Pressmeddelanden

Nu lanserar vi Klimatanpassningsspelet

Nu lanserar vi Klimatanpassningsspelet

2019-08-20 09:50 CEST
Hur kan vi rusta oss för ett förändrat klimat? SMHI lanserar nu Klimatanpassningsspelet...

Ny rankning: Kommunerna som är bäst på klimatanpassning i Sverige

Ny rankning: Kommunerna som är bäst på klimatanpassning i Sverige

2019-06-18 08:00 CEST
Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, därefter följer Sundsvall och Kristianst...

Ny rankning: Kommunerna som är bäst på klimatanpassning i Sverige

Ny rankning: Kommunerna som är bäst på klimatanpassning i Sverige

2019-06-18 08:00 CEST
Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, därefter följer Sundsvall och Kristianst...

11 000 skador hittills efter stormen Alfrida

11 000 skador hittills efter stormen Alfrida

2019-02-15 07:56 CET
Försäkringsbolagen uppskattar i dagsläget att omkring 266 miljoner kronor kommer att ut...

Välkommen till presentation av IPCC:s 1,5-gradersrapport i Norrköping

Välkommen till presentation av IPCC:s 1,5-gradersrapport i Norrköping

2018-10-23 10:52 CEST
Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC den mycket uppmärksammade specialrappo...

Nordisk konferens lyfter goda exempel på klimatanpassning

Nordisk konferens lyfter goda exempel på klimatanpassning

2018-10-16 08:06 CEST
De nordiska länderna har påbörjat arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat ...

Nordisk konferens lyfter goda exempel på klimatanpassning

Nordisk konferens lyfter goda exempel på klimatanpassning

2018-10-16 08:00 CEST
De nordiska länderna har påbörjat arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat ...

FN:s klimatrapport: Klimatarbetet går hand i hand med fattigdomsbekämpning

FN:s klimatrapport: Klimatarbetet går hand i hand med fattigdomsbekämpning

2018-10-08 11:51 CEST
Redan i en 1,5 grader varmare värld blir det betydligt svårare att bekämpa fattigdom oc...

Kraftsamling kring Nordens klimat – konferens 23-25 oktober i Norrköping

Kraftsamling kring Nordens klimat – konferens 23-25 oktober i Norrköping

2018-06-13 10:00 CEST
Hur bemöter vi i Norden ett förändrat klimat? EU-politiker, toppforskare och näringsliv...

Kraftsamling kring Nordens klimat – inbjudan till konferens 23-25 oktober i Norrköping

2018-06-11 08:00 CEST
EU-politiker, toppforskare och näringsliv talar under en nordisk klimatanpassningskonfe...