Nyheter

2014-03-10 08:00 CET Vägvalet Under många år bestod riksdagen av representanter för fem partier: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centern, Folkpartiet och Moderaterna. De enda förändringar som skedde var att några av dem bytte namn under årens lopp. Andra är lokala partier som funnits representerade i en eller flera kommunfullmäktige, och som nu försöker etablera sig på riksplanet. Ett exempel är Vägvalet i Göteborg.

2014-03-07 08:00 CET Vägvalet Det nuvarande hårt kritiserade betalsystemet för kollektivtrafiken har redan kostat en halv miljard skattekronor och ska nu lappas och lagas för ytterligare 150 miljoner. Dessutom snickrar regionen på ett nytt unikt och oprövat system. Det är fel använda skattepengar, skriver Claes Westberg och Theo Papaioannou, Vägvalet.

2014-03-06 09:07 CET Vägvalet Västlänken har varit ett debattämne de senaste tio åren, och bidrog bland annat till att Vägvalet fick 5 mandat i Göteborgs fullmäktige 2010. Debatten fortsatte med massiva protester mot trängselavgiften, vilka ledde till ett beslut om en folkomröstning. Och under de senaste månaderna har Västlänken på nytt kommit att inta ett allt mer framträdande plats på bloggar samt insändar- och debattsidor.

Ny flygbusslinje ökar tillgängligheten till Stockholm Arlanda Airport ytterligare

2014-03-05 08:00 CET Airport City Stockholm Den 1 mars startade Flygbussarna sin nya busslinje till Stockholm Arlanda Airport. Linjen, som planeras köras helt på biobränsle innan sommaren, utgår från Liljeholmen och stannar på Södermalm, Kungsholmen, i Vasastan och vid Karolinska sjukhuset. Den nya busslinjen utökar den redan goda tillgängligheten till Airport City Stockholm, den flygplatsstad som växer fram kring Stockholm Arlanda Airport.

2014-03-04 08:00 CET Vägvalet Det finns ingen anledning att tro att de etablerade partierna kommer att byta ut Västlänken mot ett annat alternativ självmant om trängselskatten får fortsätta, skriver Theo Papaioannou (VV) och Håkan Andersson (VV). Din största chans att få bort Västlänken är att sätta press på de etablerade partierna i höstens val. Är du göteborgare så röstar du på Vägvalet och nej till trängselskatten.

2014-03-03 14:00 CET Vägvalet Karin Törnqvist, som avslöjade maktmissbruk i Göteborg Energi, ska engagera sig politiskt. Hon kommer att gå med i Vägvalet. Karin Törnqvist blev känd som visselblåsare när hon för tre år sedan kritiserade upphandlingen av ett nytt avläsningssystem på sin dåvarande arbetsplats Göteborg Energi.

2014-03-03 12:18 CET Vägvalet Karin Törnqvist, känd som visselblåsaren på Göteborg Energi under den stora mutskandalen, har tidigare kopplats samman med partiet Öppna Göteborg. I P4 Morgon berättade hon varför hon nu istället väljer Vägvalet.

2014-03-03 08:00 CET Vägvalet – Jag tänker gå med nu, säger hon. Nu har hon bestämt sig för att gå med i Vägvalet. – Jag tycker de har en sund inställning till det de jobbar med, säger Karin Törnqvist. - Det känns bra att hon väljer Vägvalet, säger Theo Papaioannou. Med tanke på vad hon varit med om i kommunen så kan vi få ta del av hennes erfarenheter. Dessutom bor hon i Partille och kan bli en tillgång i regionvalet.

2014-03-02 17:32 CET Vägvalet 2014 kallas "supervalåret" och på riksplanet har valdebatterna kommit i gång. Också EU-valet har fått en del uppmärksamhet, dels eftersom det ligger redan i maj, dels då allt fler väljare börjat inse att det faktiskt är en betydelsefullt val också för Sverige. Men kommunalvalet? Nej, det har vi inte hört så mycket om. Detta trots att situationen är minst sagt ovanlig i flera västsvenska kommuner.

2014-02-26 07:21 CET Vägvalet Västlänken är en gökunge. Och en riktigt stor sådan. Den slukar 80-90 procent av hela det Västsvenska infrastrukturpaketet. Det finns bättre alternativ, skriver Lennart Wassenius (C). Kära Göteborgare: rösta NEJ i folkomröstningen om trängselskatt. Då kan Västsvenska paketet moderniseras och trafiksituationen bli bättre för både göteborgarna och folket i kranskommunerna.