Pressmeddelanden

2015-05-12 15:57 CEST Svenska Teknik&Designföretagen

Sveriges småföretagare ser ljust på framtiden

2015-04-20 08:15 CEST Visma Antalet företag i landet har ökat med nästan 12 procent de senaste fem åren och företagarna tror på goda affärer under 2015. Det visar Vismas småföretagarindex som presenteras inför Nyföretagarveckan som startar i dag.

Fortsatt positiv utveckling för bostadsbyggandet enligt konjunkturrapport

2015-04-13 11:45 CEST Cementa AB Cementa har under ett antal år givit ut konjunkturrapporter. Avsikten är att försöka ge en uppriktig bedömning av hur framtiden kommer att se ut då det gäller användandet av betong i Sverige inom bygg- och anläggningssidan.

Starkt kvartal för nyföretagandet

2015-04-01 17:55 CEST Visma Nyföretagandet ökade med 4,2 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period i fjol. Det visar statistik som Visma sammanställt från Bolagsverket.

Den västsvenska konjunkturen vänder uppåt och går en ny vår till mötes

2015-03-26 09:30 CET Västsvenska Handelskammaren Det visar Västsvenska Handelskammarens indikator. Låga varseltal och ökad konsumtion ligger till grund för uppgången. Företagen ser alltmer positivt på framtiden på både kvartals- och årsbasis. Inte sedan förra våren har förväntningarna på konjunkturutvecklingen varit lika höga.

Ränteraset satte fart på Göteborgs export

2015-03-25 11:00 CET Business Region Göteborg Riksbankens räntesänkningar satte fart på industrins försäljning till USA. Trots att fordonsbranschens andel backar växer Göteborgsregionens varuexport dubbelt så snabbt som för hela riket. - Räntesänkningar kan få Göteborgsföretagens export att blomstra, säger Henrik Einarsson, ansvarig för omvärldsanalys på Business Region Göteborg.

Rekordstark framtidstro bland småföretagen

2015-03-23 08:24 CET Visma Vismas Affärsbarometer: Sveriges småföretagare ser ljust på framtiden. Tror på ökad försäljning och fler inköp närmaste halvåret.

2015-03-18 09:41 CET VVS Företagen Efter ett utdraget maktskifte i regeringen och en situation med hot om nyval råder det äntligen ett relativt politiskt lugn, som möjliggör kommande investeringar. Mycket tyder på att den samlade volymen av VS-installationer fortsätter att växa mellan 2015 och 2016, men i en lägre takt än under 2014. Det visar VVS Företagens senaste konjunkturrapport.

Hämmande faktorer hindrar utveckling

2015-03-13 17:16 CET Sveriges Åkeriföretag Sveriges Åkeriföretags första Åkeribarometer för 2015 visar på en möjlig stabilisering för näringen. Men en rad faktorer nämns som hämmande. För korta avtalstider som gör det svårt att investera och svårt att verkligen ta betalt för kvalificerade logistiktjänster ses som de främsta hindren.

Svenska Teknik&Designföretagen: Investeringssignalen, mars 2015

2015-03-09 13:45 CET Svenska Teknik&Designföretagen Investeringssignalen är Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknadsundersökning bland arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggnings­verksamhet samt industrikonsulter. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar på framtida orderläge och personalbehov.