Pressmeddelanden

2014-11-20 07:50 CET Fastighetsägarna Sverige Penningpolitikens misslyckande bidrar till att den svenska ekonomins återhämtning hämmas under de närmaste åren. Ökningen av BNP stannar vid drygt 2 procent nästa år och vid knappt 2,5 procent 2016. Utvecklingen i fastighetsbranschen blir trots det relativt gynnsam, enligt Fastighetsägarna Sveriges senaste konjunkturprognos.

Svenska Teknik&Designföretagen: Investeringssignalen, november 2014

2014-11-11 08:00 CET Svenska Teknik&Designföretagen

Optimistisk trend i små och medelstora företag

2014-10-22 08:25 CEST Visma Vismas Affärsbarometer: Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret. Dessutom kommer de att göra något fler inköp än för ett år sedan.

2014-10-13 09:02 CEST Almis mediarum Bankerna och företagen ser en avmattning i konjunkturen. Antalet som tror att konjunkturen kommer att försvagas ökar både bland bankerna och bland företagen. Det framgår av två färska undersökningar som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

Riksbankschefen Stefan Ingves till Västsverige

2014-10-10 09:02 CEST Västsvenska Handelskammaren Riksbankschefen Stefan Ingves kommer till Västsverige. För västsvenska företag i finansbranschen ska han berätta om framtidsutsikterna för konjunkturen.

Personalbrist tynger branschen

2014-10-03 23:59 CEST Sveriges Åkeriföretag Tredje kvartalets åkeribarometer kan tyda på en något ljusare horisont, men bristen på kompetent personal fortsätter vara en utmaning för åkeriföretagen.

Fler sysselsatta och högre löner i Göteborgsregionen

2014-09-30 07:45 CEST Business Region Göteborg Lönesumman i Göteborgsregionen har växt med hela 5,3 % det senaste året och arbetslösheten har minskat väsentligt till 6,9 %. Detta trots att konjunkturen i Europa och Sverige snarast har försämrats sedan i våras. Det visar Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport.

Tillväxt men försämrad lönsamhet i teknikkonsultbranschen

2014-09-01 12:39 CEST Svenska Teknik&Designföretagen Branschkommunikén är en av Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknads-rapporter över branschen för arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggnings-verksamhet samt industrikonsulter. Den redovisar utveckling och nyckeltal i branschen samt en lista över de 300 största koncernerna i Sverige.

2014-08-28 16:57 CEST Sveriges Åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag Syd och Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 12 och 14 arrangerar debatt om svensk åkerinärings framtid i Malmö. De deltagande politikerna, bland annat Anders Ygeman (S), Sten Bergheden (M), Per Ingvar Johnsson (C), Christer Nylander (Fp) Annika Lillemets (Mp), Anders Jarfjord (V) får svara på var deras parti står och vad de ser som näringens framtida utmaningar.

Positiv augustikonjunktur och hopp inför hösten

2014-08-28 08:37 CEST Västsvenska Handelskammaren Den västsvenska konjunkturen i augusti stärks efter en svag inbromsning under försommaren. Indikatorn landar på ett svagt plus, enligt Handelskammarens siffror. De västsvenska företagen fortsätter att se ljust på framtidens konjunktur på både kort och lite längre sikt.