Pressmeddelanden

Österlenkommuner vann nationellt pris i konkurrens med transportföretag

2015-05-19 17:30 CEST Godstransportrådet I konkurrens med flera olika transportföretag tog österlenkommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn tillsammans med AkkaFRAKT hem Godstransportrådens nationella pris Årets Lyft, priset för årets bästa innovativa transportlösning. Med en effektivisering av antal varuflöden från 26 000 till under 7 000 på bara drygt ett år har kommunerna visat att samordnad varudistribution lönar sig.

​Stora skillnader i statens LOK-stöd

2015-05-13 08:14 CEST Centrum för idrottsforskning Centrum för idrottsforskning har analyserat fördelningen av det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) till landets idrottsföreningar. En jämförelse mellan kommuner visar stora skillnader. Läs hur mycket statligt stöd din kommun får per idrottande ungdom. I dag presenterar CIF årets uppföljning av statens stöd till idrotten för idrottsministern.

2015-05-04 16:06 CEST Klimatkommunerna Det finns ett enormt engagemang för småskalig produktion av förnybar energi kommuner, kommunala bostadsbolag och landsting. Det är därför med stor oro som Klimatkommunerna läser Finansdepartementets förslag, som om de genomförs kommer att stoppa den positiva utvecklingen. Klimatkommunerna efterlyser en långsiktig politik som ger kommuner och övriga aktörer ekonomiska incitament för att investera.

Ny kartläggning: Många kommunala skolor tillåts underprestera år efter år

2015-04-29 07:40 CEST Timbro I dag presenterar skoldebattören Åsa Melander rapporten “Great expectations: Hackney och konsten att vända en skolkommun i kris”. Rapporten beskriver hur några av Englands sämsta kommunala skolor genomgick en dramatisk förbättring på mindre än 10 år efter att en privat stiftelse fick ta över ansvaret för skolorna. I samband med lanseringen presenteras även en ny kartläggning.

2015-04-20 10:15 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverkets och kommunernas tillsynsprojekt Hårfärgskoll 2014 visar att det finns allvarliga fel i varningstexterna hos hårfärgningsprodukter. Av 1300 kontroller av hårfärgningsprodukter hade 39 procent ett eller flera fel. I tre procent av kontrollerna hittades förbjudna ämnen.

2015-04-16 20:41 CEST CONNECT Skåne På CONNECT Skånes föreningsstämma 2015 gick årets priser till: Årets Kapitalanskaffning: Flight & Safety Design, Lund Årets Företagsaccelerator bolag: SinChriJo Agenturer AB, Höganäs Årets Mentor: Sofie Palmér, Malmö Årets Språngbrädeföretag: Scientific Lab Glass AB, Löberöd Årets Partner: Mannheimer & Swartling Advokatbyrå, Malmö

2015-04-13 13:17 CEST CONNECT Skåne Programansvarig Tillväxtkapital Vill du ha ett av Skånes mest dynamiska jobb och verka i gränssnittet mellan entreprenörer och våra affärsänglar? Programansvarig Företagsrekrytering Brinner du för att få företag och entreprenörer att växa?

#15 – ons: Jemens tragedi är en internationell kris

2015-04-08 15:52 CEST Feministiskt Perspektiv ”Maktstriderna mellan inhemska och utländska politiska krafter ligger bakom detta krig. Situationen i Jemen visar tydligt hur interventioner blåser upp civila konflikter.” Läs författaren och fredsaktivisten Bushra al-Maqtaris krönika om maktpolitiken som förgör landet. Detta och mycket mer I NYA UTGÅVAN AV FEMINISTISKT PERSPEKTIV.

Lokala klimatinvesteringsstödet bra intention av regeringen. Se nu till att den förverkligas!

2015-04-08 06:53 CEST Gröna Bilister Igår presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner och regioner ska kunna söka ett lokalt klimatinvesteringsstöd. Stödet är på totalt ca 1,9 miljarder kronor för perioden 2015-2018.

Bildningstrender 2015 – svenskarna vill läsa språk i studiecirkel

2015-03-31 07:20 CEST Folkbildningsförbundet Folkbildningsförbundet släpper idag rapporten Bildningstrender 2015. Svenskarnas lust att lära är stor och nästan hälften, 42 % anger att de skulle vända sig till ett studieförbund för att lära sig mer. Språk intresserar flest. Bland språken ökar arabiska, thailändska och svenska som andra språk mest.