Pressmeddelanden

Fler sysselsatta och högre löner i Göteborgsregionen

2014-09-30 07:45 CEST Business Region Göteborg Lönesumman i Göteborgsregionen har växt med hela 5,3 % det senaste året och arbetslösheten har minskat väsentligt till 6,9 %. Detta trots att konjunkturen i Europa och Sverige snarast har försämrats sedan i våras. Det visar Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport.

Tillväxt men försämrad lönsamhet i teknikkonsultbranschen

2014-09-01 12:39 CEST Svenska Teknik&Designföretagen Branschkommunikén är en av Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknads-rapporter över branschen för arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggnings-verksamhet samt industrikonsulter. Den redovisar utveckling och nyckeltal i branschen samt en lista över de 300 största koncernerna i Sverige.

2014-08-28 16:57 CEST Sveriges Åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag Syd och Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 12 och 14 arrangerar debatt om svensk åkerinärings framtid i Malmö. De deltagande politikerna, bland annat Anders Ygeman (S), Sten Bergheden (M), Per Ingvar Johnsson (C), Christer Nylander (Fp) Annika Lillemets (Mp), Anders Jarfjord (V) får svara på var deras parti står och vad de ser som näringens framtida utmaningar.

Positiv augustikonjunktur och hopp inför hösten

2014-08-28 08:37 CEST Västsvenska Handelskammaren Den västsvenska konjunkturen i augusti stärks efter en svag inbromsning under försommaren. Indikatorn landar på ett svagt plus, enligt Handelskammarens siffror. De västsvenska företagen fortsätter att se ljust på framtidens konjunktur på både kort och lite längre sikt.

Svenska Teknik&Designföretagen: Investeringssignalen, juni 2014

2014-06-26 14:52 CEST Svenska Teknik&Designföretagen

2014-06-12 13:21 CEST Region Skåne Fler ungdomar i Skåne måste uppnå gymnasiekompetens, framförallt med yrkesförberedande inriktning. De som utbildar sig efter gymnasiet bör välja yrken där det finns jobb – inom teknik, vård och skola. Det är receptet för att vända den negativa utveckling som förutspås i Region Skånes prognos ”Skåne 2022 – ekonomi och sysselsättning” som släpps idag.

Positiv barometer men orosmolnen hotar på längre sikt

2014-06-09 13:54 CEST Sveriges Åkeriföretag Sveriges Åkeriföretags åkeribarometer för kvartal två, år 2014, visar att drygt 47 procent av de tillfrågade åkerierna har sett en ökad efterfrågan på företagets tjänster de senaste tre månaderna. För några har efterfrågan ökat betydligt. Men barometern visar också på orosmoln i ett längre perspektiv. Lönsamheten fortsätter att vara en utmaning för branschen.

Pressmeddelande: Konjunkturen förbättras och optimismen stiger

2014-06-03 11:30 CEST Business Region Göteborg Sexton kvartal i rad med sysselsättningstillväxt i Göteborgsregionen har nu lett till att arbetslösheten ger vika och noterar den lägsta nivån på fem år. Flera positiva indikatorer ger en stark prognos för hösten 2014. Det visar Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport.

2014-05-28 11:57 CEST Business Region Göteborg Hur ser konjunkturen ut i Göteborgsregionen? Den 3 juni bjuder Business Region Göteborg in till ett seminarium där den senaste konjunkturrapporten presenteras.

2014-04-29 08:00 CEST Almega Almega räknar med en historiskt sett långdragen återhämtning i svensk ekonomi, vilket hör samman med finanskrisen. Prognosen för Sveriges BNP-ökning ligger kvar kring 2 procent per år för 2014-2015.