Pressmeddelanden

Byggtakten ökar i Stockholm 2015

2015-02-25 10:01 CET Stockholms Byggmästareförening Senaste byggprognosen för Stockholmsregionen visar på en ökning under 2015 i investeringar för både anläggningar och bostäder. När det gäller bostadsbyggandet har investeringarna under flera år legat runt 50 miljarder, men under fjolåret tog det fart uppåt till närmare 65 miljarder. De nya siffror visar på en ökning till drygt 77 miljarder kronor, vilket innebär en ökning på 18 procent.

Bemanningsindikatorn Q1 2015 - Våt filt ger dödläge

2015-02-17 09:00 CET Bemanningsföretagen Det går att ana en viss uppgång i den förväntade efterfrågan för bemanningsbranschen, men som helhet är konjunkturlinjen rak. Om man tittar i backspegeln var bristande efterfrågan det främsta hindret för företagens tillväxt. Bemanningsindikatorn är från och med 2015 namnet på det som tidigare hette Bemanningsbarometern och anses vara en god konjunkturmätare.

2015-01-16 08:38 CET Grant Thornton Svenska företagsledare är osäkra om den ekonomiska utvecklingen för 2015, visar Grant Thorntons internationella undersökning som görs i 35 länder. Det så kallade balansmåttet (andelen optimistiska företag minskat med andelen pessimistiska) är i Sverige +1, en nedgång med 39 procentenheter jämfört med förra året. Även globalt har tilltron till ekonomin fallit.

2015-01-09 09:15 CET Packbridge Den svenska förpackningsindustrin står fortsatt stark enligt en rapport från Packbridge.

Branschöversikten 2014 - kartläggning av arkitekt- och teknikkonsultbranschen

2014-12-11 10:13 CET Svenska Teknik&Designföretagen

Svagt positiva byggvindar inför det nya året

2014-12-10 13:44 CET Stockholms Byggmästareförening Byggföretagen uppger en försiktig optimism inför det första halvåret 2015 i en undersökning från Stockholms Byggmästareförening. Föreningen har frågat sina 800 medlemsföretag hur de bedömer marknaden och en klar majoritet, hela 85 procent, tror på en oförändrad eller bättre marknad jämfört med andra halvåret 2014. Men det finns samtidigt orosmoment på byggmarknaden, som frysningen av Förbifarten.

Intensiv period avslutar året

2014-12-09 16:33 CET Sveriges Åkeriföretag Sveriges Åkeriföretags trendanalys Åkeribarometern presenteras idag med resultat för fjärde kvartalet 2014. Årets sista kvartal brukar innebära ökad efterfrågan för åkeriföretagen, och detta är inget undantag: Nästan 31 procent att de svarande företagen anger ökad efterfrågan de tre senaste månaderna.

Pressinbjudan: Svenska Teknik&Designföretagen presenterar Branschöversikten (uppdaterad)

2014-12-09 15:31 CET Svenska Teknik&Designföretagen

Pressinbjudan: Svenska Teknik&Designföretagen presenterar Branschöversikten

2014-12-09 14:58 CET Svenska Teknik&Designföretagen

Därför trotsar Göteborg konjunkturen

2014-12-05 08:00 CET Business Region Göteborg När exportmarknaderna svajar brukar det slå mot Göteborgsregionen. Men nu sätts istället nytt sysselsättningsrekord. Sex lokala näringslivsprofiler pekar på nya ekonomiska samband, i en enkät som Business Region Göteborg gjort. Ekonomin i Göteborgsregionen har fortsatt växa under andra halvåret. Arbetslösheten bland unga minskar. (Källa: SCB.)