Nyheter

2011-12-16 12:03 CET Hammer & Hanborg Aktiebolag 2011 är ett år som innehållit många kriser, stora som små. Det är ett tema som har berört många, både ute i världen och här hemma. Men hur har de hanterats kommunikationsmässigt? Och vad kan vi lära oss för framtiden? De och andra frågor vill vi gärna få svar på i Kommunikatören 2012.