Pressmeddelanden

Svenska Teknik&Designföretagen: Investeringssignalen, juni 2014

2014-06-26 14:52 CEST Svenska Teknik&Designföretagen

2014-06-12 13:21 CEST Region Skåne Fler ungdomar i Skåne måste uppnå gymnasiekompetens, framförallt med yrkesförberedande inriktning. De som utbildar sig efter gymnasiet bör välja yrken där det finns jobb – inom teknik, vård och skola. Det är receptet för att vända den negativa utveckling som förutspås i Region Skånes prognos ”Skåne 2022 – ekonomi och sysselsättning” som släpps idag.

Positiv barometer men orosmolnen hotar på längre sikt

2014-06-09 13:54 CEST Sveriges Åkeriföretag Sveriges Åkeriföretags åkeribarometer för kvartal två, år 2014, visar att drygt 47 procent av de tillfrågade åkerierna har sett en ökad efterfrågan på företagets tjänster de senaste tre månaderna. För några har efterfrågan ökat betydligt. Men barometern visar också på orosmoln i ett längre perspektiv. Lönsamheten fortsätter att vara en utmaning för branschen.

Pressmeddelande: Konjunkturen förbättras och optimismen stiger

2014-06-03 11:30 CEST Business Region Göteborg Sexton kvartal i rad med sysselsättningstillväxt i Göteborgsregionen har nu lett till att arbetslösheten ger vika och noterar den lägsta nivån på fem år. Flera positiva indikatorer ger en stark prognos för hösten 2014. Det visar Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport.

2014-05-28 11:57 CEST Business Region Göteborg Hur ser konjunkturen ut i Göteborgsregionen? Den 3 juni bjuder Business Region Göteborg in till ett seminarium där den senaste konjunkturrapporten presenteras.

2014-04-29 08:00 CEST Almega Almega räknar med en historiskt sett långdragen återhämtning i svensk ekonomi, vilket hör samman med finanskrisen. Prognosen för Sveriges BNP-ökning ligger kvar kring 2 procent per år för 2014-2015.

2014-03-27 08:30 CET Business Region Göteborg Allt fler har jobb i Göteborgsregionen. För femtonde kvartalet i rad ökar sysselsättningen och den ökar nu mer än i riket och övriga storstadsregioner. Det visar Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport. Rapporten visar även att värdet av regionens varuexport steg under 2013.

Kraftigt ökad framtidstro i företagen

2014-03-26 08:30 CET Visma Vismas Affärsbarometer: Framtidstron bland små och medelstora företag är starkare än på flera år, enligt en färsk undersökning från Visma.

Företagskonkurserna fortsätter att minska kraftigt

2014-03-04 11:00 CET UC AB Konkurserna inom svenskt näringsliv fortsätter att minska. De största minskningarna är inom transportsektorn samt inom detaljhandeln. Under februari månad försattes totalt 565 företag i konkurs. Det motsvarar en minskning med 11 procent jämfört med februari 2013. I Sverige är det i Jönköpings län som konkurserna har minskat mest under inledningen av året.

Svenska Teknik&Designföretagen: Investeringssignalen, mars 2014

2014-03-04 07:00 CET Svenska Teknik&Designföretagen Investeringssignalen är Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknadsundersökning bland arkitektföretag, teknikkonsultföretag med bygg- och anläggningsverksamhet samt industrikonsulter. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar på framtida orderläge och personalbehov.