Pressmeddelanden

2014-03-27 08:30 CET Business Region Göteborg Allt fler har jobb i Göteborgsregionen. För femtonde kvartalet i rad ökar sysselsättningen och den ökar nu mer än i riket och övriga storstadsregioner. Det visar Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport. Rapporten visar även att värdet av regionens varuexport steg under 2013.

Kraftigt ökad framtidstro i företagen

2014-03-26 08:30 CET Visma Vismas Affärsbarometer: Framtidstron bland små och medelstora företag är starkare än på flera år, enligt en färsk undersökning från Visma.

Företagskonkurserna fortsätter att minska kraftigt

2014-03-04 11:00 CET UC AB Konkurserna inom svenskt näringsliv fortsätter att minska. De största minskningarna är inom transportsektorn samt inom detaljhandeln. Under februari månad försattes totalt 565 företag i konkurs. Det motsvarar en minskning med 11 procent jämfört med februari 2013. I Sverige är det i Jönköpings län som konkurserna har minskat mest under inledningen av året.

Svenska Teknik&Designföretagen: Investeringssignalen, mars 2014

2014-03-04 07:00 CET Svenska Teknik&Designföretagen Investeringssignalen är Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknadsundersökning bland arkitektföretag, teknikkonsultföretag med bygg- och anläggningsverksamhet samt industrikonsulter. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar på framtida orderläge och personalbehov.

Västsvenska konjunkturen står och stampar

2014-02-26 09:34 CET Västsvenska Handelskammaren Konjunkturen i Västsverige fortsätter att stabiliseras runt ett neutralt läge. Västsvenska företag ser fortsatt ljust på det kommande året, även om optimismen dämpats något vad gäller det kommande kvartalet. Det visar Västsvenska Handelskammarens färska konjunkturindikator.

2014-01-03 08:57 CET Almis mediarum En majoritet av bankkontorscheferna anser att konjunkturutvecklingen kommer att stärkas under 2014. Tron på en positiv konjunkturutveckling inför det nya året är högre än på flera år. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi Företagspartner.

Optimism bland småföretagarna inför nya året

2013-12-27 07:35 CET Visma Nästan åtta av tio småföretagare tror att 2014 blir ett bättre år för deras företag än det gångna året. Det visar den senaste småföretagarbarometern från ekonomiföretaget Visma

Branschöversikten 2013 - kartläggning av arkitekt- och teknikkonsultbranschen

2013-12-20 07:00 CET Svenska Teknik&Designföretagen Branschöversikten är STD-företagens återkommande kartläggning av branschen för teknik- och industrikonsulter samt arkitekter. Förutom uppgifter om omsättning, antal anställda och flera nyckeltal listas bland annat även de 300 största företagen i Sverige och Europa, de 100 största företagen i Danmark, Norge och Finland samt de 18 största på Island. Rapporten publiceras på svenska och engelska.

2013-12-12 12:46 CET Region Skåne Skåne är en tillväxtregion som samtidigt har stora utmaningar. Det visar den rapport som Region Skåne idag publicerar om omvandlingen av Skånes näringslivsstruktur. Skåne har halkat efter de två övriga storstadsregionerna Stockholm och Västra Götaland inom tillverkningsindustrin, medan den skånska tillväxten är god inom distributions- och producenttjänster.

Fortsatt långsam återhämtning i tjänstesektorn

2013-12-12 07:00 CET Almega Almegas tjänsteindikator för fjärde kvartalet pekar på att återhämtningen inom tjänstesektorn fortsätter. För tredje kvartalet pekade indikatorn på en vändpunkt uppåt för tjänsteproduktionen, vilket stämmer väl med det faktiska utfallet.