Pressmeddelanden

Investeringssignalen november 2015: Två företag av tre i konsultsektorn behöver nyanställa

2015-11-10 10:18 CET Svenska Teknik&Designföretagen

2015-11-02 11:33 CET Visma Sju av tio företag som registrerades i oktober, 72 procent, var aktiebolag. Det är en ökning med 7,5 procent jämfört med förra året. Totalt registrerades 5 400 nya företag i oktober, 3 879 av dem var aktiebolag. Det visar statistik från Bolagsverket som Visma sammanställt.

Rekordsvag framtidstro bland småföretagen

2015-10-29 15:49 CET Visma Bara fyra av tio småföretagare i Sverige tror att försäljningen kommer att öka det kommande halvåret. Det är den sämsta siffra som uppmätts på flera år, enligt Vismas Affärsbarometer som bygger på en enkät bland 900 små och medelstora företag. Samma dystra trend gäller inköpen.

Greater Copenhagen- dragkraft i ekonomin

2015-10-29 08:48 CET Handelskammaren Näringslivet i Greater Copenhagen ser positivt på den ekonomiska utvecklingen de kommande 12 månaderna. Nästan två av tre företagare tror att omsättningen kommer öka och en tredjedel förväntar sig att öka sin personalstyrka. Det är generellt störst optimism bland företagen i Skåne, samtidigt som förväntningarna är mer dämpade i de danska regionerna- men störst i Köpenhamn.

Ökning av aktiebolag i september

2015-10-01 12:08 CEST Visma Sju av tio företag som registrerades i september, 68 procent, var aktiebolag. Det är en ökning med fem procent jämfört med förra året. Totalt registrerades 5 269 nya företag i september, 3 137 av dem var aktiebolag. Det visar statistik från Bolagsverket som Visma sammanställt.

PMI steg till 53.3 i september - delindex gav spretig bild

2015-10-01 09:04 CEST Silf Competence AB PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel visar ett genomsnitt för juli till september att tillväxttakten var lägre än under första halvåret 2015. Jämför man enbart det tredje kvartalet med samma period året innan har industrikonjunkturen emellertid stärkts.

2015-09-21 13:54 CEST Svenska Teknik&Designföretagen

Göteborgs arbetsmarknad på väg att gå om Stockholms

2015-09-17 09:00 CEST Business Region Göteborg Göteborgsregionen har tagit över som landets snabbast växande arbetsmarknad. För första gången sedan 1993 sjunker arbetslösheten till samma nivå som i Stockholm, enligt Business Region Göteborgs nya konjunkturrapport.

2015-09-10 09:30 CEST Livsmedelsföretagen Den svenska exporten av mat och dryck uppvisar den sämsta utvecklingen på minst sex år. Detta aktualiserar det faktum att arbetskraftskostnaderna i den svenska livsmedelsindustrin har ökat mer än i konkurrentländerna, säger Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal.

Almega: Tillväxten hämmas av kompetensbrist

2015-09-09 08:06 CEST Almega Almegas tjänsteindikator pekar på att tillväxten inom privat tjänstesektor ökar i ungefär samma takt under tredje kvartalet i år som under andra kvartalet. Då ökade tjänsteproduktionen med 2,1 procent. Efterfrågan på tjänster riktade till hushåll och företag ser fortsatt stark ut, men kapacitetsutnyttjandet är redan högt inom flera branscher.