Pressmeddelanden

2012-12-16 11:05 CET Psykologisk Orientering Det är djupt tragiskt och mycket obehagligt att läsa om dödsskjutningarna i USA. Medkänslan och maktlösheten känns ända in i märgen. Att några människor spårar ur fullständigt kan kännas overkligt men är inte så konstigt med all psykisk sjukdom och annat destruktivt som skapas av olika mönster i familjer och i samhället.

2012-12-08 06:30 CET Röda Korset Nära 300 000 människor drabbades när den kraftiga tyfonen Bopha drog in över Mindanao i Filippinerna i början av veckan. Nu vädjar Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen om 32 miljoner kronor i stöd till 50 000 människor som är i stort behov av mat och nödhjälpsutrustning – filtar, kokkärl, vattendunkar och hygienpaket.

Syriska flyktingbarn möter vintern utan skydd, värme och ordentliga kläder

2012-12-04 08:45 CET Rädda Barnen Den annalkande vintern kan få allvarliga följder för de fler än 200 000 syriska barn som flytt över gränsen till grannländerna. Familjerna står dåligt rustade inför minusgrader och underkylt regn. Många flyktingbarn har bara de t-shirts och sandaler de flydde i och sover i tält eller på kalla betonggolv i enkla, tillfälliga boenden.

2012-12-03 22:14 CET Röda Korset Närmare 150 katastrofutbildade rödakorsare står beredda att delta i en eventuell hjälpinsats på ön Mindanao i Filippinerna, där den annalkande tyfonen Bopha befaras svepa in med kraft imorgon tisdag.

Barn riskerar att rekryteras till barnsoldater i Kongo

2012-11-22 15:15 CET Rädda Barnen Tusentals barn som nu är på flykt undan striderna i Kongo riskerar att bli rekryterade till väpnade grupper där de kan utnyttjas som soldater, arbetskraft eller för sexuella tjänster. Barn är särskilt utsatta i katastrofer eftersom de lätt kommer bort från sina föräldrar och då riskerar att exploateras.

2012-11-13 13:29 CET Plan Sverige Den 8-9 november drabbades Haiti av kraftiga regn och översvämningar som ledde till stora skador i norra delen av landet. 10 personer har dött och över 1500 har tvingats fly sina hem och bor i tillfälliga tältläger. Översvämningarna kom bara två veckor efter att stormen Sandy skapade stor förödelse på Haiti.

2012-11-10 10:00 CET Röda Korset Efter den massiva ödeläggelsen i Kuba och i Haiti efter orkanen Sandy vädjar bägge länder nu om internationell hjälp. Svenska Röda Korset skickar sex miljoner kronor för att hjälpa drabbade att få tak över huvudet, mat, rent vatten och sanitet, men också stöd för att bygga upp katastrofberedskap och förvarningssystem.

2012-11-06 12:05 CET FAO FAO och Haitis regering efterlyser 74 miljoner dollar för den närmaste 12 månadersperioden för att kunna återuppbygga landets jordbrukssektor efter tropiska stormen Sandy. Den så kallade ”Superstormen” orsakade i slutet av oktober enorma skador på Haitis grödor, mark, boskap, fiske och infrastruktur. Livsmedelsförsörjningen för fler än 600 000 haitier är nu hotad.

2012-11-05 10:59 CET Svenska kyrkan - Internationellt arbete Svenska kyrkan ordnar en studieresa till Bangladesh i början av februari 2013. Datumen fastställs i mitten av december. Vi vill genom denna studieresa ge dig som journalist en möjlighet att se hur långsiktigt utvecklingsarbete bedrivs, hur man förebygger katastrofer samt arbete för att organisera människor lokalt och ge dem utbildning i sina rättigheter.

2012-10-23 11:33 CEST Röda Korset En ny rapport från Röda Korset visar att över 72 miljoner människor är ofrivilligt på flykt. Av dessa är många kvinnor och de behandlas oftast sämre och lever i en större utsatthet än män. Kvinnor i migrations- och asylprocessen får inte heller alltid det skydd som de behöver och har rätt till.