Pressmeddelanden

Pilotprojekt underlättar övergång till ny EU-förordning

Pilotprojekt underlättar övergång till ny EU-förordning

2018-03-22 11:19 CET
Nästa år träder en ny EU-förordning i kraft, som ska göra det enklare och fortare att f...

Ny EU-förordning ger effektivare beslutsväg för kliniska prövningar

2017-05-03 10:21 CEST
I en rapport till regeringen presenterar Läkemedelsverket och etikprövningsnämnderna en...

Ny e-tjänst ska ge fler patienter i kliniska cancerstudier

2016-09-07 06:45 CEST
Regionala cancercentrum i samverkan lanserar idag en helt ny stödtjänst som ska göra de...

Monocl Software lanserar expertverktyget Monocl EGO

2015-11-16 08:12 CET
Monocl Software lanserar idag sitt banbrytande expertverktyg Monocl EGO. Monocl EGO hjä...

​Patienter förstår inte alltid syftet med läkemedelsprövningar

2015-08-17 07:18 CEST
Kliniska läkemedelsprövningar är en viktig del av cancerforskningen. Framtidens patient...

Läkare Utan Gränser deltar i kliniska prövningar av tbc-mediciner

2015-03-23 14:42 CET
Inför Världstuberkulosdagen den 24 mars meddelar Läkare Utan Gränser att man tillsamman...

Läkemedelsprövningar: Favipiravir har en positiv effekt för vissa ebolapatienter

Läkemedelsprövningar: Favipiravir har en positiv effekt för vissa ebolapatienter

2015-02-24 11:06 CET
De första forskningsresultaten från prövningen av favipiravir i Guinea tyder på att läk...

LIF:s FoU-enkät 2014: Fallet i antalet kliniska prövningar i Sverige har bromsat upp

2014-05-21 10:11 CEST
LIFs årliga enkät bland medlemsföretagen visar att de senaste årens dramatiska fall i a...

100 svenska företag utvecklar morgondagens läkemedel, varav hälften har projekt i klinik

100 svenska företag utvecklar morgondagens läkemedel, varav hälften har projekt i klinik

2013-12-02 15:00 CET
Mer än 100 bioteknik-och läkemedelsbolag har FoU-funktioner i Sverige, varav hälften ha...