Pressmeddelanden

Välkommen till presentation av IPCC:s 1,5-gradersrapport i Norrköping

Välkommen till presentation av IPCC:s 1,5-gradersrapport i Norrköping

2018-10-23 10:52 CEST
Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC den mycket uppmärksammade specialrappo...

Nordisk konferens lyfter goda exempel på klimatanpassning

Nordisk konferens lyfter goda exempel på klimatanpassning

2018-10-16 08:06 CEST
De nordiska länderna har påbörjat arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat ...

Nordisk konferens lyfter goda exempel på klimatanpassning

Nordisk konferens lyfter goda exempel på klimatanpassning

2018-10-16 08:00 CEST
De nordiska länderna har påbörjat arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat ...

FN:s klimatrapport: Klimatarbetet går hand i hand med fattigdomsbekämpning

FN:s klimatrapport: Klimatarbetet går hand i hand med fattigdomsbekämpning

2018-10-08 11:51 CEST
Redan i en 1,5 grader varmare värld blir det betydligt svårare att bekämpa fattigdom oc...

Kraftsamling kring Nordens klimat – konferens 23-25 oktober i Norrköping

Kraftsamling kring Nordens klimat – konferens 23-25 oktober i Norrköping

2018-06-13 10:00 CEST
Hur bemöter vi i Norden ett förändrat klimat? EU-politiker, toppforskare och näringsliv...

Kraftsamling kring Nordens klimat – inbjudan till konferens 23-25 oktober i Norrköping

2018-06-11 08:00 CEST
EU-politiker, toppforskare och näringsliv talar under en nordisk klimatanpassningskonfe...

SMHI i Almedalen: Hållbara städer i framtida klimat

SMHI i Almedalen: Hållbara städer i framtida klimat

2018-05-29 12:46 CEST
Hållbarhetsfrågan står högt på agendan såväl nationellt som internationellt. Vad händer...

En utmaning att bedöma jordbrukets sårbarhet

En utmaning att bedöma jordbrukets sårbarhet

2018-03-27 08:00 CEST
Det finns stora kunskapsluckor om hur sårbart jordbruket är inför framtida klimatföränd...

Utredning om klimatförändringar och elsäkerhet klar

Utredning om klimatförändringar och elsäkerhet klar

2018-03-22 08:52 CET
Under 2017 har Elsäkerhetsverket utrett hur klimatförändringarna påverkar Sveriges elan...

Nytt verktyg hjälper kommuner att klimatanpassa

Nytt verktyg hjälper kommuner att klimatanpassa

2018-03-12 14:09 CET
Många kommuner har inte kommit igång med arbetet att rusta för ett förändrat klimat. ”L...