Pressmeddelanden

2015-08-31 11:35 CEST Klimatkommunerna Klimatkommunerna menar att transportfrågor bör prioriteras inom rådgivningen, då detta område har den största potentialen för utsläppsminskningar och störst betydelse för hushållens ekonomi. Vi avvisar förslaget att endast kommuner med över 18 000 invånare får arbeta självständigt medan övriga måste samverka.

2015-08-25 11:38 CEST Klimatkommunerna Klimatkommunerna understryker att det är mycket viktigt att de nationella energikraven för nybyggnation är skarpa, eftersom staten förbjudit kommunerna att ställa egna skarpa krav. Vi menar också att det är centralt att miljönyttan står i fokus för dessa regler och att en kravnivå för värmeförlusttal bör inkluderas, något som inte finns med i det nuvarande förslaget från Boverket.

2015-08-25 11:13 CEST Sida Att minska fattigdomen genom att låta svenska och utländska kommuner och landsting samarbeta kring lokaldemokrati- hur fungerar det? Fredag den 28 augusti presenteras en ny utvärdering avInternationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, som sedan 2009 arbetar med den delen av svenskt bistånd som idag omfattar 130 samarbetsprojekt och 70 svenska kommuner, landsting och regioner.

TCO-märkning av smartphones får lågt betyg i hållbarhetstest

2015-07-21 16:19 CEST Feministiskt Perspektiv TCO-certifierade smartphones inte är mycket bättre än ocertifierade smartphones. Det slås fast i en ny rapport, som presenteras i dag av forskningsorganisationen The Centre for Research on Multinational Corporations (Somo). Det nederländska initiativet Fairphone lyfts fram som ett bättre alternativ, men ingen smartphone lever helt upp till de uppsatta hållbarhetskriterierna.

Kommuner på väg mot fossilfrihet? Gröna Bilister presenterar sin nya rapport på Almedalen

2015-07-01 12:31 CEST Gröna Bilister Kommunerna är ofta föregångare i arbetet för hållbara transporter. Vad som händer lokalt i dag händer nationellt i morgon. Nu presenterar Gröna Bilister sin nya rapport som analyserar arbetet i landets kommuner för en fossilfri vägtrafik. Kommer Sveriges fordon att vara fossiloberoende år 2030? Trenderna från landets kommuner ger en vink om svaret.

​Beteendeförändring, mobilitet och konsumentinformation i fokus när Gröna Bilister besöker i Almedalen

2015-06-29 07:00 CEST Gröna Bilister När Gröna Bilisters representanter medverkar i Almedalen förs perspektiv fram om hur bilismen måste anpassas till både planetens och städers gränser. Hur kan vi möta privatpersoners resebehov med smarta mobilitetslösningar? Hur följer vi upp kommunernas arbete längs vägen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030? Och hur ser vägen framåt ut för klimat-och ursprungsmärkning av drivmedel vid pump?

​Är egen larmcentral rätt väg för kommunen?

2015-06-22 08:00 CEST STANLEY Security Fler och fler kommuner i Sverige bygger upp egna larmcentraler eller lägger ut sitt säkerhetsarbete på räddningstjänstens centraler. I tron att detta är den mest kostnadseffektiva lösningen. Men kommunen har sällan rätt kompetens för att hantera alla typer av larm som kommer in. Vilket väcker frågan om kommuninvånaren verkligen får bästa lösning till bästa pris för sina skattepengar.

2015-06-15 15:43 CEST TCO Development Vi anser att Sverige snarast behöver en nationell upphandlingsstrategi som tydligt visar vilka samhälleliga mål upphandling ska bidra till så att alla strävar åt samma håll. #ModUpp2020 är en samarbetsprojekt som uppmanar offentlig sektor att ställa om till en Modern Upphandling genom att bli en kravställare som hanterar skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till en hållbar utveckling.

2015-06-15 10:54 CEST utbildning.se Många inom HR tycker att utbildningar för chefer är en utmaning. I en undersökning gjord av utbildning.se rörande kompetensutveckling i offentlig sektor framkom att hälften av de tillfrågade inom offentlig sektor använder sig av mentorprogram för att utbilda chefer och att man ofta kompletterar med olika typer av utbildningar.

2015-06-12 09:04 CEST utbildning.se Den tredje största utmaningen för HR-chefer som arbetar med kompetensutveckling är att få organisationen att avsätta tid till utbildning. E-learning kan vara en lösning på detta, men trots det används inte e-learning regelbundet inom offentlig sektor ‒ det framkom när utbildning.se frågade HR-personal om hur de arbetar med e-learning.