15:35 CEST UNICEF Sverige Det har gått ett år sedan FN först klassade södra Somalia som svältområde. Andelen akut undernärda var då uppe i 30 procent av befolkningen i området. På hela Afrikas horn var över 13 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd. Tack vare omvärldens engagemang och generösa bidrag har UNICEF kunnat öka sina akuta insatser och det långsiktiga utvecklingsarbetet i området.

Svältkatastrofen i Västafrika är nu ett faktum

2012-06-12 06:55 CEST Rädda Barnen Rädda Barnen går idag ut med en global appell för hjälpinsatserna i Västafrika. Pengarna behövs för nödhjälp till 1,5 miljoner människor, varav en miljon barn - de mest behövande. Organisationen har redan utökat katastrofinsatserna i Sahel-området, men saknar 295 miljoner kronor, som man nu söker internationellt stöd för.

Hungersnöden i Västafrika eskalerar

2012-05-30 11:21 CEST Rädda Barnen Dåliga skördar, höjda matpriser och politiska oroligheter skakar Västafrika. Just nu riskerar en miljon barn svält, och 18 miljoner människor i regionen är drabbad av hungersnöden. En hel generation kan gå förlorad. - Hjälpen måste sättas in nu innan det är för sent, säger Ylva Sperling från Rädda Barnen, just hemkommen från Niger.

2012-05-29 16:14 CEST Röda Korset I en ny kampanj för familjeåterförening använder reklambyrån Naked bilden som historieberättare. – Vi slogs av hur stor betydelse ett fotografi kan få för en förälder som skiljts från sitt barn, säger Fredrik Preisler, Creative Director på Naked.

Rädda Barnens mammaindex: Svårast livsvillkor i svältens Niger

2012-05-08 06:00 CEST Rädda Barnen Medellivslängden för kvinnor i afrikanska Niger är 56 år, och en av sju nyfödda får aldrig uppleva sin femårsdag. Denna verklighet placerar Niger i botten på Rädda Barnens årliga sammanställning över mammors livsvillkor i världen. Norge befäster sin position som det bästa landet för mammorna, medan Sverige hamnar på tredje plats.

Nu börjar SOS Barnbyar ta emot de ensamma barnen på flykt från Sudan

2012-04-03 09:54 CEST SOS Barnbyar Just nu är 2 000 ensamma barn på flykt från Sudan till ett Sydsudan som inte har resurser att ta hand om dem. Nu behövs hjälp från omvärlden.

2012-03-19 13:00 CET Hoppets Stjärna Rehabcentret vid Hôpital de la Communauté Haitienne i Port au Prince, Hatiti är nu invigt. Fredagen 16 mars befann sig representanter från Sverige på plats. Enheten som ska rehabilitera och hjälpa dem som genomgått svåra operationer är nu färdigt.