Pressmeddelanden

2015-04-23 06:05 CEST FORES I en ny studie från tankesmedjan Fores utvärderar professor Lennart Flood och Chiya Manuchery en skatteväxling där en skattesänkning på arbete motsvarande femte jobbskatteavdraget finansieras med en bensinskattehöjning: - Enligt vår utvärdering skulle välfärdseffekterna vid en sådan skatteväxling vara i det närmast oförändrade, säger Lennart Flood.

​​Stenevi invald i Klimatkommunernas styrelse

2015-04-22 10:41 CEST Miljöpartiet de gröna i Skåne Klimatkommunernas nya styrelse är nu på plats. Regionråd Märta Stenevi (MP) är invald med uppdrag att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Pressmeddelande: Bättre transportplanering vid volleybollturneringen Mikasa Challenge minskar bilåkandet

2015-04-22 08:00 CEST Region Örebro län När Sveriges största volleybollturnering Mikasa Challenge för andra året i rad spelas i Örebro 1-3 maj står idrotten och hållbarhet i fokus. Genom att uppmuntra och underlätta för deltagarna att åka buss och tåg till Örebro istället för bil lyckades arrangören förra året minska deltagarnas resor med bil till och från turneringen med 17 procent jämfört med 2013. Och i år går man längre.

Ursprungsmärkning av drivmedel – St1 tar första steget

2015-04-21 10:58 CEST Gröna Bilister ​Vi kan läsa på fiskpaketet i frysdisken var torsken är fångad. Vi kan välja kravmärkt kaffe och jämföra sockerinnehållet i olika sorters müsli. Men när det gäller drivmedel är det sämre ställt med konsumentinformationen. Drivmedelsbolaget St1 tar nu det första steget för att ändra på detta.

Väsbys energimål uppfyllt med råge

2015-04-20 08:02 CEST Upplands Väsby kommun Under 2014 minskade energianvändningen i Upplands Väsby kommun med 7,6 procent. Resultatet överträffar med god marginal kommunens mål om en minskning på 3,0 procent. Samarbete, strategisk planering och satsningar på energismarta lösningar är bidragande orsaker.

2015-04-16 18:00 CEST Uppsala universitet ​Hur påverkar klimatförändringar arters förekomst och utbredning? Det är en nyckelfråga i klimatdebatten som är svår att svara på utan information om artens naturliga variation. Nu kan forskare från Uppsala universitet för första gången ge en detaljerad bild av naturlig variation genom en stor studie som idag publiceras i den ledande vetenskapliga tidskriften Current Biology.

Tunga MP-namn på helgens klimatfest

2015-04-16 12:58 CEST Miljöpartiet de gröna i Malmö Nu på fredag och lördag, 16–17 april‚ är det dags för Malmös första klimatfestival. Den arrangeras av Naturskyddsföreningen och äger rum på Moriskan och i Folkets Park. Festivalen är ett strålande initiativ som på ett bra sätt lyfter fram det miljöengagemang som finns i Malmö. Flera tunga miljöpartister, från kommun, riks och EU, medverkar i helgen.

2015-04-15 15:03 CEST FORES När vårpropositionen presenterades idag saknades konkreta besked om hur regeringen avser att driva på utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta. Ett förnyat åtagande om bonus-malus för fordon, en satsning på laddstolpar som bakas in i klimatsatsningen i städer och en mindre satsning på biogasproduktion är vad som återstår av den utredning förra regeringen presenterade i december 2013.

Täby får eget fjärrvärmeverk – pris till initiativtagarna

2015-04-14 13:00 CEST HSB Stockholm Nästa månad är det dags: då drar bygget av ett nytt, miljövänligt fjärrvärmeverk igång i centrala Täby. Bakom satsningen står fyra bostadsrättsföreningar. I augusti 2016 ska fjärrvärmeverket vara färdigt – resultatet blir en markant sänkning av kostnaden för elkunderna och ett koldioxidutsläpp på praktiskt taget noll. 70 procent av fjärrvärmen kommer att kunna säljas vidare till marknaden.

Vintergrön åkermark bra för klimatet

2015-04-14 10:29 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Fånggrödor minskar utlakningen av kväve genom att växa vidare när huvudgrödan har skördats. Nu visar forskare från SLU att fånggrödor dessutom kan bidra till att Sverige når uppsatta klimatmål, genom att öka mullhalten i jorden. Det kol som binds in i åkermarken kan nämligen kompensera för en inte försumbar del av Sveriges utsläpp av växthusgaser.