Nyheter

Fujitsu Selected by CDP for Climate Performance Leadership Index

2014-10-20 09:49 CEST Fujitsu Sverige Fujitsu has been commended by CDP for its actions to reduce carbon emissions and climate change risks, and has been selected for the CDP Climate Performance Leadership Index for three years in succession.

2014-06-03 10:06 CEST Stiftelsen Hållbart Samhälle En ny motion till Klimatriksdagen efterlyser ett klimatåterbäringstillägg på användning av fossilbränslen. Det kommer att kosta att införa fossilt kol i ekonomin. Pengarna återbetalas till medborgarna via skattekontot och säkerställer att köpkraften bibehålls. TSSEFs inspelade webinar visar hur ekonomiska styrmedel får ekonomin att fungera på ett sätt då föroreningar minimeras.

2014-05-28 22:52 CEST Stiftelsen Hållbart Samhälle En ny motion till Klimatriksdagen efterlyser ett klimatåterbäringstillägg på användning av fossilbränslen. Det kommer att kosta att införa fossilt kol i ekonomin. Pengarna ska återbetalas till medborgarna via skattekontot och säkerställer att köpkraften bibehålls.

Mälartinget 2014 : Hållbar Mobilitet

2014-03-11 16:42 CET Mälardalsrådet - Vilken är regionens roll i omställningen till ett hållbart transportsystem? Den 22-23 maj samlas runt 300 politiker, tjänstemän och företrädare från näringsliv, akademi och civilsamhället i Örebro och får inspiration och insikter om hur vi tillsammans kan fortsätta att utvecklas till en mer hållbar storstadsregion.

2013-09-07 12:57 CEST LED & LED Specialanpassad för badanläggning, marina, våtutrymme,vattenreningsverk, lada, byggnader, torn, gågata, torg, park, offentlig och privat miljö m.m. Vi tillverkar LED armaturen vid vår egna fabrik, innebär lägre kostnader och vi slipper fördyrande mellanhänder (varje extra försäljningsled ger extra kostnader för Er) och transporter, vilket gör att vi kan sälja LED armaturen till Sveriges bästa...

2013-05-22 08:43 CEST SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut SMHIs meteorologer guidar fartygskaptener över världshaven för att göra rutterna både säkrare och mer energieffektiva. Den samlade miljöeffekten är betydande: – Under 2011 vägledde vi ca 750 fartyg över världshaven, vilket beräknas ha sparat 700 kiloton koldioxid, vilket motsvarar 1 % av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser samma år, berättar Lennart Cederberg, produktchef Sjöfart på SMHI.

2013-04-29 09:47 CEST Stiftelsen Hållbart Samhälle The Swedish Sustainable Economy Foundation, TSSEF, is launching a new range of Internet-based briefings on the subject of dynamic economy control, starting on the 6th May. Flexible Emission Fees, recently studied by a group working with the Nordic Council of Ministers, stimulate the market to "clean up its act itself" will be presented by the inventor, Anders Höglund.

Pilotutbildning på Celcia

2013-01-03 14:17 CET Svenska Kyl & Värmepumpföreningen IUC (Installatörernas Utbildningscentrum) i Katrineholm har under hösten varit platsen för installationen av Celcia - Europas modernaste utbildningsplats för kyl- och värmepumpteknik. Först ut var kurs i koldioxid som köldmedium, där under månadsskiftet november/december elva tekniker fick genomgå en testutbildning.

Koldioxidkalkylator från KTH

2012-10-04 15:14 CEST Inrego AB Carbon.to är en utsläppskalkylator som har utvecklats på KTH och som på ett lekfullt sätt gör det enkelt att omvandla koldioxid till så vitt skilda enheter som äpplen, bilresor och kött. 50 kilo koldioxid motsvarar till exempel 1 491 äpplen, 5 199 timmars TV-tittande, 138 liter mjölk eller 211 864 mobilladdningar.

2012-05-04 19:04 CEST LED & LED Modernt utseende och ökad säkerhet. Även gamla trappor kommer att få en uppdaterad modern känsla genom installation av LED Downlight Trappa. Eftersom LED armaturerna ger en ljusare miljö, leder detta även till en ökning av säkerhetsmedvetenheten. Säkerheten i trappan blir bättre på grund av den ljusare och mer naturliga ljusfärgen. Robust aluminiumarmatur och den smarta designen gör den enkel.....