Pressmeddelanden

2015-04-20 10:15 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverkets och kommunernas tillsynsprojekt Hårfärgskoll 2014 visar att det finns allvarliga fel i varningstexterna hos hårfärgningsprodukter. Av 1300 kontroller av hårfärgningsprodukter hade 39 procent ett eller flera fel. I tre procent av kontrollerna hittades förbjudna ämnen.

2015-04-16 20:41 CEST CONNECT Skåne På CONNECT Skånes föreningsstämma 2015 gick årets priser till: Årets Kapitalanskaffning: Flight & Safety Design, Lund Årets Företagsaccelerator bolag: SinChriJo Agenturer AB, Höganäs Årets Mentor: Sofie Palmér, Malmö Årets Språngbrädeföretag: Scientific Lab Glass AB, Löberöd Årets Partner: Mannheimer & Swartling Advokatbyrå, Malmö

2015-04-13 13:17 CEST CONNECT Skåne Programansvarig Tillväxtkapital Vill du ha ett av Skånes mest dynamiska jobb och verka i gränssnittet mellan entreprenörer och våra affärsänglar? Programansvarig Företagsrekrytering Brinner du för att få företag och entreprenörer att växa?

#15 – ons: Jemens tragedi är en internationell kris

2015-04-08 15:52 CEST Feministiskt Perspektiv ”Maktstriderna mellan inhemska och utländska politiska krafter ligger bakom detta krig. Situationen i Jemen visar tydligt hur interventioner blåser upp civila konflikter.” Läs författaren och fredsaktivisten Bushra al-Maqtaris krönika om maktpolitiken som förgör landet. Detta och mycket mer I NYA UTGÅVAN AV FEMINISTISKT PERSPEKTIV.

Lokala klimatinvesteringsstödet bra intention av regeringen. Se nu till att den förverkligas!

2015-04-08 06:53 CEST Gröna Bilister Igår presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner och regioner ska kunna söka ett lokalt klimatinvesteringsstöd. Stödet är på totalt ca 1,9 miljarder kronor för perioden 2015-2018.

Bildningstrender 2015 – svenskarna vill läsa språk i studiecirkel

2015-03-31 07:20 CEST Folkbildningsförbundet Folkbildningsförbundet släpper idag rapporten Bildningstrender 2015. Svenskarnas lust att lära är stor och nästan hälften, 42 % anger att de skulle vända sig till ett studieförbund för att lära sig mer. Språk intresserar flest. Bland språken ökar arabiska, thailändska och svenska som andra språk mest.

2015-03-24 07:03 CET Folkbildningsförbundet ​Fler än någonsin möjliggör den femte svenska omgången av Get Online Week. 23-29 mars genomför 121 medverkande; bibliotek, studieförbund, folkhögskolor, kommuner, föreningar och organisationer 2015 års veckolånga insats för att få fler att bli digitalt delaktiga.

2015-03-23 09:40 CET Klimatkommunerna Den 24 mars arrangerar Klimatkommunerna en konferens om Gröna obligationer och ansvarsfulla investeringar.

2015-03-19 07:00 CET IVL Svenska Miljöinstitutet IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers tekniska högskola ska utveckla en metod som hjälper kommunerna att satsa på rätt miljöåtgärder. Genom att koppla samman olika konsumtionsflöden med livscykelberäkningar ska forskarna se var i kommunerna den största miljöpåverkan finns och hur den kan minskas på bästa sätt.

2015-03-02 08:31 CET IQ Samhällsbyggnad Media välkomnas att delta på ett seminarium om hur kommuner kan arbeta strategiskt med forskning och innovation inom samhällsbyggande och stadsutveckling, den 12 mars i Stockholm. I programmet deltar bland annat Malmö stad, Sveriges första certifierade forskningskommun. Seminariet har rönt ett stort intresse och är i princip fullbokat.