Pressmeddelanden

2013-12-10 08:00 CET Tenant & Partner Miljömärkning Sverige AB, som äger miljömärkningen Svanen, har idag tecknat hyresavtal för nya lokaler i Fatburen på Magnus Ladulåsgatan i Stockholm. Företaget vill genom sitt val att omlokalisera visa andra hur man kan föra in miljöaspekten i inredning och anpassning av kontorslokaler. Tenant & Partner har biträtt Miljömärkning Sverige.

2013-11-22 12:30 CET Tenant & Partner DNB lämnar lokalerna på Kungsgatan och flyttar till Regeringsgatan 59, med AMF Fastigheter som hyresvärd. Tenant & Partner har bistått banken med sökning och selektering av lokal samt förhandling av hyresavtalet, och kommer även att anpassa de nya lokalerna och hantera projektledning av flytten.

2013-11-19 09:14 CET Tenant & Partner Atria har tecknat hyresavtal med Skanska och samlokaliserar nästa år stockholmsverksamheten i Chokladfabriken i Sundbyberg. Tenant & Partner har hjälpt Atria med sökning, val av lokal samt förhandling och kommer även hantera flyttprojektledningen.

2013-11-07 08:30 CET Tenant & Partner Stora Enso är nu tillbaka i nya anpassade och effektiviserade lokaler i World Trade Center. Tenant & Partner har hanterat projektet, från omförhandling av kontraktet till projektledning av flytten.

2013-11-04 12:02 CET RMFS - Ring mig fastighetsservice RMFS-Ring mig fastighetsservice utökar tjänsterna vintertid med halkbekämpning, snöskottning mark och tak. Vi har mött efterfrågan från våra kunder och nu denna vinter 2013 så utför vi halkbekämpning, snöskottning mark & tak både på kommersiella fastigheter och privata fastigheter.

2013-10-31 00:03 CET Hyreskartan.se En oroande hyresutveckling för kommersiella lokaler i innerstaden, säger Joachim Bozorgnia. Ett kontor i ett AA-läge i Stockholm har ökat med 5,8 % och kostar nu

2013-10-29 11:56 CET Tenant & Partner Efter många år i gasverksområdet i Hjorthagen, Stockholm, flyttade Stockholm Gas nyligen in i nya lokaler på S:t Göransgatan 159 i Stockholm. Tenant & Partner har hjälpt till i varje steg av projektet, som slutfördes på mycket kort tid och resulterade i för verksamheten effektiva lokaler.

2013-09-12 08:30 CEST Objektvision Objektvision.se stärker sin ledande position som marknadsplats för kommersiella fastigheter och lediga lokaler.

2013-09-09 13:59 CEST Tenant & Partner I oktober flyttar Omegapoint till ett eget våningsplan på Regeringsgatan 56. Tenant & Partner bistår företaget hela vägen från lokalsökning till inflyttning i nyrenoverade och anpassade lokaler.

2013-08-28 13:38 CEST Tenant & Partner Infratek lämnar i februari 2014 sina två tidigare lokaler i Kungsbacka och Mölndal och samlokaliserar i Pripps gamla fabriker i Högsbo. Tenant & Partner har genomfört hyresförhandlingen, och leder under hösten och vintern flyttprojektet.