Pressmeddelanden

2015-03-02 11:46 CET SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut SMHI arrangerar pressträff den 4 mars, där förslag presenteras för fortsatt arbete med att klimatanpassa Sverige. Utredningen lämnas samtidigt över till klimat- och miljöminister Åsa Romson.

2015-02-26 17:34 CET Avis & Budget Biluthyrning Sweden Rent A Car AB Nu kan kunder hos Avis kompensera för de fossila utsläpp som bilresan ger upphov till. Genom den nya tjänsten erbjuder biluthyrningsföretaget sina kunder att betala en engångssumma på 15 kronor. Avis investerar sedan i miljövänliga projekt som neutraliserar bilens klimatpåverkan.

Bli miljönär-vänlig: Låna dig till gratis tv-tittande

2015-02-26 10:00 CET Avfall Sverige Om du lånar en borrmaskin istället för att köpa en egen kan du titta på tv gratis i över ett år. Då spar du nämligen lika mycket av jordens resurser som går åt till att ha tv:n på i fem timmar om dagen hela året.

Alla kött- och charkprodukter från HKScan i Sverige produceras med Grön el

2015-02-25 08:00 CET HKScan Sweden 533 miljoner Mamma Scan köttbullar, 11,6 miljoner Scan falukorvar och 16 miljoner paket Pärsons tunna skivor smörgåsmat. Det är några av alla goda kött-och charkprodukter från HKScan som numera produceras med 100 procent Grön el på företagets anläggningar i Sverige.

2015-02-24 09:55 CET Västerås stad Västerås har sedan 2012 haft ett klimatprogram med ett tufft mål och tydliga åtgärder för att minska klimatpåverkan med 60 procent fram till år 2020. Genomförandet av åtgärderna i Klimatprogrammet börjar nu ge effekt och utsläppen av koldioxid har minskat med 34 procent.

2015-02-20 14:08 CET Länsstyrelsen Värmland Länsstyrelsen Värmland presenterar en handlingsplan för det gemensamma regionala klimat- och energiarbetet, som har tagits fram i samråd med aktörer från offentlig, privat och ideell sektor. Vid pressträffen presenteras handlingsplanen. Vi får också höra hur offentlig och privat sektor arbetar med åtgärder inom klimat- och energiarbetet.

2015-02-20 13:33 CET Miljövänner för kärnkraft Miljövänner för kärnkraft vill fästa uppmärksamheten på vikten av att objektivt kunna jämföra olika kraftslag. För närvarande råder närmast anarki på området med mest tyckanden och lite fakta, som gör det omöjligt att bilda sig en objektiv uppfattning om kraftslagens egenskaper och kunna jämföra dem.

Ecoforum: Konferens kring den hållbara stadens framtida utmaningar och möjligheter

2015-02-20 11:47 CET Stockholmsmässan Hur planerar och bygger vi säkra hållbara och städer som kan klara de utmaningar vi står inför? Ecoforum i Stockholm den 22-23 april är en konferens som vill peka mot teknikens möjligheter att bygga ett hållbart samhälle.

​Nya klimatdatafiler gör det lättare att uppfylla skärpta energikrav

2015-02-18 10:28 CET Byggherrarna Sverige AB SMHI har tagit fram syntetiska klimatdatafiler med ett års timvisa väderdata för elva orter i Sverige. De nu framtagna filerna innehåller ett varmare klimat vilket innebär, för ett typiskt flerbostadshus en minskad specifik energianvändning på ca 6 % jämfört med de gamla klimatdatafilerna.

Global klimatkampanj lanseras i Sverige

2015-02-17 07:58 CET Svenska kyrkan ​Idag lanseras den svenska delen av den globala kampanjen Act Now for Climate Justice. Kampanjens mål är att världens ledare vid klimattoppmötet i Paris i december, ska enas om ett avtal som ger klimaträttvisa, hejdar klimatförändringarnas katastrofala konsekvenser och möjliggör en hållbar utveckling för alla. Bakom kampanjen står majoriteten av kyrkorna i Sverige.