Pressmeddelanden

Ökning av aktiebolag i september

2015-10-01 12:08 CEST Visma Sju av tio företag som registrerades i september, 68 procent, var aktiebolag. Det är en ökning med fem procent jämfört med förra året. Totalt registrerades 5 269 nya företag i september, 3 137 av dem var aktiebolag. Det visar statistik från Bolagsverket som Visma sammanställt.

PMI steg till 53.3 i september - delindex gav spretig bild

2015-10-01 09:04 CEST Silf Competence AB PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel visar ett genomsnitt för juli till september att tillväxttakten var lägre än under första halvåret 2015. Jämför man enbart det tredje kvartalet med samma period året innan har industrikonjunkturen emellertid stärkts.

2015-09-21 13:54 CEST Svenska Teknik&Designföretagen

Göteborgs arbetsmarknad på väg att gå om Stockholms

2015-09-17 09:00 CEST Business Region Göteborg Göteborgsregionen har tagit över som landets snabbast växande arbetsmarknad. För första gången sedan 1993 sjunker arbetslösheten till samma nivå som i Stockholm, enligt Business Region Göteborgs nya konjunkturrapport.

2015-09-10 09:30 CEST Livsmedelsföretagen Den svenska exporten av mat och dryck uppvisar den sämsta utvecklingen på minst sex år. Detta aktualiserar det faktum att arbetskraftskostnaderna i den svenska livsmedelsindustrin har ökat mer än i konkurrentländerna, säger Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal.

Almega: Tillväxten hämmas av kompetensbrist

2015-09-09 08:06 CEST Almega Almegas tjänsteindikator pekar på att tillväxten inom privat tjänstesektor ökar i ungefär samma takt under tredje kvartalet i år som under andra kvartalet. Då ökade tjänsteproduktionen med 2,1 procent. Efterfrågan på tjänster riktade till hushåll och företag ser fortsatt stark ut, men kapacitetsutnyttjandet är redan högt inom flera branscher.

Minskat nyföretagande i augusti

2015-09-01 14:58 CEST Visma Efter en ovanligt stark inledning på sommaren kom nyföretagandet av sig under augusti. Totalt registrerades 90 färre bolag i augusti i år jämfört med samma månad förra året, en minskning med 1,8 procent. Det visar statistik från Bolagsverket som Visma sammanställt.

Branschkommunikén 2015: Stark tillväxt i teknikkonsultbranschen men ansträngd lönsamhet

2015-08-31 14:30 CEST Svenska Teknik&Designföretagen Branschkommunikén är en av Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknads-rapporter över branschen för arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggnings-verksamhet samt industrikonsulter. Den redovisar utveckling och nyckeltal i branschen samt en lista över de 100 största koncernerna i Sverige.

2015-08-28 09:17 CEST Transportföretagen TransportIndikatorn sjunker med 6 enheter under andra kvartalet 2015 och landar på 7. Bristande förtroende för regeringens politik är en av orsakerna.

Bästa julimånaden för nyföretagandet på 20 år

2015-08-03 15:54 CEST Visma I juli registrerades över 3 700 nya företag vilket är den bästa julimånaden för nyföretagandet på över tjugo år. Det visar statistik som Visma sammanställt från Bolagsverket.