Pressmeddelanden

Fortsatt stark konjunktur i Stockholm

Fortsatt stark konjunktur i Stockholm

2017-06-20 09:00 CEST
Stockholmskonjunkturen är fortsatt stark och de flesta konjunktur-indikatorer pekar åt ...

Stark tro på framtiden hos Fyrbodals företagare

Stark tro på framtiden hos Fyrbodals företagare

2017-06-02 06:00 CEST
Konjunkturen ligger fortsatt kvar på höga nivåer i Västsvenska Handelskammarens senaste...

Gott hopp om framtiden hos företagen i Boråsregionen

Gott hopp om framtiden hos företagen i Boråsregionen

2017-06-02 06:00 CEST
Konjunkturen ligger fortsatt kvar på höga nivåer i Västsvenska Handelskammarens senaste...

Tysk-svenska konjunkturbarometern maj 2017: Svenska medier rapporterar för lite om tysk ekonomi och näringsliv

Tysk-svenska konjunkturbarometern maj 2017: Svenska medier rapporterar för lite om tysk ekonomi och näringsliv

2017-06-01 10:24 CEST
​Tysklandsrapporteringen i svenska nyhetsmedier är för torftig. Det tycker de svenska f...

Göteborgsregionen har en konjunkturväxel till

Göteborgsregionen har en konjunkturväxel till

2017-04-03 07:45 CEST
Efter en liten dipp tredje kvartalet tog utvecklingen på Göteborgsregionens arbetsmarkn...

Positiv utveckling i Stockholm

Positiv utveckling i Stockholm

2017-03-24 07:57 CET
​Under fjärde kvartalet fortsatte Stockholms positiva utveckling, med undantag för ökni...

​Två av tre företag intresserade av att rekrytera nyanlända

​Två av tre företag intresserade av att rekrytera nyanlända

2017-02-23 08:05 CET
Idag presenterar Svenska Teknik&Designföretagen sin konjunkturrapport, Investeringssign...

Risk att jobbtillväxten tappar tempo

Risk att jobbtillväxten tappar tempo

2017-02-02 08:50 CET
Samtidigt som konjunkturen är fortsatt stark i Göteborgsregionen är det svårt att hitta...

Stark motorbransch driver på den svenska konjunkturen

Stark motorbransch driver på den svenska konjunkturen

2017-01-03 13:13 CET
Bilåret som gick. MRFs vd Tommy Letzén. Framtida utmaningar. Politisk osäkerhet.

Trump hotar inte högkonjunkturen - än

Trump hotar inte högkonjunkturen - än

2016-11-30 08:00 CET
På kort sikt bör ”Trumponomics”, den ekonomiska politik som USA väntas föra framöver, i...