Nyheter

2014-02-17 13:00 CET Linköpings kommun Tunnel eller bro är frågan när Ostlänken ska byggas genom Linköping. Trafikverket har i en kompletterande järnvägsutredning presenterat fyra olika förslag. Linköpings kommun har nu tagit fram ett förslag till yttrande. Förslaget till yttrande presenteras vid en presskonferens. Tid: tisdag 18 februari kl. 11:00. Plats: Verdesalen, Stadshuset.

Nyinsatt morgontur med Pågatåg till Landskrona-Helsingborg.

2014-02-14 14:01 CET Skånetrafiken Från och med måndag 17 februari går ett Pågatåg från Hyllie 5.35 via Triangeln, Malmö C (5.44) och Lund (5.56) och landar via mellanstationerna i Landskrona kl. 6.20 och i Helsingborg kl. 6.39. Avgången försvann i december när tiderna på Västkustbanan ändrades, men har saknats av ett stort antal vårdanställda i Landskrona som inte längre kunde åka kollektivt till skiftet som börjar kl. 7.

2014-02-12 09:00 CET Vägvalet Läget inför höstens val är alltså fortfarande väldigt öppet i Göteborg. Om Vägvalet blir vågmästare kommer frågan om Västlänken att bli den svåraste nöten att knäcka. Vägvalets partiledare Theo Papaioannou vill inte svara på frågan om hur partiet ska agera som vågmästare, men ser gärna ett maktskifte i Göteborg. Det beror på vilken sida som ger bäst utdelning för partiets politik.

2014-02-07 11:00 CET Vägvalet Det är oklart hur lång tid det kan ta att nå ett eventuellt beslut om flyttning av betalstationer. - Om parterna kan bli ense om ett förslag vänder vi oss till regeringen med en begäran om förändring, säger Suneson. Hur lång tid processen sen kan ta är väldigt svårt att bedöma.

2014-02-07 08:00 CET Vägvalet Vägvalet kan hjälpa alliansen att ta över styret av Göteborg efter valet. Jonas Ransgård (M) utesluter inte ett närmande: - Det är Miljöpartiet och Vägvalet som det ligger närmast till hands för oss att diskutera med, om det blir aktuellt att diskutera, säger han.

2014-02-06 13:40 CET Vägvalet Regeringen föreslår att trängselskatten i Stockholm höjs och att trängselskatt införs på Essingeleden. Det högsta sammanlagda beloppet per dygn höjs från 60 till 105 kronor. Beloppen i Stockholms innerstad höjs till 35, 25, 15 och 11 kronor, beroende på tid på dygnet. För Essingeleden gäller 30, 22, 15 och 11 kronor. Förändringarna gäller från 2016.

2014-02-06 09:00 CET Vägvalet I P1 Morgon diskuterar man att antalet mandat för lokala partier i kommunerna har nästan tredubblats sedan början av 80-talet. Theo Papaioannou, Vägvalets partiledare, blir intervjuad gällande Vägvalets bakgrund och sin syn på varför det uppstår nya partier.

2014-02-06 08:00 CET Vägvalet Det krävs mer proaktivt arbete för att ge våra barn- och ungdomar rätt förutsättningar att växa upp. Om man ger varje ungdom det stöd som den behöver i ett tidigt skede är vi övertygade om att man kan förhindra både bilbränder och skottlossningar, skriver Vägvalet. Samhället har ett ansvar för våra barn och ungdomar men det främsta ansvaret ligger på oss föräldrar.

2014-02-01 13:00 CET Vägvalet När Trafikverket utarbetade förslaget till Nationell plan för infrastrukturen 2014–2025 löd prognosen för vägtrafiken på en ökning med 34% på tolv år. Sedan dess har Trafikverket skrivit ner prognosen till 28%. – Det är fortfarande en fullständigt orealistisk siffra, säger Ljungberg. Siffran borde åtminstone halveras, det finns inget som tyder på att vägtrafiken ökar mer än marginellt kommande år.

2014-02-01 11:18 CET Vägvalet 10 förslag har nu blivit 17. Ett förslag från regeringen till riksdagen, som fattar beslut om trängselskatten och placeringen av betalstationerna, väntas tidigast i höst men troligen inte förrän nästa år.. Om samtliga sju betalstationer i och kring Backa tas bort minskas intäkterna från trängselskatten med 45 miljoner kronor per år.