Pressmeddelanden

2014-04-22 14:02 CEST Friskolornas riksförbund Friskolornas riksförbund ser flera problem med det socialdemokratiska alternativet till regeringens proposition om fristående skolor. Framför allt riskerar förslaget om kommunalt veto för en friskola att få starta att leda till ojämlikhet mellan elever.

2014-03-27 15:27 CET Umeå kommun Flera kommuner i norr startar tillsammans ett traineeprogram för akademiker i höst. Det är en ny möjlighet för kommunerna att rekrytera välutbildad personal och samtidigt skapa jobbmöjligheter för unga akademiker i välfärdssektorn.

2014-03-24 11:20 CET Region Värmland Från och med i år går EU in i en ny budgetperiod. Det innebär nya medel i de så kallade strukturfonderna som utgör en del av EU:s regionalpolitik. Nytt för perioden är att mer pengar har avsatts för satsningar inom energi, klimat och miljö. Det innebär att det finns närmare 300 miljoner kronor som Värmland kan ta del av i konkurrens med Dalarna och Gävleborg.

Vi är topp-10!

2014-03-20 16:34 CET Fagersta kommun Fagerstas Facebooksida placerar sig på topp-10-listan när det gäller störst procentuell ökning i undersökningen "Kommunen på Facebook", utförd av företaget Kreafon!

2014-03-09 19:39 CET Friskolornas riksförbund Skolverkets statistik över hur elever har fördelat sig på olika gymnasieprogram under läsåret 2013/2014 visar att friskolor hade en procentuellt bättre utveckling på 16 av 25 program på gymnasiet. Samtidigt med fortsatt minskade elevkullar håller trenden att allt färre söker till yrkesprogram i sig. Då fler friskolor erbjuder yrkesprogram minskar därför andelen som läser på friskolor marginellt.

2014-03-07 09:48 CET CONNECT Skåne För skånska affärsänglar är Start Up-fasen viktigast att investera i. Skåne ligger också på delad första plats i landet, när det gäller att ha hög totalt investeringskapacitet för företag i tidiga skeden. Det visar en helt ny studie, Affärsängelnätverk och investeringar, där aktiva affärsänglar i Connect Sveriges investerarnätverk kartlagts.

2014-03-04 13:11 CET Friskolornas riksförbund Under mars och april genomför Friskolornas riksförbund, Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting konferenser på fem olika platser om rekrytering och urval vid tillsättande av karriärtjänster.

2014-02-28 14:13 CET Klimatkommunerna Klimatkommunerna skickar nu ett öppet brev till statsministern, IT- och energiministern och miljöministern för att uppmuntra dem att arbeta för tuffare klimat- och energimål i de kommande samtalen i EU. Karin Thomasson, ordförande i Klimatkommunerna, förklarar varför: - Kommunerna är en viktig kraft i omställningen och för att lyckas måste vi ges rätt förutsättningar i EU och nationellt.

Ny undersökning om Sveriges kommuners marknadsföring

2014-02-27 15:55 CET Manifesto I vårt senaste nummer av nyhetsbrevet »Platskontoret: om platsmarknadsföring, varumärken och andra upplevelser« publicerar vi resultatet av vår undersökning Sveriges kommuners marknadsföring, som vi har genomfört för tredje gången.

2014-02-13 12:00 CET Region Skåne Akutmottagningen vid Helsingborgs lasarett, den offentliga primärvården och privata vårdgivare går samman och bildar en gemensam kvälls- och helgmottagning; Nya Jouren. Nya Jouren som öppnar den 17 mars kommer att erbjuda dem som söker akut vård under kvällar och helger effektivare mottagande och behandling genom att patienten direkt tas om hand på rätt vårdnivå.