Pressmeddelanden

TCO-märkning av smartphones får lågt betyg i hållbarhetstest

2015-07-21 16:19 CEST Feministiskt Perspektiv TCO-certifierade smartphones inte är mycket bättre än ocertifierade smartphones. Det slås fast i en ny rapport, som presenteras i dag av forskningsorganisationen The Centre for Research on Multinational Corporations (Somo). Det nederländska initiativet Fairphone lyfts fram som ett bättre alternativ, men ingen smartphone lever helt upp till de uppsatta hållbarhetskriterierna.

Kommuner på väg mot fossilfrihet? Gröna Bilister presenterar sin nya rapport på Almedalen

2015-07-01 12:31 CEST Gröna Bilister Kommunerna är ofta föregångare i arbetet för hållbara transporter. Vad som händer lokalt i dag händer nationellt i morgon. Nu presenterar Gröna Bilister sin nya rapport som analyserar arbetet i landets kommuner för en fossilfri vägtrafik. Kommer Sveriges fordon att vara fossiloberoende år 2030? Trenderna från landets kommuner ger en vink om svaret.

​Beteendeförändring, mobilitet och konsumentinformation i fokus när Gröna Bilister besöker i Almedalen

2015-06-29 07:00 CEST Gröna Bilister När Gröna Bilisters representanter medverkar i Almedalen förs perspektiv fram om hur bilismen måste anpassas till både planetens och städers gränser. Hur kan vi möta privatpersoners resebehov med smarta mobilitetslösningar? Hur följer vi upp kommunernas arbete längs vägen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030? Och hur ser vägen framåt ut för klimat-och ursprungsmärkning av drivmedel vid pump?

​Är egen larmcentral rätt väg för kommunen?

2015-06-22 08:00 CEST STANLEY Security Fler och fler kommuner i Sverige bygger upp egna larmcentraler eller lägger ut sitt säkerhetsarbete på räddningstjänstens centraler. I tron att detta är den mest kostnadseffektiva lösningen. Men kommunen har sällan rätt kompetens för att hantera alla typer av larm som kommer in. Vilket väcker frågan om kommuninvånaren verkligen får bästa lösning till bästa pris för sina skattepengar.

2015-06-15 15:43 CEST TCO Development Vi anser att Sverige snarast behöver en nationell upphandlingsstrategi som tydligt visar vilka samhälleliga mål upphandling ska bidra till så att alla strävar åt samma håll. #ModUpp2020 är en samarbetsprojekt som uppmanar offentlig sektor att ställa om till en Modern Upphandling genom att bli en kravställare som hanterar skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till en hållbar utveckling.

2015-06-15 10:54 CEST utbildning.se Många inom HR tycker att utbildningar för chefer är en utmaning. I en undersökning gjord av utbildning.se rörande kompetensutveckling i offentlig sektor framkom att hälften av de tillfrågade inom offentlig sektor använder sig av mentorprogram för att utbilda chefer och att man ofta kompletterar med olika typer av utbildningar.

2015-06-12 09:04 CEST utbildning.se Den tredje största utmaningen för HR-chefer som arbetar med kompetensutveckling är att få organisationen att avsätta tid till utbildning. E-learning kan vara en lösning på detta, men trots det används inte e-learning regelbundet inom offentlig sektor ‒ det framkom när utbildning.se frågade HR-personal om hur de arbetar med e-learning.

Österlenkommuner vann nationellt pris i konkurrens med transportföretag

2015-05-19 17:30 CEST Godstransportrådet I konkurrens med flera olika transportföretag tog österlenkommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn tillsammans med AkkaFRAKT hem Godstransportrådens nationella pris Årets Lyft, priset för årets bästa innovativa transportlösning. Med en effektivisering av antal varuflöden från 26 000 till under 7 000 på bara drygt ett år har kommunerna visat att samordnad varudistribution lönar sig.

​Stora skillnader i statens LOK-stöd

2015-05-13 08:14 CEST Centrum för idrottsforskning Centrum för idrottsforskning har analyserat fördelningen av det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) till landets idrottsföreningar. En jämförelse mellan kommuner visar stora skillnader. Läs hur mycket statligt stöd din kommun får per idrottande ungdom. I dag presenterar CIF årets uppföljning av statens stöd till idrotten för idrottsministern.

2015-05-04 16:06 CEST Klimatkommunerna Det finns ett enormt engagemang för småskalig produktion av förnybar energi kommuner, kommunala bostadsbolag och landsting. Det är därför med stor oro som Klimatkommunerna läser Finansdepartementets förslag, som om de genomförs kommer att stoppa den positiva utvecklingen. Klimatkommunerna efterlyser en långsiktig politik som ger kommuner och övriga aktörer ekonomiska incitament för att investera.