Pressmeddelanden

Nu blir det enklare att digitalt ta fram klimatdeklarationer för byggprojekt

Nu blir det enklare att digitalt ta fram klimatdeklarationer för byggprojekt

2019-04-10 08:30 CEST
För ett år sedan lanserade IVL Svenska Miljöinstitutet ett gratis branschgemensamt verk...

Klimatfokus – Marmoleum och nytt lagförslag

Klimatfokus – Marmoleum och nytt lagförslag

2018-12-12 11:07 CET
Nyheten att Marmoleum 2,5 mm är världens första CO₂-neutrala halvhårda golv mottogs myc...

Sveriges myndigheter skapar förvirring kring elens klimatpåverkan

Sveriges myndigheter skapar förvirring kring elens klimatpåverkan

2018-07-04 06:15 CEST
​Hur mycket påverkar vi klimatet när vi kör elbil? Energimarknadsinspektionen ger ett s...

150 000 användare på Klimatkontot sedan årsskiftet

150 000 användare på Klimatkontot sedan årsskiftet

2018-04-18 09:07 CEST
IVL:s webbverktyg Klimatkontot, som räknar ut ditt årliga koldioxidutsläpp som privatpe...

Internationell konferens om miljödeklarationer

Internationell konferens om miljödeklarationer

2012-03-05 12:32 CET
Välkommen till den första konferensen för det internationella EPD®-systemet, The Intern...

Internationella EPD®systemets tekniska kommitté samlas i Stockholm 11-12 maj

2010-05-11 16:46 CEST
Miljöstyrningsrådet samlar i dagarna representanter i den tekniska kommittén som är knu...

Klimatet är inte allt - Ny bok går igenom produkters totala miljöpåverkan

2009-04-22 11:19 CEST
Vad är ett vettigt miljömål? Ett företag talar om energibesparingar, ett annat om minsk...