Pressmeddelanden

​Uppsala kommun visar återigen ett starkt resultat

2019-02-13 11:10 CET
Det preliminära bokslutet visar att Uppsala kommun för tredje året i rad kan redovisa e...

Uppsala kommun planerar för Bostad åt alla

2019-02-07 06:30 CET
Kommunstyrelsen har beslutat om en handlingsplan för att underlätta och påskynda tillgå...

​Ny arena breddar Uppsalas issporter

2019-02-06 17:58 CET
Nybyggnation samt om- och tillbyggnader för att Uppsala ska få en isarena som uppfyller...

Invigning av ny Fritidsbank

2019-02-06 17:22 CET

Förstärkt närvaro av ordningsvakter i Uppsala centrum

2019-02-05 14:27 CET
Uppsala kommun utökar omgående närvaron av de kommunala ordningsvakterna med 40 timmar ...

Uppsala kommun tar nästa steg mot Uppsala spårväg

Uppsala kommun tar nästa steg mot Uppsala spårväg

2018-12-14 11:20 CET
Uppsala kommun har fattat beslut och Region Uppsala fattar beslut 18 december om att ge...

Gemensamt grepp på alla kommunala lokaler kan minska kostnader

2018-12-13 07:57 CET
För första gången tar Uppsala kommun ett förvaltningsövergripande grepp på alla strateg...

Utökat område för kommunala ordningsvakter

2018-12-12 07:52 CET
Polisen beviljade i fredags ett visst utökat område för kommunala ordningsvakter i Upps...