Pressmeddelanden

Kraftsamling kring Nordens klimat – konferens 23-25 oktober i Norrköping

Kraftsamling kring Nordens klimat – konferens 23-25 oktober i Norrköping

2018-06-13 10:00 CEST
Hur bemöter vi i Norden ett förändrat klimat? EU-politiker, toppforskare och näringsliv...

Kraftsamling kring Nordens klimat – inbjudan till konferens 23-25 oktober i Norrköping

2018-06-11 08:00 CEST
EU-politiker, toppforskare och näringsliv talar under en nordisk klimatanpassningskonfe...

SMHI i Almedalen: Hållbara städer i framtida klimat

SMHI i Almedalen: Hållbara städer i framtida klimat

2018-05-29 12:46 CEST
Hållbarhetsfrågan står högt på agendan såväl nationellt som internationellt. Vad händer...

En utmaning att bedöma jordbrukets sårbarhet

En utmaning att bedöma jordbrukets sårbarhet

2018-03-27 08:00 CEST
Det finns stora kunskapsluckor om hur sårbart jordbruket är inför framtida klimatföränd...

Utredning om klimatförändringar och elsäkerhet klar

Utredning om klimatförändringar och elsäkerhet klar

2018-03-22 08:52 CET
Under 2017 har Elsäkerhetsverket utrett hur klimatförändringarna påverkar Sveriges elan...

Nytt verktyg hjälper kommuner att klimatanpassa

Nytt verktyg hjälper kommuner att klimatanpassa

2018-03-12 14:09 CET
Många kommuner har inte kommit igång med arbetet att rusta för ett förändrat klimat. ”L...

Klimatutmaningar kring Sveriges stora sjöar – ny rapport

Klimatutmaningar kring Sveriges stora sjöar – ny rapport

2018-02-06 09:12 CET
Sveriges stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren står inför stora förändring...

Så högt kan havet stiga i dagens och framtidens klimat

Så högt kan havet stiga i dagens och framtidens klimat

2018-01-30 09:35 CET
SMHI har tagit fram nya resultat från beräkningar och analyser för havsvattenstånd i da...

Förslag för klimatanpassning i offentlig upphandling

Förslag för klimatanpassning i offentlig upphandling

2017-11-30 08:53 CET
Byggnader och andra långsiktiga investeringar behöver anpassas till ett klimat i föränd...

Nya klimatberäkningar för Vänern: förändrade vattennivåer, varmare vatten och mindre is

Nya klimatberäkningar för Vänern: förändrade vattennivåer, varmare vatten och mindre is

2017-09-27 09:26 CEST
SMHIs nya beräkningar för Vänern visar att vattennivåerna kommer att variera mer i fram...