Nyheter

2014-03-20 11:45 CET Vägvalet Jag får då och då höra argumenten för Västlänken att denna inte går att stoppa, för då blir vi av med alla pengar, skriver Karin Törngvist (VV). Att pengarna fryser fast i Stockholm eller hamnar i en snödriva i Kiruna. Det är beklagligt, och man undrar om det finns ett syfte med att säga så eller om det beror på okunskap? De som ansvar för våra skattemedel måste ta reda på fakta.

2014-03-20 08:00 CET Vägvalet Det sämsta man kan göra är att påstå att just ens eget område är unikt. Om banker kan lösa likvärdiga betalsystem som används av kunder från norr till söder i ett land så borde man nog kunna lösa ett biljettsystem på likartat sätt, skriver Claes Westberg (VV) och Theo Papaioannou (VV).

2014-03-12 15:29 CET Mälardalsrådet Välkommen till vår konferens om infrastruktur och kollektivtrafik Är du intresserad av att diskutera Stockholm-Mälarregionens framtida infrastruktur och kollektivtrafik? Välkommen på heldagskonferens den 20 mars. Anmälan senast 14 mars.

Mälartinget 2014 : Hållbar Mobilitet

2014-03-11 16:42 CET Mälardalsrådet - Vilken är regionens roll i omställningen till ett hållbart transportsystem? Den 22-23 maj samlas runt 300 politiker, tjänstemän och företrädare från näringsliv, akademi och civilsamhället i Örebro och får inspiration och insikter om hur vi tillsammans kan fortsätta att utvecklas till en mer hållbar storstadsregion.

2014-03-11 10:21 CET IDENTIC AB IDENTIC är medlem i SPT och på plats under Branschdagarna i Kista.

2014-03-10 08:00 CET Airport City Stockholm I en skrivelse till Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting önskar Sigtuna kommun snabbare pendeltågsförbindelser med Stockholm för de tusentals pendlare som varje dag reser till och från Sigtuna och Märsta. Snabbare pendlingsförbindelser med färre stopp bidrar även till att öka den framväxande flygplatsstaden Airport City Stockholms attraktivitet och tillgänglighet ytterligare.

2014-03-10 08:00 CET Vägvalet Under många år bestod riksdagen av representanter för fem partier: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centern, Folkpartiet och Moderaterna. De enda förändringar som skedde var att några av dem bytte namn under årens lopp. Andra är lokala partier som funnits representerade i en eller flera kommunfullmäktige, och som nu försöker etablera sig på riksplanet. Ett exempel är Vägvalet i Göteborg.

2014-03-07 08:00 CET Vägvalet Det nuvarande hårt kritiserade betalsystemet för kollektivtrafiken har redan kostat en halv miljard skattekronor och ska nu lappas och lagas för ytterligare 150 miljoner. Dessutom snickrar regionen på ett nytt unikt och oprövat system. Det är fel använda skattepengar, skriver Claes Westberg och Theo Papaioannou, Vägvalet.

2014-03-06 09:07 CET Vägvalet Västlänken har varit ett debattämne de senaste tio åren, och bidrog bland annat till att Vägvalet fick 5 mandat i Göteborgs fullmäktige 2010. Debatten fortsatte med massiva protester mot trängselavgiften, vilka ledde till ett beslut om en folkomröstning. Och under de senaste månaderna har Västlänken på nytt kommit att inta ett allt mer framträdande plats på bloggar samt insändar- och debattsidor.

Ny flygbusslinje ökar tillgängligheten till Stockholm Arlanda Airport ytterligare

2014-03-05 08:00 CET Airport City Stockholm Den 1 mars startade Flygbussarna sin nya busslinje till Stockholm Arlanda Airport. Linjen, som planeras köras helt på biobränsle innan sommaren, utgår från Liljeholmen och stannar på Södermalm, Kungsholmen, i Vasastan och vid Karolinska sjukhuset. Den nya busslinjen utökar den redan goda tillgängligheten till Airport City Stockholm, den flygplatsstad som växer fram kring Stockholm Arlanda Airport.