Pressmeddelanden

2013-11-12 19:32 CET Röda Korset Rödakorsrörelsen går idag ut med en gemensam vädjan om 622 miljoner kr för att bistå drabbade i Filippinerna efter tyfonen Haiyan. Givarviljan att stor och bara sedan i fredags har Svenska Röda Korset samlat in sju miljoner kr i en akutinsamling till drabbade i Filippinerna.

We Effect startar insamling till Filippinerna

2013-11-12 14:52 CET We Effect We Effect arbetar på de hårt utsatta öarna Leyte och Negros i Filippinerna. Nu startar We Effect en insamling för att tillsammans med lokala samarbetsorganisationer stödja människor som drabbats av supertyfonen Haiyan.

Miljontals barn och gravida kvinnor behöver akut hjälp

2013-11-12 10:34 CET Plan International Sverige Plan Sveriges medarbetare larmar direkt från Filippinerna om att uppskattningsvis 100 000 gravida kvinnor saknar tillgång till förlossningsvård.

2013-11-11 13:28 CET Läkarmissionen Tusentals har dött där tyfonen Hayian drog in över öriket Filippinerna, ännu fler har skadats och förödelsen är enorm. Stora delar av befolkningen saknar tak över huvudet, eftersom allt är raserat. Läkarmissionen har dragit igång en akut hjälpinsats för de drabbade.

2013-11-10 17:42 CET FRII Frivilligorganisationernas insamlingsråd Katastrofen på Filippinerna är ett faktum. Miljontals människor har drabbats av tyfonen Haiyans framfart och förödelsen är enorm. Flera av FRIIs medlemsorganisationer har startat katastrofinsamlingar till förmån för de drabbade och här nedan finns en lista över vilka det är. Listan uppdateras kontinuerligt på www.frii.se/filippinerna och organisationerna står i alfabetisk ordning.

Fulla kostnaderna för tyfonen i Filippinerna fortfarande okänt

2013-11-10 15:04 CET Plan International Sverige Över 4 miljoner människor uppskattas vara drabbade av stormen. Plan är på plats för att hjälpa de mest utsatta barnen och deras familjer.

World Disasters Report 2013: Ökad tillgång till teknik räddar liv i katastrofer

2013-10-17 08:00 CEST Röda Korset Tillgång till information och teknik har en stor inverkan på människors beredskap, överlevnad och möjlighet att återhämta sig efter katastrofer. I dag släpps World Disasters Report 2013 som i år handlar om teknikens möjligheter för att förbättra humanitära insatser och öka människors motståndskraft mot katastrofer.

Hjälporganisation varnar att flickor glöms bort i katastrofer

2013-10-11 06:00 CEST Plan International Sverige Idag på FN:s internationella flickdag publicerar den internationella barnrättsorganisationen Plan sin årliga rapport om flickors situation i världen: The State of The World’s Girls, som i år handlar om hur flickor drabbas hårt i konflikter och katatsrofer.

2013-09-26 15:21 CEST Röda Korset Röda Korset anser att EU bör undanta visumkravet för syriska flyktingar och öppna gränserna. Det måste finnas legala vägar in till Europa för människor som flyr för sina liv. Röda Korset anser också att Frontex arbete måsta vara transparent och att en oberoende övervakningsinstans bör inrättas som regelbundet rapporterar till Europaparlamentet.

Hotande hungersnöd bland Syriens barn

2013-09-24 01:00 CEST Rädda Barnen Svårigheter att distribuera mat, ökande priser, och en livsmedelsproduktion som kollapsat. Rädda Barnen varnar i en ny rapport för att Syriens barn står inför en hotande hungersnöd. Mer än fyra miljoner människor, varav två miljoner barn, saknar möjlighet att skaffa tillräckligt med mat.