Nyheter

2014-02-07 08:00 CET Vägvalet Vägvalet kan hjälpa alliansen att ta över styret av Göteborg efter valet. Jonas Ransgård (M) utesluter inte ett närmande: - Det är Miljöpartiet och Vägvalet som det ligger närmast till hands för oss att diskutera med, om det blir aktuellt att diskutera, säger han.

2014-02-06 13:40 CET Vägvalet Regeringen föreslår att trängselskatten i Stockholm höjs och att trängselskatt införs på Essingeleden. Det högsta sammanlagda beloppet per dygn höjs från 60 till 105 kronor. Beloppen i Stockholms innerstad höjs till 35, 25, 15 och 11 kronor, beroende på tid på dygnet. För Essingeleden gäller 30, 22, 15 och 11 kronor. Förändringarna gäller från 2016.

2014-02-06 09:00 CET Vägvalet I P1 Morgon diskuterar man att antalet mandat för lokala partier i kommunerna har nästan tredubblats sedan början av 80-talet. Theo Papaioannou, Vägvalets partiledare, blir intervjuad gällande Vägvalets bakgrund och sin syn på varför det uppstår nya partier.

2014-02-06 08:00 CET Vägvalet Det krävs mer proaktivt arbete för att ge våra barn- och ungdomar rätt förutsättningar att växa upp. Om man ger varje ungdom det stöd som den behöver i ett tidigt skede är vi övertygade om att man kan förhindra både bilbränder och skottlossningar, skriver Vägvalet. Samhället har ett ansvar för våra barn och ungdomar men det främsta ansvaret ligger på oss föräldrar.

2014-02-01 13:00 CET Vägvalet När Trafikverket utarbetade förslaget till Nationell plan för infrastrukturen 2014–2025 löd prognosen för vägtrafiken på en ökning med 34% på tolv år. Sedan dess har Trafikverket skrivit ner prognosen till 28%. – Det är fortfarande en fullständigt orealistisk siffra, säger Ljungberg. Siffran borde åtminstone halveras, det finns inget som tyder på att vägtrafiken ökar mer än marginellt kommande år.

2014-02-01 11:18 CET Vägvalet 10 förslag har nu blivit 17. Ett förslag från regeringen till riksdagen, som fattar beslut om trängselskatten och placeringen av betalstationerna, väntas tidigast i höst men troligen inte förrän nästa år.. Om samtliga sju betalstationer i och kring Backa tas bort minskas intäkterna från trängselskatten med 45 miljoner kronor per år.

2014-01-21 08:42 CET Vägvalet Att bygga tunnel i berg är minst tre gånger billigare per meter och väsentligt mindre riskfyllt än i lera. Centralstation Gårda beräknas här till 12 miljarder kronor och skulle medge snabbare lokal-, pendel- och fjärrtrans-porter för de allra flesta, att jämföra med den lilla minoritet som gynnas av Västlänkens omoderna pendeltågsslinga för 24 miljarder, skriver Mats Lundqvist, Chalmers.

2014-01-14 09:28 CET Vägvalet För att kunna bemöta en debattartikel krävs att man förstått budskapet. Vägvalets kritik i en artikel i GT 28/12 handlade om att miljontals kr av skattebetalarnas pengar används till propaganda för det Västsvenska paketet. Vi konstaterade att bara en ytterst liten del av broschyren, som alla invånare i VGR fick i december, bestod av ren information. Resten var floskler och obevisbara önskedrömmar.

2014-01-13 20:00 CET Vägvalet Det finns ingen spärr, likt fyra­procentsgränsen i riksdagen, för valet till kommunfullmäktige. I valet 2010 kom nybildade Vägvalet in i fullmäktige och fick fem mandat (16 841 röster och 5,3 %). Kristdemokraterna var det minsta partiet som fick in ledamöter 2010. Partiet fick 11 945 röster vilket motsvarade 3,8 %. Centerpartiet hamnade precis utanför med sina 7 281 röster och 2,3 %.

2014-01-11 09:00 CET Vägvalet Tio nya förslag för betalstationerna i Backa presenterades i går. Men för många boende finns bara ett alternativ: "Ta bort skiten". Vägvalet fanns på plats i samband med presentationen men i övrigt var det skralt med politiker vilket många besökare irriterades över. - Var är de? De vågar inte ens komma hit, säger Staffan Johansson från Backa.