Pressmeddelanden

Svenskt nötkött sysselsätter 10.000 personer.  Film: Möt Andreas Lidén och se hans vardag för en mer klimatsmart uppfödning.

Svenskt nötkött sysselsätter 10.000 personer. Film: Möt Andreas Lidén och se hans vardag för en mer klimatsmart uppfödning.

2016-10-21 08:54 CEST
Svenskt nötkött sysselsätter 10.000 personer. Film: Möt Andreas Lidén och se hans varda...

Minskad mobilitet är inte lösningen

Minskad mobilitet är inte lösningen

2016-10-20 11:56 CEST
MRFs svar på miljömålsberedningens betänkande. Utredningen har gått en omvänd väg, förs...

Parisavtalet - hur blir företagen vinnare?

2016-10-19 15:47 CEST
Rickard Nordin, Centerpartiets energipolitiska talesperson deltar i Hagainitiativets fr...

Torrtåliga arter frodas trots att regnen återvänder i Sahel

Torrtåliga arter frodas trots att regnen återvänder i Sahel

2016-10-19 12:02 CEST
Efter den förödande torkan i Sahel-regionen söder om Saharaöknen har nu växtligheten åt...

Skogsmarkens kolinlagring kan bli mindre än väntat i ett varmare klimat

Skogsmarkens kolinlagring kan bli mindre än väntat i ett varmare klimat

2016-10-19 10:30 CEST
Ökad upplagring av kol i skogsmark är troligen inte en lika effektiv klimatåtgärd som d...

Helsingborg kraftsamlar för att bli fossilbränslefritt

2016-10-19 09:30 CEST
Helsingborgs stad har kommit långt i arbetet med att minska användandet av fossila brän...

Tio kommuner på väg mot fossilfrihet

Tio kommuner på väg mot fossilfrihet

2016-10-19 09:00 CEST
Tio skånska kommuner deltar i Klimatsamverkan Skånes projekt för att bli fossilbränslef...

Klimatsamverkan Skåne: Tio kommuner på väg mot fossilfrihet

Klimatsamverkan Skåne: Tio kommuner på väg mot fossilfrihet

2016-10-19 08:27 CEST
Tio skånska kommuner deltar i Klimatsamverkan Skånes projekt för att bli fossilbränslef...

Pressinbjudan: Så kan lantbruket bidra till att Sverige når klimatmålen

2016-10-18 10:00 CEST
Hur blir lantbruket en tillgång i klimatarbetet och vilka är drivkrafterna? Klimatsmart...