Pressmeddelanden

2015-03-17 09:13 CET Require AB

GoToWork samarbetspartner till Kontor 2015

2015-03-16 07:30 CET GoToWork AB GoToWork erbjuder framsynta kunder stöd i processen att skapa arbetssätt och arbetsmiljöer som bidrar till kundens framgång i en hållbar värld. Åter igen samarbetar GoToWork med Teknologisk Institut och arrangerar årets konferens på temat kontorsutformning för framgångsrika arbetsplatser och medarbetare i Stockholm i maj.

Hur arbetar vi bäst i tvärprofessionella team tillsammans med patienten?

2015-03-12 16:03 CET Teknologisk Institut Behöver du inspiration till nya arbetssätt i den dagliga omvårdnaden? Uppdatera din kunskap inom patientsäkerhet? Lära dig mer om det tvärprofessionella arbetssättet? Då får du inte missa denna unika chans att träffa likasinnade från två olika kompetensområden inom omvårdnad – ortopedi och kirurgi.

Hur vi klimatanpassar våra fastigheter?

2015-03-12 15:36 CET Teknologisk Institut Miljö- och hållbarhetsfrågorna växer i betydelse och i synnerhet inom fastighetsbranschen. Hållbarhetsarbetet omfattar ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande och Sverige arbetar aktivt och föredömligt med att minska sin miljöpåverkan. Men är det tillräckligt?

2015-03-12 11:29 CET Spa Awards För åttonde året belönas nu Årets bästa spa i sju olika kategorier. Antalet svenska spahotell har ökat med 40 % de senaste fem åren och det återspeglas också i antalet nomineringar. På grund av det stora intresset så har nomineringstiden förlängts och det finns möjlighet för både spa och konsumenter att innan 31 mars nominera sina favoriter på: www.spaawards.se

Ortopedisjuksköterskans profession- unik konferens

2015-03-11 10:40 CET Teknologisk Institut Behöver du få inspiration till nya arbetssätt i den dagliga omvårdnaden? Uppdatera din kunskap inom patientsäkerhet? Lära dig mer om det tvärprofessionella arbetssättet? Då får du inte missa denna unika chans att möta likasinnade från två olika kompetensområden.

​Alexander och Matias förstärker den italienska touchen i köket på Villa Aske Konferenser

2015-03-11 08:00 CET Villa Aske Konferenser Mellan Stockholm och Sigtuna ligger Villa Aske, en konferensanläggning där atmosfären präglas av kärlek till Italien. Köket verkar under devisen ”Italiensk kärlek till svenska råvaror” som nu, under ledning av nyblivna köksmästare Alexander Carnolf, kommer utvecklas och förstärkas ytterligare. Vid sin sida har han souschef Matias Åslund Alcala, även han ett nyförvärv till köket på Villa Aske.

2015-03-10 14:30 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Skolor och förskolor behöver dagligen tackla utmaningar kring mångfald, inkludering och tillgänglighet. I årets upplaga av konferensen Rektor med vetande belyser vi just dessa ämnen på olika sätt. Vi tar även upp utmaningarna i samband med särskilt stöd och åtgärdsprogram samt att den nya diskrimineringslagen betraktar bristande stöd i skola och förskola som grund för diskriminering.

Att fördela resurserna rättvist och därmed erbjuda en likvärdig utbildning för alla elever

2015-03-10 11:53 CET Teknologisk Institut Att fördela resurserna rättvist och därmed erbjuda en likvärdig utbildning för alla elever är det gemensamma målet för utbildningsförvaltningar runt om i landet, men att lyckas uppnå detta i praktiken är lättare sagt än gjort. Många ställer sig frågan om vad som är rättvist och hur stor del av budgeten man bör rikta mot socioekonomisk resursfördelning.

PBL - en förenklad planeringsprocess

2015-03-10 11:49 CET Teknologisk Institut Den nya plan- och bygglagen innebär stora förändringar och många nyheter. Hör experterna om de nya lagändringarna i plan och bygglagen som ska leda till att planprocessen blir enklare och mer effektiv.