Pressmeddelanden

2014-11-21 12:15 CET SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har meddelat Tunstall AB att man inom 30 dagar ska ha genomfört total rättelse i sina leveranser enligt gällande ramavtal. Sker inte detta är avtalet hävt per den 17 december 2014. SKI har vidare meddelat Tunstall att de inte kommer i fråga vad gäller den förlängning av ramavtalet som påbörjas den 25 februari 2015.

2014-11-20 14:11 CET CONNECT Skåne PRESSMEDDELANDE Mellby Gård stärker företagsklimatet tillsammans med CONNECT Skåne Mellby Gård, grundat av en av Skånes mest framgångsrika entreprenörer Rune Andersson, har slutet ett samarbetsavtal med CONNECT Skåne och stärker därmed företagsklimatet för de skånska entreprenörerna ytterligare.

Avtalen är klara! Demokratikonsult erbjuder ytterligare två expertkonsulter i webbutiken för tjänster!

2014-11-20 09:14 CET Demokratikonsult Sverige AB Expertkonsult inom Arbetsmarknadsområdet blir Lars Sjöström, med sina 40 år inom Arbetsmarknadsstyrelsen med tidigare uppdrag som bland annat vice generaldirektör. Expertkonsult inom Ledarskapsutveckling blir Göran Söderberg, med sin stora erfarenhet av arbete på olika chefspositioner inom finans- och affärsvärlden med tidigare uppdrag som bland annat finanschef i Stockholms stad.

2014-11-10 09:04 CET CONNECT Skåne Fyra nya Företagspartner har anslutit sig till CONNECTs starka nätverk – PoG Woody Bygghandel, do be consulting AB, Hansson & Thyresson Patentbyrå AB och Matrisen – för att kunna bidra till en positiv samhällsutveckling, och framförallt till att fler skånska företag kan utvecklas.

2014-11-03 11:32 CET Emerga Consulting Göteborgsbaserade konsultföretaget Emerga Consulting, som arbetar med mänskliga rättigheter, har påbörjat ett samarbete med Sveriges kommuner och landsting. Uppdraget är en del i SKL:s överenskommelse med regeringen om att stärka kommunernas och landstingens arbete med mänskliga rättigheter.

Österlenkommuner vann transportpris

2014-10-14 17:00 CEST Godstransportrådet Idag tilldelades kommunerna Ystad, Simrishamn och Tomelilla tillsammans med AkkaFRAKT och Sydskånska Gymnasieförbundet transport- och miljöpriset Årets Lyft för årets mest innovativa transportlösning i Skåne och Blekinge. Det är unikt att kommuner får ett sådant pris. Tillsammans har de effektiviserat transportstoppen från årliga 26.000 ned till 6.000.

SVN Frukostmöte ”Sociala investeringars värde och utanförskapets pris”

2014-10-10 15:13 CEST Social Venture Network Sweden Vi möter Nima Sanandaji, forskare och samhällsdebattör och Lena Höök, hållbarhetschef Stif­tel­sen Skan­dia Idéer för Li­vet, som har ut­bil­dat 80 kom­mu­ner i att räk­na på fö­re­byg­gan­de so­ci­a­la in­ve­ste­ring­ars vär­de och ut­an­för­ska­pets pris. Detta vill ni inte missa! VÄLKOMNA! Anmälan senast 20 okt till pia@svnsweden.com, frukost serveras från 07.30.

Gröna Bilister: låt kommunerna bestämma över lokala förmåner för miljöbilar!

2014-10-09 14:13 CEST Gröna Bilister Högsta förvaltningsdomstolen underkände i går Gotlands kommuns parkeringsförmån för miljöbilar. Därför bör möjligheten att låta parkeringsavgiften bero på bilens miljö- och klimatpåverkan regleras i ny lag.

S-kommunalråd säger nej till konkurrens och skolföretag

2014-10-08 08:21 CEST Friskolornas riksförbund Två av tre socialdemokratiska kommunalråd vill inte att nya friskolor ska konkurrera med befintliga kommunala skolor. Nära hälften vill inte låta skolföretag etablera sig i kommunen. Det visar en ny rapport om vad ett kommunalt veto skulle innebära i praktiken från Friskolornas riksförbund.

Regeringens förslag minskar drastiskt kvaliteten och valfrihet i skolan

2014-10-06 12:32 CEST Friskolornas riksförbund Dagens överenskommelse mellan S, V och MP om vinster i välfärden är mycket långtgående, tar sikte på helt fel saker och riskerar att kraftigt minska kvaliteten i skolan. Förslagen leder till minskad valfrihet och att nya idéer och innovationer stängs ute. Framför allt drabbar det de 300 000 elever och deras föräldrar som valt en fristående skola eller förskola.