Pressmeddelanden

Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa utlyser stipendier för unga forskare

Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa utlyser stipendier för unga forskare

2018-10-07 18:18 CEST
Forskningsstipendiet för 2019 är på sammanlagt 250 000 kr och tilldelas kliniska forska...

Forskningsmedel från SLS till MS och SLE

Forskningsmedel från SLS till MS och SLE

2017-10-25 09:50 CEST
Svenska Läkaresällskapet kan tack vare två generösa donationer stödja reumatisk och neu...

ME-föreningen önskar läkare med tillräcklig kunskap

2015-11-11 00:44 CET
ME-föreningen motsätter sig starkt Västra Götalandsregionens (VGR:s) planer på att flyt...

​Patienter förstår inte alltid syftet med läkemedelsprövningar

2015-08-17 07:18 CEST
Kliniska läkemedelsprövningar är en viktig del av cancerforskningen. Framtidens patient...

Myalgisk Encefalomyelit går att behandla framgångsrikt i de flesta fall!

2015-07-06 17:02 CEST
Den neuroimmuna sjukdomen Myalgisk Encefalomyelit (ME), som ibland lite felaktigt benäm...

Bättre finmotorik hos sent avnavlade spädbarn

2015-05-26 17:00 CEST
Att navelsträngen har betydelse för ett nyfött barn även sedan det lämnat livmodern vis...

Cancer toppar klinisk forskning på Akademiska

Cancer toppar klinisk forskning på Akademiska

2015-05-19 09:00 CEST
​Hälften av alla patientstudier på Akademiska sjukhuset berör cancer. Just nu pågår cir...