Pressmeddelanden

SiteVision bäst i undersökning bland intranätansvariga

2014-08-27 08:44 CEST SiteVision AB Publiceringsverktyget SiteVision fungerar bäst av alla verktyg för intranät, enligt Sveriges intranätansvariga. Det slås fast i Web Service Awards undersökning av Sveriges intranät. Det är femte året i rad där SiteVision placerar sig på första plats i rankningen.

2014-08-06 10:26 CEST Småföretagarnas Riksförbund Under den pågående valrörelsen frågar sig många hur förutsättningarna för företagande kan stärkas i Sverige. Vilka förändringar krävs för att stimulera till nya och växande företag runtom landet?

2014-07-23 15:20 CEST Umeå kommun Det är mycket torrt i skog och mark i stora delar av Västerbottens län.Det råder därför stor fara för uppkomst och spridning av brand i terrängen. Därför uppmanar räddningstjänsterna i länets samtliga kommuner gemensamt, att eldning utomhus ska undvikas och stor försiktighet ska beaktas vid grillning.

Guide för projektering av förskolor och skolor

2014-07-23 12:54 CEST Gyproc Gyprocs Skolguide är ett projekteringshjälpmedel som ger en överblick över de krav, standarder och rekommendationer som gäller för brandsäkerhet och akustik i olika rumstyper vid byggnation av förskolor och skolor med Gyprocs lättbyggnadssystem. Guiden riktar sig till projektörer, arkitekter, konsulter och olika huvudmän inom utbildningssektorn, som kommuner, landsting och privata aktörer.

Pressinbjudan: Så vill Centerpartiet få 35 000 unga i jobb

2014-07-04 10:16 CEST Centerpartiet I tisdags, på Centerpartiets ekonomiska seminarium ”Färre åtgärder, fler riktiga jobb”, belyste Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl att det finns 35 000 ungdomar som myndigheterna aldrig nått och som står helt utanför jobb och utbildning. Martin Ådahl kommer idag att presentera rapporten ”De unga som ingen ser” och berätta om Centerpartiets tre åtgärdsförslag för att nå dessa ungdomar.

2014-07-02 10:21 CEST Friskolornas riksförbund I dag föreslår Moderaternas Tomas Tobé i TV4-nyheterna att staten ska stödja skolor vars elever inte klarar kunskapsmålen. Om skolan inte åtgärdar problemen ska den i yttersta fall kunna läggas ner oavsett om det är en kommunal eller fristående skola. Friskolornas riksförbund välkomnar förslaget.

2014-06-26 20:37 CEST SAMFÖR Idag är det föräldrarna som måste söka efter och samordna stödet till barn med funktionsnedsättning. I extrema fall har föräldrar upp till 90 kontakter med olika verksamheter - allt för att få vardagen att fungera och få det stöd de har enligt lagen. SAMFÖR vill vara en stark aktör för att samordna de insatser och underlätta vardagen dessa utsatta familjer. Almedalsseminarium onsdagen den 2 juli.

2014-06-25 20:47 CEST SAMFÖR SAMFÖR, SAMordnat FÖRäldrastöd arbetar för att bidra till att stödja föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Det av Arvsfonden finansierade projektet har pågått under ett år vilket bland annat har inneburit att projektet har lyckats skapat en bra bas för SAMFÖRS fortsatta arbete. Varje år granskas Arvsfondens projekt innan man får förnyat stöd och nu har projektet fått stöd för år två.

2014-06-23 08:02 CEST CONNECT Skåne Det är ingen slump att CONNECT Skåne är samarbetspartner till Entreprenörsveckan Båstad, entreprenörernas svar på politikernas Almedalen. Connect Skåne arrangerar två seminarier med fokus på kapitalanskaffning för bolag i start-up-fasen samt ökad tillväxt i etablerade småföretag.

Ny domstatistik: Elever i behov av särskilt stöd får inte längre ersättning

2014-06-10 19:09 CEST Friskolornas riksförbund TV4 uppmärksammar i kväll att det blir allt svårare för elever i fristående förskolor och skolor med behov av särskilt stöd att få ersättning från kommunen genom så kallade tilläggsbelopp. Läget är nu akut och Friskolornas riksförbund kräver att lagen skyndsamt ändras.