Pressmeddelanden

Sverige har miljardöverskott i handeln med Kina

Sverige har miljardöverskott i handeln med Kina

2017-09-19 07:00 CEST
Sveriges export till Kina överstiger importen för första gången på tretton år. Främsta ...

Skåne visar stark konjunktur i ny mätning

Skåne visar stark konjunktur i ny mätning

2017-09-07 11:10 CEST
Småföretagskonjunkturen i Skåne är starkare, lönsamheten ökar och sysselsättningen utve...

Fortsatt god småföretagskonjunktur i Blekinge – men avmattning väntas

Fortsatt god småföretagskonjunktur i Blekinge – men avmattning väntas

2017-09-07 11:10 CEST
Konjunkturen är fortsatt god bland Blekinges småföretag. Det visar årets Småföretagsbar...

Trenden har vänt - Industrins husbyggnadsinvesteringar på väg upp

Trenden har vänt - Industrins husbyggnadsinvesteringar på väg upp

2017-07-24 09:00 CEST
I Industrifaktas senaste konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, redovisas påbörjade h...

Fortsatt stark konjunktur i Stockholm

Fortsatt stark konjunktur i Stockholm

2017-06-20 09:00 CEST
Stockholmskonjunkturen är fortsatt stark och de flesta konjunktur-indikatorer pekar åt ...

Stark tro på framtiden hos Fyrbodals företagare

Stark tro på framtiden hos Fyrbodals företagare

2017-06-02 06:00 CEST
Konjunkturen ligger fortsatt kvar på höga nivåer i Västsvenska Handelskammarens senaste...

Gott hopp om framtiden hos företagen i Boråsregionen

Gott hopp om framtiden hos företagen i Boråsregionen

2017-06-02 06:00 CEST
Konjunkturen ligger fortsatt kvar på höga nivåer i Västsvenska Handelskammarens senaste...

Tysk-svenska konjunkturbarometern maj 2017: Svenska medier rapporterar för lite om tysk ekonomi och näringsliv

Tysk-svenska konjunkturbarometern maj 2017: Svenska medier rapporterar för lite om tysk ekonomi och näringsliv

2017-06-01 10:24 CEST
​Tysklandsrapporteringen i svenska nyhetsmedier är för torftig. Det tycker de svenska f...

Göteborgsregionen har en konjunkturväxel till

Göteborgsregionen har en konjunkturväxel till

2017-04-03 07:45 CEST
Efter en liten dipp tredje kvartalet tog utvecklingen på Göteborgsregionens arbetsmarkn...

Positiv utveckling i Stockholm

Positiv utveckling i Stockholm

2017-03-24 07:57 CET
​Under fjärde kvartalet fortsatte Stockholms positiva utveckling, med undantag för ökni...