Pressmeddelanden

2013-11-04 12:02 CET RMFS - Ring mig fastighetsservice RMFS-Ring mig fastighetsservice utökar tjänsterna vintertid med halkbekämpning, snöskottning mark och tak. Vi har mött efterfrågan från våra kunder och nu denna vinter 2013 så utför vi halkbekämpning, snöskottning mark & tak både på kommersiella fastigheter och privata fastigheter.

2013-10-31 00:03 CET Hyreskartan.se En oroande hyresutveckling för kommersiella lokaler i innerstaden, säger Joachim Bozorgnia. Ett kontor i ett AA-läge i Stockholm har ökat med 5,8 % och kostar nu

2013-08-28 13:38 CEST Tenant & Partner Infratek lämnar i februari 2014 sina två tidigare lokaler i Kungsbacka och Mölndal och samlokaliserar i Pripps gamla fabriker i Högsbo. Tenant & Partner har genomfört hyresförhandlingen, och leder under hösten och vintern flyttprojektet.

2013-08-15 10:12 CEST Tenant & Partner Efter ett lång och komplicerad samlokalisering har nu Ateas huvudkontor samlats på en adress i Kista. Tenant & Partner har agerat rådgivare och koordinator under projektet.

2013-06-04 09:10 CEST Tenant & Partner Den 1 juni fick Sverige en helt ny myndighet - Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tenant & Partner har erhållit uppdraget att anpassa IVO:s lokaler på Torsplan i Stockholm och att hantera flyttprojektet.

Mäklarringen förstärker på kommersiella fastigheter

2013-05-23 08:37 CEST Mäklarringen Mäklarringen ska bli starkare och större när det gäller förmedling av kommersiella fastigheter. Därför tillträder nu Carl Fredrik Björkbom som distriktsägare och ansvarig för övergripande marknadsföring och försäljning av kommersiella fastigheter från Mälardalen till Treriksröset.

2013-05-07 08:00 CEST Tenant & Partner Ekonomistyrningsverket (ESV) inför ett nytt arbetssätt och går från rumsindelad till öppen planlösning i syfte att effektivisera sin lokalanvändning. Det är resultatet av ett förändringsprojekt som myndigheten drivit tillsammans med Tenant & Partner. Projektet ger ESV en lokalkostnadsbesparing om 16 procent årligen.

2013-03-13 15:02 CET CBRE Tecken på avsevärt mer positiv stämning i takt med att oron för eurosammanbrott minskar

2013-02-26 08:30 CET Tenant & Partner Tenant & Partner har erhållit i uppdrag av DNB att söka nya lokaler för bankens stockholmskontor. Man önskar effektivisera sin lokalanvändning och tar sikte på att hitta en lokal som är mindre och som erbjuder större flexibilitet än de nuvarande.

2013-01-24 13:57 CET CBRE Flera länder noterar de högsta totala kvartalsinvesteringarna sedan 2007