Pressmeddelanden

2013-10-29 11:56 CET Tenant & Partner Efter många år i gasverksområdet i Hjorthagen, Stockholm, flyttade Stockholm Gas nyligen in i nya lokaler på S:t Göransgatan 159 i Stockholm. Tenant & Partner har hjälpt till i varje steg av projektet, som slutfördes på mycket kort tid och resulterade i för verksamheten effektiva lokaler.

2013-09-12 08:30 CEST Objektvision Objektvision.se stärker sin ledande position som marknadsplats för kommersiella fastigheter och lediga lokaler.

2013-09-09 13:59 CEST Tenant & Partner I oktober flyttar Omegapoint till ett eget våningsplan på Regeringsgatan 56. Tenant & Partner bistår företaget hela vägen från lokalsökning till inflyttning i nyrenoverade och anpassade lokaler.

2013-08-28 13:38 CEST Tenant & Partner Infratek lämnar i februari 2014 sina två tidigare lokaler i Kungsbacka och Mölndal och samlokaliserar i Pripps gamla fabriker i Högsbo. Tenant & Partner har genomfört hyresförhandlingen, och leder under hösten och vintern flyttprojektet.

2013-08-15 10:12 CEST Tenant & Partner Efter ett lång och komplicerad samlokalisering har nu Ateas huvudkontor samlats på en adress i Kista. Tenant & Partner har agerat rådgivare och koordinator under projektet.

2013-06-04 09:10 CEST Tenant & Partner Den 1 juni fick Sverige en helt ny myndighet - Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tenant & Partner har erhållit uppdraget att anpassa IVO:s lokaler på Torsplan i Stockholm och att hantera flyttprojektet.

Mäklarringen förstärker på kommersiella fastigheter

2013-05-23 08:37 CEST Mäklarringen Mäklarringen ska bli starkare och större när det gäller förmedling av kommersiella fastigheter. Därför tillträder nu Carl Fredrik Björkbom som distriktsägare och ansvarig för övergripande marknadsföring och försäljning av kommersiella fastigheter från Mälardalen till Treriksröset.

2013-05-07 08:00 CEST Tenant & Partner Ekonomistyrningsverket (ESV) inför ett nytt arbetssätt och går från rumsindelad till öppen planlösning i syfte att effektivisera sin lokalanvändning. Det är resultatet av ett förändringsprojekt som myndigheten drivit tillsammans med Tenant & Partner. Projektet ger ESV en lokalkostnadsbesparing om 16 procent årligen.

2013-03-13 15:02 CET CBRE Tecken på avsevärt mer positiv stämning i takt med att oron för eurosammanbrott minskar

2013-02-26 08:30 CET Tenant & Partner Tenant & Partner har erhållit i uppdrag av DNB att söka nya lokaler för bankens stockholmskontor. Man önskar effektivisera sin lokalanvändning och tar sikte på att hitta en lokal som är mindre och som erbjuder större flexibilitet än de nuvarande.