Nyheter

Karin Törnqvist: Politiker har tappat kontakten med sitt uppdrag

2014-06-11 12:56 CEST Vägvalet Vad är det som gör en politiker till just det, politiker? Är det att han/hon är särskilt lämpad att företräda sina väljare? De som idag sitter i fullmäktige och för vår talan, hur väl lyckas de med sitt uppdrag? Är de medvetna om det förtroende som de fått av sina väljare? Min uppfattning är att många, inte alla, har tappat kontakten med sitt uppdrag. De har slutat att lyssna till människorna.

2014-06-07 11:15 CEST Vägvalet Den ökade trafiken från Norra Skärgården in till centrala Göteborg utgör idag ett problem utmed Hjuviksvägen, som regelbundet lastas med stora mängder biltrafik varje gång en färja kommer in eller skall gå. De köer som då uppstår hindrar inte minst busstrafiken. Trafikverket, som är ansvarig för vägen, planerar nu att bredda den, så det blir plats för separata busskörfält.

2014-06-05 15:00 CEST Vägvalet Theo Papaioannou, Vägvalet, vill också göra det till en fråga om förtroende för politiker. Vid valet och folkomröstningen är det slutligen där frågan hamnar: Vem litar du på? Theo Papaioannou som säger att det bara är att omförhandla paketet vid ett nej i folkomröstningen eller Jonas Ransgård, Johan Nyhus och de andra politikerna som säger att finansieringen och hela paketet riskeras vid ett ja?

2014-06-05 11:13 CEST Vägvalet Så snart valet till Europaparlamentet var avklarat intensifierades debatten om trängselskatten i Göteborg. Från kommunens sida går man ut med den information som borde ha getts långt innan namninsamlingen om en folkomröstning inleddes. Medan motståndarna till trängselskatten - och därmed också indirekt till Västlänken - presenterar alternativ och fortsatta invändningar.

2014-06-04 16:00 CEST Vägvalet Vägvalet ställer upp i regionvalet i höst då vi anser att det behövs en ny röst inom politiken även i regionen. Ju fler instanser vi är representerade i ju mer påtryckningskraft i frågan om trängselskatt och Västlänken. För dig som bor utanför Göteborg blir vi din folkomröstning. Men regionen är betydligt mer än infrastruktur och därför har vi en politisk inriktning för andra regionala frågor.

Så vill Vägvalet lösa Göteborgs problem

2014-06-04 12:39 CEST Vägvalet I vår budget för Göteborg lägger vi tonvikten på problemen i skolan, boendet och vikten av att bryta utanförskapet och segregationen. Till detta kommer givetvis ett nej till trängselskatten och vikten av att återskapa förtroendet för politiken, något som stadens etablerade partier har försakat, skriver bland andra Theo Papaioannou (VV).

2014-05-28 07:26 CEST Vägvalet Både de rödgröna och Alliansen rundar kommunfullmäktige gällande finansieringsbeslut av Västsvenska paketet. Det strider mot kommunallagen, skriver Vägvalet. Varför väljer både de rödgröna och Alliansen att manövrera ut kommunfullmäktige? Vi har precis haft en granskningskommission som undersökt hur besluten fattats i vår stad. Trots det väljer kommunstyrelsen att ta ett beslut mot bättre vetande.

2014-05-20 13:10 CEST Vägvalet Den borgerliga oppositionen i Göteborg vill att en gästprofessur för forskning om den demokratiska rättsstaten tillsätts vid Göteborgs universitet. Redan förra året tillförde Vägvalet 1,5 miljoner kr för gästprofessur för forskning om den demokratiska rättsstaten i stadens budget för 2014.

Lyssna på Tom Heyman i bostadsdebatt i P4 Göteborg

2014-05-14 17:26 CEST Vägvalet Hur ska 7000 nya bostäder byggas per år? Ska vi kunna bygga skyskrapor i Göteborg? Och var ska de unga bo? Politiker från alla Göteborgs fullmäktigepartier är på plats i Kanalhuset och debatterar. Nina Sjöman och Peter Stenberg leder det hela.

2014-05-14 15:39 CEST Vägvalet New York Times, Der Spiegel, South China Morning Post, The Times of India, The Guardian, The Washington Post, Buzzfeed, Google. Igår var det de största och tyngsta mediehusen i världen som applåderade den lelle Röe, GT från Göteborg när vi knep förstapriset i sociala medier på det prestigefulla INMA Awards. Så sträck på er alla göteborgare som skrev på för en folkomröstning. Det här priset är ert!