Pressmeddelanden

39 000 asylsökande lär sig svenska genom studieförbunden i höst

2015-11-16 09:00 CET Folkbildningsförbundet En ny undersökning visar att 39 000 asylsökande deltar i de 10 studieförbundens studiecirklar i svenska och om det svenska samhället, under hösten 2015. – Det är tack vare en våg av engagemang för att hjälpa människor som söker skydd i Sverige som studieförbunden når så pass många, säger David Samuelsson generalsekreterare för Folkbildningsförbundet.

Ny rapport avslöjar kommunernas skenande avgifter för plan- och bygglov

2015-11-11 06:00 CET Trä- och Möbelföretagen De plan- och bygglovsavgifter som kommunerna tar ut per hus har i genomsnitt ökat med över 400 procent och i några kommuner med över 800 procent sedan år 1990. Det visar en ny rapport som tagits fram av KTH på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Malmös framtid är digital

2015-11-10 12:44 CET Malmö stad ​Malmö stad tar just nu ett samlat grepp kring hur staden ska använda digitalisering som positiv kraft för att förbättra samhällsservicen till medborgarna. Arbetet går under namnet Det digitala Malmö.

Nils Holgerssonundersökningen: Fjärrvärmepriserna fortsätter att öka

2015-11-06 08:20 CET HSB Riksförbund Priserna på fjärrvärme har från årsskiftet höjts med i genomsnitt 1,2 procent. De allmänna priserna har under 2015 ökat marginellt med 0,2 procent enligt KPI. Priserna skiljer rejält mellan landets kommuner. Det skiljer 560 kronor i månaden mellan en normalstor lägenhet i Åsele kommun som har landets högsta fjärrvärmepris och Luleå, som har landets lägsta fjärrvärmepris.

Region Skåne måste agera

2015-11-02 13:12 CET Moderaterna i Skåne Moderaterna har i dag tagit initiativ till en rad åtgärder för hur Region Skåne ska kunna bistå i den nuvarande flyktingkrisen. – Våra skånska kommuner är utsatta för ett hårt tryck, säger Pontus Lindberg. Kan regionen på något sätt hjälpa till måste vi göra det.

2015-10-20 23:43 CEST Inyett Sveriges kommuner är ständigt utsatta för bluffbolag, något som uppmärksammats intensivt under de senaste dagarnas mediebevakning. Ekonomisk internkontroll och säkra betalningar blir allt viktigare i kampen mot en växande svartlista på bluffbolag. Något som tas på allvar den 21:a & 22:a oktober i Helsingborg.

Studieförbunden: Vi gjorde Världens största musikfestival

2015-10-19 07:40 CEST Folkbildningsförbundet Världens största musikfestival genomfördes 5-11 oktober i Sverige. Bakom festivalen står landets samlade studieförbund. Med musik i alla genrer på fler än 300 scener under en vecka i alla landets regioner deltog tusentals människor både på och bakom scenerna.

2015-10-13 11:02 CEST Klimatkommunerna Klimatkommunerna har länge efterlyst långsiktiga spelregler för att säkra de förnybara bränslenas framtid. Nu syns en ljusning – regeringen har ansökt om statsstödsgodkännande från EU för att undanta gasformiga och flytande biobränslen från koldioxidskatt en längre tid framöver.

Spontanlek eller lek med redskapen – i Höörs kommun ska lekplatser stimulera alla sinnen!

2015-10-09 13:31 CEST Samhällsnyttan Höörs kommun har valt att lägga in fina bilder och information om sina lekplatser i tjänsten Samhällsnyttan. – Det är viktigt att våra lekplatser finns lättillgängliga för både våra kommuninvånare såväl som besökare i kommunen, säger Kristina Johannesson, teknisk handläggare och informatör gällande projekt på Samhällsbyggnadssektorn i Höörs kommun.

Farligt när kommuner bemannar ankomstboenden med volontärer

2015-10-08 13:13 CEST Forum - idéburna organisationer med social inriktning Sundbybergs kommun har berättat att de avser använda volontärer i ett nystartat ankomstboend. Forum anser att det är ett problem när kommuner själva organiserar volontärer. Frivillighet bör vara ideella organisationers verktyg, inte det offentligas. Sundbyberg och andra kommuner bör istället vara noga med att samarbeta med civilsamhället och stötta idéburna organisationer i att organisera ideella.