Pressmeddelanden

2015-03-02 08:31 CET IQ Samhällsbyggnad Media välkomnas att delta på ett seminarium om hur kommuner kan arbeta strategiskt med forskning och innovation inom samhällsbyggande och stadsutveckling, den 12 mars i Stockholm. I programmet deltar bland annat Malmö stad, Sveriges första certifierade forskningskommun. Seminariet har rönt ett stort intresse och är i princip fullbokat.

2015-02-17 11:00 CET Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar har utsett Malmö stad till Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2014. Priset inrättades år 2010 och tilldelas kommuner utifrån ledorden självständighet, respekt, delaktighet i strategier och goda villkor att verka. För år 2014 hade 43 kommuner nominerats till priset och Malmö stad utsågs till 2014 års föreningsvänligaste kommun.

2015-02-09 16:14 CET Alvesta kommun ​Vilken kvalitet håller kommunerna i Kronobergs län när det gäller till exempel barnomsorg, skola och socialtjänst? Vilken service erbjuds? Vilken möjlighet till delaktighet har invånarna? Det och mycket mer ger den årliga kvalitetsredovisningen Kommunens kvalitet i korthet svar på.

#6 – fredag: ”EU:s ställning i världen försvagas”

2015-02-06 13:59 CET Feministiskt Perspektiv ​I veckan samlas diplomater från båda sidor Atlanten i Bryssel för att prata om TTIP, handelsavtalet mellan EU och USA. Men förhandlingarna väcker protester och till och med jämförelser med antikens krigslist. Under onsdagen rullade TTIP-motståndare upp en uppblåsbar häst till EU-kommissionen för att varna för dolda faror som handelsavtalet för med sig. Aleksandra Sandels rapporterar på plats.

”Ansvaret för utsatta EU-migranter måste utredas”

2015-02-05 06:00 CET Feministiskt Perspektiv ​Rumänska romer och andra fattiga EU-medborgare har sämre socialt skydd än papperslösa, och har hamnat i en helt egen kategori längst ned på den kommunala prioriteringslistan. 
Det här måste ses över, säger Åsa Regnér: 
– Vår samordnare för EU-migranter började arbeta i måndags. Det här är en av de saker han kommer att få utreda. Glenn Möllergren rapporterar från onsdagens konferens i Linköping.

NE lanserar webbaserad utbildning i klarspråk - att skriva så att mottagaren förstår

2015-02-04 13:10 CET NE Nationalencyklopedin AB – I Sverige finns en språklag vars riktlinjer säger att det offentliga språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Tyvärr är det inte alltid så. En del har hänt, men det finns fortfarande en stor potential för förbättring, säger Hubert Kjellberg som är VD för NE.

#5 – fre: ”Det är inte kulturen som slår”

2015-01-30 17:27 CET Feministiskt Perspektiv Förtryck och våld i hederns namn är på inget sätt uttryck för kultur eller religion. Det är uttryck för mellanmänskliga patriarkala strukturer, likt allt våld som män utsätter kvinnor för, sade Arazo Arif, kvinnorättsaktivist och journalist, under seminariedagen som Terrafem anordnade i riksdagen på Fadimedagen den 21 januari. Feministiskt Perspektiv publicerar i dag talet i sin helhet.

König Jerlmyr (M): Regeringen måste pressa Rumänien att ta ansvar för sina medborgare

2015-01-22 15:14 CET Moderaterna i Stockholm ​Regeringen kommer i morgon, genom socialförsäkringsminister Åsa Regnér, att träffa den rumänske ministern för arbete, familj, socialt skydd och äldre. Många av de tiggare som sitter på Stockholms gator kommer från Rumänien och flera av dessa vittnar om att de förhållanden de har lämnat efter sig i sitt hemland är fruktansvärda.

Europas regeringar satsar miljarder på bostadsbyggandet - dags för Sverige att ta lärdom: Ny rapport från Hyresgästföreningen

2015-01-21 13:45 CET Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen har med hjälp av Ernst & Young undersökt statligt stöd för byggande i sex länder inom EU. Slutsatsen i rapporten är entydig. Samtliga undersökta länder; Frankrike, Österrike, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Finland, har - till skillnad från Sverige - olika former av statliga stöd för att stimulera produktion av hyresrätter och en tydlig statlig bostadspolitik.

2014-12-17 10:46 CET Myndigheten för delaktighet Vid båda valen 2014 fanns brister i tillgängligheten som ställer till det för många personer med funktonsnedsättning. Dålig ljudmiljö, valsedlarnas utformning, höga trösklar och otydliga skyltar är några exempel på bristande tillgänglighet i samband med valen, både för dem som röstade på valdagen och de som förtidsröstade. Det visar en ny rapport som Myndigheten för delaktighet släpper idag.